Meklinger og konflikter

2006-117

År: 2006     Arkivkode:

Revisjon og fornyelse av gjeldende tariffavtale med virking fra 01.01.2007

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Veritas Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Norske Veritas

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven. Anmodning om frivllig mekling , datert 20.12.2006.

Plassoppsigelse mottatt:

2. januar 2007

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 5.januar 2007

Sist oppdatert: 28. mars 2008 kl. 12:21

Saken ble opprettet: 5.januar 2007 kl. 11:36

2006-116

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO Helseforetakene

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. desember 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 12.300

Plassfratredelse antall:

98 medl.på Aker Univ.sykehus,110 medl. på Rikshospitalet-Radiumhospitalet,129 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge,105 medl.Ullevål Univ.sykehus.Tilsammen 442 medl.Korrigering datert 16.01: 96 medl.på Aker Univ.sykehus,108 medl.på Rikshospitalet-Radiumhospitalet, 125 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge, 101 medl.Ullevål Univ.sykhus. Tilsammen 430 medl.

Meklingsfrist:

18. januar 2007 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmann Svein Longva konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

18. januar 2007

Streik opptrapping:

Fra 22.01 kl. 06: 41 medl.Sykehuset Telemark, 131 medl. Helse Bergen, 18 medl. Helse Førde, 101 medl. Stavanger Univ.sykehus, 93 medl.St.Olavs Hospital, 112 medl. Akershus Univ.sykehus. Tilsammen 496 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

25. januar 2007 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Partene i konflikten aksepterte riksmekingsmannens forslag og streiken ble dermed avsluttet

Konflikt avsluttet:

26. januar 2007

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:07

Saken ble opprettet: 22.desember 2006 kl. 09:34

2006-115

År: 2006     Arkivkode: 314

Tariffavtale - Pilotinstruktører

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat - SAS Braathens Flygerforening (SBF)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart - SAS Flight Academy Norway AS (SFA) I 2007: SAS Flight Academy Norway AS og SAS Flight Academy AB

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. november 2006

Plassfratredelse antall:

18

Mekling berammet:

5. desember, 19. februar 2007

Meklingsfrist:

20. februar 2007 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning under mekling.

Sist oppdatert: 19. februar 2007 kl. 15:20

Saken ble opprettet: 27.november 2006 kl. 12:45

2006-114

År: 2006     Arkivkode: 314

Revisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistlovens § 27

Resultat
Partene anbefalte riksmeklingsmann Svein Longvas forslag.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:06

Saken ble opprettet: 1.november 2006 kl. 12:06

2006-113

År: 2006     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og overenskomst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidssamvirkenes landsforening, ASVL

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Partene anmodet om frivillig mekling i brev datert 27.10.2006

Mekling berammet:

6. november 2006

Resultat
Riksmeklingsmannens forslag ble akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:05

Saken ble opprettet: 30.oktober 2006 kl. 14:01

2006-112

År: 2006     Arkivkode: 314

NHO-avtale nr. 442: Tariffavtale Norwegian Air Shuttle (flykabinavtalen)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. oktober 2006

Plassoppsigelse utløp:

1. november 2006

Plassfratredelse mottatt:

27. oktober 2006

Plassfratredelse antall:

184 medlemmer ved selskapets baser i Oslo(Gardermoen) og Bergen (Flesland)

Mekling berammet:

31. oktober og 1. november

Krav om avsluttet mekling:

27. oktober 2006

Meklingsfrist:

2. november 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:04

Saken ble opprettet: 13.oktober 2006 kl. 14:33

2006-111

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC Helikopterservice og Heli-One

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. oktober 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

21. 10 medl. på CHC HS og 11 medl. på Heli-One.

Mekling berammet:

24. og 25. oktober 2006

Krav om avsluttet mekling:

20. oktober 2006

Meklingsfrist:

26. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, godtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 5.oktober 2006 kl. 15:19

2006-110

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Skolelederforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 12:51

2006-109

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomsten for barnehager, Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomsten for virksomheter, Landsoverenskomsten for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Plassoppsigelse antall:

4621

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

133

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:01

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 11:49

2006-108

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for barnehager (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

25

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:00

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 11:05

2006-107

År: 2006     Arkivkode:

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Folkehøgskolelag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Plassoppsigelse antall:

59

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og. 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:00

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 10:50

2006-106

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det Norske Maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2006

Plassoppsigelse antall:

5

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og. 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:59

