Riksmekleren logo

Meny

Meklinger og konflikter

2008-043

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomsten mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens landsforening/Acergy Norway AS

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

24. november 2008

Plassoppsigelse antall:

42 medl. på Far Saga, 26: Acergy Viking, 20:.Scandi Acergy, 11:Petrell, 16: Normand Mermaid, 9 landansatte, tils: 124 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

12. desember 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Torsdag 18. desember 2008 kl 24.00

Mekling berammet:

17. og 18. desember 2008

Krav om avsluttet mekling:

12. desember 2008

Meklingsfrist:

19. desember 2008 kl. 24:00

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-042

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Hovedavtale Tekna-NHO

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Tekna

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

24. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

7500

Plassfratredelse mottatt:

14. november 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember kl.00.00

Mekling berammet:

26. november 2008 kl.10.00

Krav om avsluttet mekling:

21. november 2008

Meklingsfrist:

27. november 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-041

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst 272

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

16. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

13.000 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

14. november 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

19. november ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

17. og 18. november 2008 kl 10.00

Krav om avsluttet mekling:

13. november 2008

Meklingsfrist:

19. november 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-040

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomsområde 4 - Lovisenberg Diakonale sykehus

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne helse

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter - Lovisenberg sykehus

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

15. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

ca 240 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

31. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 6. november 2008

Mekling berammet:

5. november 2008 kl. 12.00

Krav om avsluttet mekling:

31. oktober 2008

Meklingsfrist:

6. november 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. november 2008

Streik opptrapping:

11.11: 4 medl., 24.11: 5 medl.

Forhandling avsluttet:

28. november 2008 kl. 24:00

Resultat
Partene har kommet til enighet om ny overenskomst gjeldende for område 4 Lovisenberg.

Konflikt avsluttet:

28. november 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-039

År: 2008     Arkivkode: 316

Revisjon av tariffavtalene mellom LFF og Air France og mellom LFF og KLM

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Air France/KLM

Mekler:

Wenche Arntzen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. oktober 2008

Plassoppsigelse antall:

24 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

23. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

28. oktober 2008 kl. 24.00

Mekling berammet:

28. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

23. oktober 2008

Meklingsfrist:

29. oktober 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-038

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - avtale 281

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Helikopteransattes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. september 2008

Plassoppsigelse antall:

65 medl i Norsk Helikopter as, 75 medl. i Lufttransport as, 369 medl. i Heli one as, 129 medl. i CHC Helikopter Service as, 33 medl. i Norsk Luftambulanse. Totalt:672 medl.

Plassfratredelse mottatt:

1. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

8. oktober 2008 kl. 00.00

Mekling berammet:

7. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

3. oktober 2008

Meklingsfrist:

8. oktober 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-037

År: 2008     Arkivkode: 315

Tariffrevisjon Fiskebåt 2008

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

12. september 2008

Plassoppsigelse antall:

175

Plassfratredelse mottatt:

16. oktober 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

21. oktober 2008

Mekling berammet:

20. oktober 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. oktober 2008

Meklingsfrist:

21. oktober 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. oktober 2008

Mekling gjenopptatt:

27. oktober 2008 kl. 00:00

Resultat:

Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Beggeparter meddelte at de aksepterte forslaget.

Konflikt avsluttet:

28. oktober 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-036

År: 2008     Arkivkode: 312

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006-30.04.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

3.835

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

30. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-035

År: 2008     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 - 30.03.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 3700

Plassfratredelse mottatt:

24. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

30. juni 2008 kl 06.00.

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-034

År: 2008     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 -30.04.2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Private Barnehagers Landsforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 423

Plassfratredelse mottatt:

25. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 30. juni 2008e

Mekling berammet:

27. og 28. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2008

Meklingsfrist:

29. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker anbefalte forslaget. Arbeidsgiver sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-033

År: 2008     Arkivkode: 315

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

3. juni 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 230

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008 kl. 24

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning uten anbefaling.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-032

År: 2008     Arkivkode: 312

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

415

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008, kl 24.00

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-031

År: 2008     Arkivkode: 315

Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeide Organisasjoner

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. mai 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 300

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2008 kl. 24.00

Mekling berammet:

16. og 17. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-030

År: 2008     Arkivkode: 316

Revisjon av direkte overenskomst LSG

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. mai 2007

Plassoppsigelse antall:

14 medl. ved LSG Bergen, 126 medl. ved LSG Gardermoen. Tils.140 medl.