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 14:14

2006-105

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for barnehager Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Ergoterapeutforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

18

Mekling berammet:

29. september, 2. og. 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:58

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 14:11

2006-104

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten Landsoverenskomst for virksomheter (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Musikernes Fellesorganisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. september 2006

Plassoppsigelse antall:

28

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:58

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 14:07

2006-103

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

7

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:57

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 13:15

2006-102

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Den norske tannlegeforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:56

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 13:06

2006-101

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for virksomheter og Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester. HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Samfunnsviternes fagforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassoppsigelse antall:

44

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:55

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 12:58

2006-100

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Den norske Lægeforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassoppsigelse antall:

489

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

17

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:55

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 12:56

2006-099

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskosmt for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for Helse og sosialetjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 120

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

68

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:54

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:44

2006-098

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for musseer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Bibliotekarforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:54

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:42

2006-097

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Radiografforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 63

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

8

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:53

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:39

2006-096

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Negotia

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 250

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

28

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:52

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:37

2006-095

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for virksomheter. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
STAFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 88

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:52

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:35

2006-094

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæaringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

67

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:51

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:33

2006-093

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

40

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:50

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:31

2006-092

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomster innen Helse-,Utdanning og Kultur (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Psykologforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassoppsigelse antall:

370

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:50

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:23

2006-091

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forskerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 545

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

88

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:49

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:14

2006-090

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Fysioterapeutforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 300

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

46

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:48

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:12

2006-089

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskosmt for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskosmt for virksomheter. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

14

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:47

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:09

2006-088

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Skolenes landsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassoppsigelse antall:

42

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:47

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:55

2006-087

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassoppsigelse antall:

97

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

13

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:46

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:53

2006-086

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

73

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:45

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:51

2006-085

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-omådet)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:44

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:48

2006-084

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskmst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenkomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Den norske kirkes presteforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 216 medlemmer

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:44

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:43

2006-083

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. september 2006

Plassoppsigelse antall:

2950

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

107

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:39

2006-082

År: 2006     Arkivkode: 314

Riks- og Funksjonæravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

25. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

27 medlemmer i Gate Gourmet på Gardermoen og 3 medlemmer i Gate Gourmet i Bergen.

Mekling berammet:

29. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

25. september 2006

Meklingsfrist:

30. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 28. september 2006 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:35

2006-081

År: 2006     Arkivkode: 312

Opprettelse av overenskomst for hotell- og restaurantbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. september 2006

Plassfratredelse mottatt:

18. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

164 medl. på Hotel Continental fordelt med 11 medl.Bankett og Konf., 5 medl.Dagligstuen, 7 medl.Steamen, 128 medl.Theatercaféen, 13 medl.Hotel Continental. Varselet omfatter også alle lærlinger som er medlem i HRAF, da disse er inkludert i antallet.

Krav om avsluttet mekling:

18. september 2006

Meklingsfrist:

24. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning under mekling

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 11.september 2006 kl. 11:21

2006-080

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst mellom partene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. august 2006

Plassoppsigelse antall:

615

Plassfratredelse mottatt:

13. september 2006

Plassfratredelse antall:

138

Krav om avsluttet mekling:

13. september 2006

Meklingsfrist:

20. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:41

Saken ble opprettet: 25.august 2006 kl. 13:53

2006-079

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Service og Vedlikehold

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Servicebedriftenes Landsforening på vegne av NHO/Abelia, NHO/NAL og NHO/Norsk Industri

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. august 2006

Plassoppsigelse utløp:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

260. Plassoppsigelsen omfatter også 25 medlemmer i 20 bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

12. september 2006

Plassfratredelse antall:

217

Krav om avsluttet mekling:

12. september 2006

Meklingsfrist:

19. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:40

Saken ble opprettet: 22.august 2006 kl. 14:01

2006-078

År: 2006     Arkivkode: 342

Energiavtalen - Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskaper med selvstendig medlemskap i KS Bedrift.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. august 2006

Plassoppsigelse antall:

2550

Plassfratredelse mottatt:

1. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

440 ansatte i 7 virksomheter.

Mekling berammet:

5. og 6. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. september 2006

Meklingsfrist:

7. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:39

Saken ble opprettet: 17.august 2006 kl. 11:53

2006-077

År: 2006     Arkivkode: 311

Lagermedarbeidere på Grossistavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kjøttindustriens Fellesforening på vegne av Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Industri og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. august 2006

Plassoppsigelse utløp:

29. august 2006

Plassoppsigelse antall:

95 som har avtale med KIFF, 15 med NBL, 27 med BNL, 4 med NI (tidl.PIL), 15 med NI (tidl.TBL) og 6 med FHL . Plassoppsigelsen omfatter også 12 medlemmer på Vinstra Sentrallager som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

86 ved 3 virksomheter som har avtale med KIFF,25 ved 2 virksomheter som har avtale med BNL, 13 ved 2 virksomheter som har avtale med Norsk Industri, 2 medlemmer ved Nordic Garden i Bergen, som har avtale med Norsk Industri, 4 medlemmer ved H.J.Kyvik AS,Haugesund, som har avtale med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, 14 ved 2 virksomheter som har avtale med NBL.Plassfratredelsen omfatter også 11 medlemmer på Vinstra Sentrallager.

Mekling berammet:

29. august 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2006

Meklingsfrist:

30. august 2006 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 15.august 2006 kl. 14:40

2006-076

År: 2006     Arkivkode: 311

Butikkoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge (Butikkoverenskomsten)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Næringslivets Hovedorganisasjon

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. juli 2006

Plassoppsigelse antall:

501. Plassoppsigelsen omfatter også 139 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

11. august 2006

Plassfratredelse antall:

419 ved 68 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 7 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Krav om avsluttet mekling:

11. august 2006

Meklingsfrist:

18. august 2006 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 1.august 2006 kl. 13:44

2006-075

År: 2006     Arkivkode: 311

Bensinoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Bensinforhandlernes Bransjeforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juli 2006

Plassoppsigelse antall:

320 medl. ved 86 virksomheter. Plassoppsigelsen omfatter også 167 medl. i 42 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

24. august 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

97 medl. ved 20 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 37 medl. i 6 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.Opptrapping: 12 september 2006 for 125 medl. i 26 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet.

Mekling berammet:

29. og 30. august 2006

Krav om avsluttet mekling:

24. august 2006

Meklingsfrist:

31. august 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 4.juli 2006 kl. 13:43

2006-074

År: 2006     Arkivkode: 314

Widerøes Flyveselskap AS, kabinpersonell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Widerøes Flyveselskap AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. juni 2006

Plassoppsigelse utløp:

25. juli 2017

Plassoppsigelse antall:

275

Mekling berammet:

25. juli 2006

Resultat
24.juli ble det gjennomført nye forhandlinger mellom Parat og NHO Luftfart om revidering av overenskomsten. Partene godkjente en protokoll fra lokale forhandlinger 5. og 6. juli hvor det framgår at det er enighet om ny overenskomst.<br>Oppgjøret sendes til uravstemning blant Parats medlemmer med svarfrist 14. august. Meklingen stilles derfor i bero inntil resultatet foreligger.<br> 15. august: Forhandlingsresultatet ble vedtatt og meklingen dermed avsluttet..

Sist oppdatert: 15. august 2006 kl. 15:30

Saken ble opprettet: 3.juli 2006 kl. 14:26

2006-073

År: 2006     Arkivkode: 311

Avisbudavtalen NHO/MBL

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening (Avisbudavtalen)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2006

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1321. Plassfratredelsen omfatter også 18 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

27. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2006

Meklingsfrist:

28. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 14.juni 2006 kl. 13:04

2006-072

År: 2006     Arkivkode: 311

Everksoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Energibedriftenes Landsforening (Everksoverenskomsten)

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

5500

Plassfratredelse mottatt:

16. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

20. juni 2021 kl. 23:00

Plassfratredelse antall:

1431 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. juni 2006

Meklingsfrist:

21. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte meklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. juni 2006

Streik opptrapping:

3. juli 2006: ca 1350

Forhandling avsluttet:

9. juli 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 9. juli 2006. Avstemmingsfrist 4. september 2006. EL&IT Forbundet og Energibedriftenes Landsforening vedtok meklingsmannens forslag.

Konflikt avsluttet:

9. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:36

Saken ble opprettet: 6.juni 2006 kl. 14:38

2006-071

År: 2006     Arkivkode: 314

LKAB Narvik

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn))

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

22

Mekling berammet:

Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 22. juni 2006 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 6.juni 2006 kl. 12:20

2006-070

År: 2006     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening (Oljeserviceavtalen)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

Fra NOPEF:<BR>20. Juni kl 24.00: 175<br>Fra OLF:<br>22. juni kl 24.00:ca 2.500, mottatt 8.juni 2006

Plassfratredelse mottatt:

16. juni 2006

Plassfratredelse antall:

87 ansatte ved 6 virksomheter

Krav om avsluttet mekling:

16. juni 2006

Meklingsfrist:

21. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte Riksmeklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. juni 2006

Mekling gjenopptatt:

24. juli 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 1. september. Oljeindustriens Landsforening vedtok forslaget.