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

19. juni 2008 kl. 24.00

Mekling berammet:

19. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

20. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av arbeidsgiver, anbefalt av arbeidstaker.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-029

År: 2008     Arkivkode: 315

Overenskomsten for Tine meieriene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

28. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

12. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

240

Plassfratredelse mottatt:

13. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

18. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

16. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

13. juni 2008

Meklingsfrist:

18. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-028

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9 - Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

23. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

10. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

1832

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

11. juni 2008 kl 06.00. Plassfratredelsen opprettholdes for Flytoget

Mekling berammet:

10. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2008

Meklingsfrist:

11. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning for Relacom AS 6.juni. Saken for Ofotbanen ble trukket 6. juni. For Flytoget la meklingsmannen frem forslag som begge parter anbefalte.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-027

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 - Relacom AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-Spekter

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Relacom AS

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 100

Mekling berammet:

9. og 10. juni 2008

Resultat
Forhandlingsløsning 6. juni 2008

Sist oppdatert: 15. desember 2017 kl. 10:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-026

År: 2008     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. mai 2008

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 kl. 24.00

Mekling berammet:

5. og 6. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2008

Meklingsfrist:

7. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 3. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-025

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Kabinansatte i TUIFly Nordic AB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/TUIFly Nordic AB

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

20. mai 2008

Plassoppsigelse utløp:

4. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

ca. 64 kabinansatte

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2008 kl. 24

Mekling berammet:

4. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2008

Meklingsfrist:

5. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

5. juni 2008

Resultat:

Forhandlingsløsning 9. juni 2008

Konflikt avsluttet:

9. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-024

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7, NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/NSB

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

4135 medl. i NSB AS, CargoNet AS, Mantena AS, MiTrans AS, NSB Gjøvikbanen AS, NSB Trafikkservice AS, Terminaldrift AS

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 kl. 06.00 og 9. juni 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

5. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

30. mai 2008

Meklingsfrist:

6. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 30.05 i NSB AS. Forhandlingsløsning i de andre selskapene 04.06.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-023

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 7, NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/NSB

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 110 medl. i CargoNet, Mantena, NSB og NSB Trafikkservice,

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

5.juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

30. mai 2008

Meklingsfrist:

6. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-022

År: 2008     Arkivkode: 312

Overenskomsten for meieriene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forb./Meieriene

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

2584

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

7. juni

Mekling berammet:

5. juni og 6. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

29. juni 2008

Meklingsfrist:

7. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. juni 2008

Streik opptrapping:

13.06 kl.06.00: 345 medl. i 3 virksomheter. 16.06 kl.06.00:205 medl. i 4 virksomheter. Sympatistreik fra 25.06 fra Handel og Kontor for 161 medl.i 35 virksomheter

Forhandling avsluttet:

14. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Pensjonsbestemmelsen tas ut av tariffavtalen og erstattes av en særavtale som fastslår at pensjonsordningen ikke kan endres med mindre partene er enige om det. Lønnstillegget ble minimum ni kroner timen.

Konflikt avsluttet:

14. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-021

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst nr. 279 - Norwegian Air Shuttle A/S, SAS Technical Services og Widerøe Flyvelselska A/S

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

505

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

9. juni 2008 kl. 24.00. Opptrapping 13.06 kl.24.00.

Mekling berammet:

9. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2008

Meklingsfrist:

10. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-020

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1,teater og orkestre

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/teatre og orkestre

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

670

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

29. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse,opptrapping 2. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse.

Mekling berammet:

27. mai og 28. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2008

Meklingsfrist:

29. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-019

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 8, Posten Norge AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Posten Norge AS

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

8. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 170

Resultat
Forhandlingsløsning mellom partene, datert 16. mai 2008

Sist oppdatert: 15. desember 2017 kl. 10:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-018

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

5.mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Unio forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

25. mai 2008

Streik opptrapping:

Fra 30.5: 244 medl.. Fra 3.6.: 284 medl. Fra 5.6 427 medl.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

5. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-017

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 1300

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl.07.00

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-016

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

13.899

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Fagforbundet, MFO og FO anbefaler forslaget. Skolenes Landsforbund anbefaler ikke forslaget, men vurderer om oppgjøret skal til uravstemning. De trekker varselet om plassfratredelse. Forslaget sendes ikke til uravstemming og Skolenes Landsforbund er i streik fra 2.juni

Konflikt

Streik iverksatt:

2. juni 2008

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

5. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-015

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 1.700

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23.mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-014

År: 2008     Arkivkode: 312

Overenskomsten for potetindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forbund/Potetind.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

156

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

15. mai 2008 kl 24.00

Mekling berammet:

15. mai

Krav om avsluttet mekling:

9. mai 2008

Meklingsfrist:

16. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-013

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21 og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Norges Farmaceutiske Forening.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-012

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 25.000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Akademikerne.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-011

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

8. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 27.925

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Staten la frem forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av Unio.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-010

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 27.000

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av YS Stat.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:18

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-009

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

40.235

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av LO Stat.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-008

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca, 15,000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21 og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen la frem forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i KS-området. Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18. juni 2008.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-007

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

Medl.org.-KS:118.317, Medl.org.-KS-bedrift:331

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som det kunne forventes anbefalt av UNIO.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2008

Streik opptrapping:

Fra 30.5: ca 4800 medl., Fra 3.6: ca 2600 medl., Fra 5.6 ca. 2170 medl.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist: 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

4. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-006

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 35.000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 07.00. Opptrapping: 29. mai 2008 kl. 07.00.

Mekling berammet:

30. april 13., 14., 20., 21. og 22. mai. Mekling ble gjenopptatt 4. juni 2008 og avsluttet samme dag kl. 11.00

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. 4. juni 2008 ble det fremlagt nytt forslag, som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008.

Forhandling avsluttet:

24. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
DNMF og KS har i et ekstraordinært møte 24. juni 2008 kommet frem til en omforent protokoll vedrørende lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Partene har kommet frem til en løsning som vil ivareta maskinistenes lønnsinnplassering i henhold til utdanning og kompetanse. Videre er partene kommet frem til øvrige forhold i avtalen som gjør at DNMF trekker tilbake den varslede plassfratredelsen

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-005

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

144.983-Fagforbundet, 10.145-FO, 3.305-Skolenes Landsforbund, 2.800-Musikernes Fellesorg., 155-EL & IT Forb., 45-Fellesforbundet

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21. 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. KS's representanter meddelte at de anbefalte forslaget. LO kommunes representanter meddelte at et flertall av forhandlingssammenslutningen anbefalte forslaget. Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon aksepterte ikke forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

26. mai 2008

Streik opptrapping:

2.6: 90 medl. i Skolenes Landsforb. ved 7 virksomheter. Fra 6.6: 312 medl. i Skolenes Landsforbund i 23 virksomheter. Fra 6.6: 9 medl. i Musikernes Fellesorg. ved 6 virksomheter. Fra 9.6: 96 medl.av MFO ved 6 virksomheter

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008 kl. 00:00

Resultat:

Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008. Vedtatt av begge parter.

Konflikt avsluttet:

4. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-004

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3, Avinor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Avinor

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

840-Avinor, 260-Oslo Lufthavn

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

16. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse.Utvidet plassfratredelse iverksettes 18. mai 2008. Ny utvidelse iverksettes 20. mai.

Mekling berammet:

14. og 15. mai

Krav om avsluttet mekling:

9. mai 2008

Meklingsfrist:

16. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. mai 2008

Streik opptrapping:

18. 05: 30 medlemmer ved Kristiansund Lufthavn. 20.05: 158 medlemmer ved Oslo Lufthavn, Alta Lufthavn, Leknes Lufthavn, Sandnessjøen Lufthavn, Sogndal Lufthavn, Svolvær Lufthavn og Stavanger Lufthavn.

Forhandling avsluttet:

21. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning mellom partene 21. mai 2008

Konflikt avsluttet:

21. mai 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-003

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 8, Posten Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Posten Norge

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. april 2008

Plassoppsigelse antall:

12.939

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

15.mai kl. 06.00

Mekling berammet:

13. og 14. mai

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2008

Meklingsfrist:

15. mai 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, godkjent av arbeidsgiverne, anbefalt av arbeidstakerne

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-002

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Tariffavtaler med Parat, Yrkestrafikkforbundet,Det norske maskinistforbund,SAFE,Negotia, Delta.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

13. mars 2008

Plassoppsigelse utløp:

2. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 26700. Plassoppsigelsen omfatter også 728 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

2. april 2008 kl. 06.00

Mekling berammet:

26. mars 2008 kl 12.00, 27., 28., 30., 31. mars og 1. april

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2008

Meklingsfrist:

2. april 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

2008-001

År: 2008     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2008 - samtlige tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

13. mars 2008

Plassoppsigelse antall:

172 805. Plassoppsigelsen omfatter også 15 313 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

2. april 2008 kl.06.00. Hvis riksmeklingsmannens forslag forkastes iverksettes plassfratredelse 28.april 2008 kl. 06.00.

Mekling berammet:

25. mars 2008 kl 12.00, 26., 27., 28., 30, 31. mars, 1 april

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2008

Meklingsfrist:

2. april 2008 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58