Konflikt avsluttet:

24. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:35

Saken ble opprettet: 2.juni 2006 kl. 16:38

2006-069

År: 2006     Arkivkode: 311

Tariffrevisjon 2006 Nestle Norge og Normilk AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (Nestle og Normilk)

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

81

Mekling berammet:

29. og 30. juni 2006

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 21. juni 2006 kl. 08:41

Saken ble opprettet: 2.juni 2006 kl. 14:33

2006-068

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9, Øvrige, ved virksomhetene Baneservice AS, EDB Businesspartner Norge AS og Relacom AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO (Relacom)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2089

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2006

Plassfratredelse antall:

32 medl. Baneservice AS<br>371 medl. Relacom AS

Meklingsfrist:

16. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
For Baneservice AS og EDB Businesspartner AS ble det oppnådd forhandlingsløsninger før meklingsstart.<br>For Relacom AS ble resultatet konflikt.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. juni 2006

Streik opptrapping:

5. juli 2006: 92

Mekling gjenopptatt:

18. juli 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen konstaterte at partene fortsatt stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Forhandling avsluttet:

24. juli 2006 kl. 24:00

Resultat
Se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

24. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:33

Saken ble opprettet: 1.juni 2006 kl. 11:09

2006-067

År: 2006     Arkivkode: 325

Område 9 - Relacom

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO (Relacom)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2006

Plassfratredelse antall:

11 medl. Baneservice<br>12 medl. Relacom

Krav om avsluttet mekling:

9. juni 2006

Meklingsfrist:

16. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
For Baneservice AS ble det oppnådd forhandlingsløsning før meklingsstart. For Relacom AS ble resultatet konflikt.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. juni 2006

Streik opptrapping:

5. juli 2006: 5

Mekling gjenopptatt:

18. juli 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklingsmannen konstaterte at partene fortsatt stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Forhandling avsluttet:

24. juli 2006 kl. 24:00

Resultat
Se partenes hjemmesider

Konflikt avsluttet:

24. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:32

Saken ble opprettet: 1.juni 2006 kl. 11:03

2006-066

År: 2006     Arkivkode: 311

LKAB Narvik Malmhavn - overenskomst LKAB 174

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn)

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

97

Mekling berammet:

Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 22. juni 2006 kl. 14:16

Saken ble opprettet: 30.mai 2006 kl. 11:53

2006-065

År: 2006     Arkivkode: 312

Overenskomsten for Meieribruket

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening (meierier)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2652

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2006

Plassfratredelse antall:

367

Mekling berammet:

8. og 9. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

10. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:31

Saken ble opprettet: 30.mai 2006 kl. 10:13

2006-064

År: 2006     Arkivkode: 311

Luftfartsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

7. juni 2017

Plassoppsigelse antall:

457

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

160

Mekling berammet:

7. juni 2006 kl 11.00

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

8. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
NHO Luftfart aksepterte forslaget. Handel og Kontor i Norge meddelte at de sender forslaget ut til avstemming uten anbefaling.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 29.mai 2006 kl. 10:29

2006-063

År: 2006     Arkivkode: 316

Cateringmedarbeidere og funksjonærer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS, Gardermoen<br>LSG Sky Chefs Norge AS, Bergen

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

5. juni 2017

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2006

Plassfratredelse antall:

127

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2006

Meklingsfrist:

17. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:27

Saken ble opprettet: 23.mai 2006 kl. 14:57

2006-062

År: 2006     Arkivkode: 314

Flyavtalen del A + B

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

243

Plassfratredelse mottatt:

1. juni 2006

Plassfratredelse antall:

4 medl i SAS Cargo AS<br>20 medl i Widerøes Flyveselskap AS

Mekling berammet:

7. juni 2006 kl 11.00

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2006

Meklingsfrist:

8. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 22.mai 2006 kl. 09:29

2006-061

År: 2006     Arkivkode: 314

Presse- og Medieoverenskomsten del II og del III

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

841Plassfratredelsen omfatter også 12 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

6. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:25

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:34

2006-060

År: 2006     Arkivkode: 325

Tariffrevisjonen 2006

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO (Avinor)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 504

Plassfratredelse antall:

5 medl<br>Opptrappinger: 16. juni 2006 kl 06.00; 9 medl<br>Tilleggsopplysning:Ingen flygeledere i Avinor som er medlemmer av NFF vil etter 14. juni 2006 kl 06.00 utføre overtidsarbeid. Unntatt fra dette er overtidsarbeid i forbindelse med følgende type flyginger:<br>a. Luftfartøyer i nød eller som antas å komme i en nødsituasjon.<br>b. søk- og/eller redningsoperasjoner,<br>c. militære flyginger eller flyginger som utføres for å ovareta rikets sikkerhet og<br>d. flyginger med status AMB, HOSP, HEAD eller STATE

Resultat
Partene nådde fram til en forhandlingsløsning natt til 12. juni. For mer informasjon, se partenes hjemmesider.

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 09:43

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:26

2006-059

År: 2006     Arkivkode: 521

Overenskomstområde 2-Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank

Mekler:

Siri Berg Paulsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

23

Resultat
Forhandlingsløsning før meklingsstart

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 14:24

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:16

2006-058

År: 2006     Arkivkode: 311

Medieoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

749

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

745

Mekling berammet:

6. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Mediebedriftenes Landsforening vedtok forslaget. Handel og Kontor i Norge anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:24

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:10

2006-057

År: 2006     Arkivkode: 311

Pakkeriavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

393

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2021 kl. 17:00

Plassfratredelse antall:

393

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som begge partene anbefalte.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:23

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:06

2006-056

År: 2006     Arkivkode: 314

Aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

4000, <br>Plassoppsigelsen omfatter også ca. 250 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2006

Plassfratredelse antall:

3683 medlemmer av NJ i 183 bedrifter<br>110 medlemmer i 14 bedrifter med tilslutningsavtale

Mekling berammet:

31. mai og 1. juni 2006<br> Endret 16. mai til 1. og 2. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

3. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:22

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 21:05

2006-055

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Bergindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri <br>(bergindustrien)

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

865,<br>Plassoppsigelsen omfatter også ca. 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

865. Plassfratredelsen omfatter også ca 184 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:20

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:58

2006-054

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3 - Avinor og Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Avinor (Oslo Lufthavn)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

996

Plassfratredelse mottatt:

2. juni 2006

Plassfratredelse antall:

218

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2006

Meklingsfrist:

9. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene forhandlet seg fram til en løsning natt til 6. juni, like før før meklingen skulle ha startet. For mer informasjon om resultatet, se paretenes hjemmesider.

Sist oppdatert: 6. juni 2006 kl. 12:08

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:51

2006-053

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 2 Norges Bank

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank

Mekler:

Siri Berg Paulsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

350

Mekling berammet:

6. og 7. juni 2006.<br>Endret 22. mai til 15. og 16. juni 2006

Resultat
Forhandlingsløsning før meklingsstart.

Sist oppdatert: 12. juni 2006 kl. 12:45

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:44

2006-052

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Aviser og avistrykkerier

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2217

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse antall:

2217

Krav om avsluttet mekling:

29. mai 2006

Meklingsfrist:

3. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag som begge partenes representanter meddelte at de anbefalte.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 12.mai 2006 kl. 20:36

2006-051

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 6 - Norsk Rikskringkasting AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO <br>(NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

24. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1584

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

24. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

31. mai 2006

Forhandling avsluttet:

9. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtale etter middnatt 9. juni. for mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

9. juni 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:15

Saken ble opprettet: 11.mai 2006 kl. 16:14

2006-050

År: 2006     Arkivkode: 312

Taxioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Taxiforbund

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

260

Plassfratredelse mottatt:

24. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Agder Taxi AS: 13 medl<br>Bergen Taxi: 30 medl<br>Norgestaxi Bergen: 9 medl<br>Norgestaxi Trondheim AS: 2 medl<br>Oslo Taxisentral: 110 medl<br>Trønder Taxi AS: 26 medl

Krav om avsluttet mekling:

24. mai 2006

Meklingsfrist:

2. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:43

Saken ble opprettet: 11.mai 2006 kl. 16:05

2006-049

År: 2006     Arkivkode: 311

Fotball- håndball- og ishockey-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NISO - Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO/OKI

Mekler:

Daniel Lunde

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

205

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

160<br>Utvidelse: 14

Mekling berammet:

24. og 26. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2006

Meklingsfrist:

27. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:42

Saken ble opprettet: 10.mai 2006 kl. 13:37

2006-048

År: 2006     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst 279.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Braathens Technical Services AS<br>Norwegian Air Shuttle A/S<br>SAS Technical Services<br>Widerøes Flyveselskap A/S

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

517

Plassfratredelse mottatt:

23. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

4<br>fra 7. juni kl 00.00; 33

Mekling berammet:

30. og 31. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. mai 2006

Meklingsfrist:

1. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:42

Saken ble opprettet: 10.mai 2006 kl. 13:05

2006-047

År: 2006     Arkivkode: 325

Tariffoppgjøret - helse

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO (helse)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse antall:

39Opptrapping 6. juni 2006 kl 06.00: 525

Mekling berammet:

Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2006

Meklingsfrist:

2. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter aksepterte riksmeklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:41

Saken ble opprettet: 9.mai 2006 kl. 12:07

2006-046

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 6 - NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO <br>(NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

4

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:40

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:49

2006-045

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomst for område 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 850

Plassfratredelse mottatt:

26. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

807

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

26. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:26

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:38

2006-044

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 6 - NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2006

Plassfratredelse mottatt:

23. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

930 medl<br>Opptrapping:<br>43 medl 16. juni 2006 kl 2400

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. mai 2006

Meklingsfrist:

31. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

31. mai 2006

Forhandling avsluttet:

15. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Partene i konflikten ble enige om en ny tariffavtalerett før midnatt 15. juni. For mer informasjon om resultatet, se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

15. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:11

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:33

2006-043

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1 - Orkester og teatre

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO <br>(orkester og teatre)

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

718

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

98<br>Fra 26. mai 2006: 4<br>Fra 06. juni 2006: 33<br>Fra 14. juni 2006: 51<br>Fra 16. juni 2006: 106

Mekling berammet:

22. og 23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2006

Streik opptrapping:

4 + 33 + 51 + 106

Mekling gjenopptatt:

22. juni 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Begge parters representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag. Svarfrist ble fastsatt til 25. august 2006 kl 1200. Vedtatt.

Konflikt avsluttet:

23. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:53

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:25

2006-042

År: 2006     Arkivkode: 315

Sentralavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Finansforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

Fra Finansforbundet: <br>01. juni 2006: 6020 medl,<br>12. juni 2006: 1573 medl <br> Fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening: <br> 12. juni 2006 kl.0000: 15.000 medl.

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

6020

Mekling berammet:

30. og 31. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2006

Meklingsfrist:

1. juni 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke fantes grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. juni 2006

Streik opptrapping:

1573

Lønnsnemnd foreslått:

11. juni 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

12. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:52

Saken ble opprettet: 5.mai 2006 kl. 14:52

2006-041

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund<br>Den norske lægeforening<br>Den norske tannlegeforening<br>Den norske veterinærforening<br>Norsk Lektorlag<br>Norsk Psykologiforening<br>Siviløkonomene<br>Samfunnsviternes Fagforening<br>Samfunnsøkonomenes Fagforening<br>Tekna - Naturvitenskapelig forening<br>Norges ingeniørorganisasjon - NITO<br>Den norske jordmorforening

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1700

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

4 medl

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:51

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:48

2006-040

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH - Oslo

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere<br>Musikernes Fellesorganisasjon<br>Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fagforbundet: 150 medl<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere: 30 medl<br>Musikernes Fellesorganisasjon:<br>Foss videregående skole 6 medl<br>Kjelsås skole: 1 medl<br>Skolenes Landsforbund:<br>Kjelsås skole: 1 medl<br>Korsvoll skole: 2 medl<br>Foss videregående skole: 2 medl<br>Sofienbergparken barnehage/Grünerløkka bydel: 1 medl

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:50

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:41

2006-039

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Bibliotekarforbundet<br>Det Norske Maskinistforbund<br>KFO<br>Norsk Skolelederforbund<br>Parat

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1200

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Bibliotekarforbundet:<br>Bjerke filial 1 medl<br>Det norske maskinistforbund:<br>Brobekkanlegget 9 medl<br>Klemetsrudanlegget 19 medl<br>KFO:<br>Trafikketaten: 49 medl

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:49

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:36

2006-038

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet<br>Norsk Sykepleierforbund<br>Norsk Fysioterapeutforbund<br>Forskerforbundet<br>Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund<br>Den norske kirkes presteforening<br>Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 9600

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

ca 80

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen la frem et forslag. UNIO sender forslaget til organisasjonsmessig behandling uten anbefaling.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:19

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:29

2006-037

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

3

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Representantene for Norges Farmaceutiske Forening og Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:41

2006-036

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

4.255

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse antall:

1258

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Representantene for Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) vedtok forslaget. Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:17

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:37

2006-035

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1580

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Representantene for Akademikerne sa kl 08.15 nei til skissen. Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2006

Lønnsnemnd foreslått:

7. juni 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

8. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:17

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:34

2006-034

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

26.919

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse antall:

1800

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for Unio og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:16

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:30

2006-033

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

26.403

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1850

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:15

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:25

2006-032

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

40.323

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Ca 4300

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Representantene for LO Stat og Fornyings- og administrasjonsdepartementet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:18

2006-031

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet,<br>Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, <br>sosionomer og vernepleiere,<br>Musikernes Fellesorganisasjon,<br>Skolenes Landsforbund,<br>EL og IT forbundet<br>Fellesforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 153 775

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

FAGFORBUNDET:<br>Tønsberg kommune 38 medl<br>Tønsberg Parkering 2 medl<br>Vestfold Fylkeskommune 30 medl<br>Natur og idrettsservice KF, Rogaland: 4 medl<br>Rogaland Fylkeskommune: 74 medl<br>SK-regnskap, Rogaland: 25 medl<br>Stavanger Byggdrift KF: 2 medl<br>Stavanger Eiendom KF: 17 medl<br>Stavanger kommune: 163 medl<br>Stavanger Parkeringsselskap KF: 17 medl<br>Sølvberget KF, Rogaland: 5 medl<br>Kristiansund kommune: 44 medl<br>Møre og Romsdal Fylkeskommune: 40 medl<br>Nord-Trøndelag Fylkeskommune: 41 medl<br>Steinkjær kommune, Nord-Trøndelag: 44 medl<br>Rana kommune, Nordland: 62 medl<br>Tromsø kommune: 185 medl<br>FELLESORGANISASJONEN FOR BARNEVERNPEDAGOGER, SOSIONOMER OG VERNEPLEIERE:<br>Fredrikstad kommune, barneverntjenesten: 29 medl<br>Kristiansand kommune, sosialtjenesten og Ung Etat: 26 medl<br>Tromsø kommune, barneverntjenesten: 37 medl<br>MUSIKERNES FELLESORGANISASJON:<br>Fredrikstad kommune: 1 medl<br>Finnmark Fylkeskommune: 7 medl<br>SKOLENES LANDSFORBUND:<br>Finnmark Fylkeskommune, Alta kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Vestfold Fylkeskommune, Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad kommune:<br>Tilsammen 37 medl

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de abefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:29

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 15:38

2006-030

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
KFO,<br>Parat,<br>Bibliotekarforbundet,<br>Lærernes Yrkesforbund,<br>Det norske maskinistforbund,<br>Norsk Radiografforbund,<br>Sosialtjenestemennenes Landsforbund,<br>STAFO<br>Norsk Skolelederforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 35 000

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

KFO: 823 medl<br>Bibliotekarforbundet: 8 medl<br>Lærernes Yrkesforbund: 5 medl<br>Det norske Maskinistforbund: 28 medl

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:28

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 15:18

2006-029

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet,<br>Norsk Sykepleierforbund,<br>Norsk Fysioterapeutforbund,<br>Norsk Ergoterapeutforbund,<br>Universitet- og høyskoleutdannedes forbund,<br>Norsk Diakonforbund,<br>Den norske kirkes presteforening,<br>Norsk Forskerforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 114 550

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Alta kommune: ca 440 medl<br>Finnmark Fylkeskommune: ca 90 medl<br>Tønsberg kommune: ca 340 medl<br>Vestfold Fylkeskommune: ca 100 medl<br>Trondheim kommune: ca 840 medl<br>Sør-Trøndelag Fylkeskommune: ca 220 medl<br>Fredrikstad kommune: ca 600 medl<br>Østfold Fylkeskommune: ca 70 medl

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:28

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:54

2006-028

År: 2006     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne Kommune

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund,<br>Den norske lægeforening,<br>Den norske tannlegeforening,<br>Den norske veterinærforening,<br>Norges Juristforbund,<br>Naturviterforbundet,<br>Norsk Lektorlag,<br>Norsk Psykologiforening,<br>Siviløkonomene,<br>Samfunnsviternes Fagforening,<br>Samfunnsøkonomenes Fagforening,<br>Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening,<br>Norges Ingeniørorganisasjon - NITO,<br>Den norske jordmorforening

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 13 800

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Bærum kommune: 340 medl<br>Rogaland Fylkeskommune: 403 medl<br>Trondheim kommune: 497 medl<br>Østfold Fylkeskommune: 214 medl

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:27

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:43

2006-027

År: 2006     Arkivkode: 311

Terminalarbeidere Linjegodsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

565

Resultat
Forhandlingsløsning 5. mai 2006

Sist oppdatert: 11. mai 2006 kl. 09:33

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:28

2006-026

År: 2006     Arkivkode: 311

Speditørtariffen Tariff 3 for terminalarbeidere<br>Speditørtariffen for terminalarbeidere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (speditører)

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

860

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse antall:

347, 9

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:25

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:24

2006-025

År: 2006     Arkivkode: 311

Havnetariffen for havnemedarbeidere<br>Rammeavtalen for losse- og lastearbeidere<br>Sør- og Nord-Norge avtalen for losse- og lastearbeidere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (havner)

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

307

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2006

Plassfratredelse antall:

48

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:25

Saken ble opprettet: 28.april 2006 kl. 14:14

2006-024

År: 2006     Arkivkode: 314

Innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Gunnar Lind

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 800 maskinoffiserer

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse antall:

120

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget og arbeidstaker meddelte at de sender forslaget til avstemming uten anbefaling.

Mekling gjenopptatt:

31. mai 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Nytt meklingsmøte 31. mai 2006 resulterte i nytt vedtatt forslag. Streik ble dermed unngått.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:21

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:15

2006-023

År: 2006     Arkivkode: 314

Innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Gunnar Lind

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1350 skipsførere og styrmenn

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse antall:

180

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla skisse som ble akseptert av arbeidsgiver og forkastet av arbeidstaker.

Konflikt

Streik iverksatt:

13. mai 2006

Streik opptrapping:

20. mai 2006 kl 24.00: ca 150

Mekling gjenopptatt:

24. mai 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Begge parter anbefalte fremlagt forslag.

Forhandling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

24. mai 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:19

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:13

2006-022

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for vektere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Servicebedriftenes Landsforening (vektere)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. april 2006

Plassoppsigelse antall:

3396. Plassoppsigelsen omfatter også 246 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.<br> Ny plassoppsigelse mottatt 12. mai 2006: 3571

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2006

Plassfratredelse antall:

2668. Plassfratredelsen omfatter også 208 ansatte som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2006

Meklingsfrist:

20. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:17

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:08

2006-021

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for bokbinderier<br>Overenskomst for trykkerier repro-/satsbedrifter<br>Overenskomst for serigrafiske bedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Visuell Kommunikasjon Norge,VISKOM (trykkerier)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

Bokbinderier: 281 medl.<br>Trykkerier repro-/satsbedrifter: 1403 medl.<br>Serigrafiske bedrifter: 10 medl

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse antall:

Bokbinderier: 281 medl.<br>Trykkerier, repro-/satsbedrifter: 1403 medl.

Mekling berammet:

9., 10. og 11. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2006

Meklingsfrist:

12. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Riksmeklingsmannen la fram et forslag som begge parters representanter anbefalte.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:46

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:00

2006-020

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Telenor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia (Telenor)

Mekler:

Daniel Lunde

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. april 2006

Plassoppsigelse antall:

4323

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

471

Mekling berammet:

8. og 9. mai 2006

Meklingsfrist:

10. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

10. mai 2006

Streik opptrapping:

23. mai 2006 kl 0700: 168

Forhandling avsluttet:

29. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
EL & IT Forbundet/LO og NHO skrev mandag 29. mai 2006 under på en protokoll om ny Telenor-overenskomst. For nærmere informasjon se hjemmesidene til partene.

Konflikt avsluttet:

30. mai 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:46

Saken ble opprettet: 21.april 2006 kl. 15:31

2006-019

År: 2006     Arkivkode: 311

Landforpleiningsavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. april 2006

Plassoppsigelse antall:

92

Plassfratredelse mottatt:

30. april 2006

Plassfratredelse antall:

79

Mekling berammet:

4. og 5. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

30. april 2006

Meklingsfrist:

6. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning 3. mai 2006

Sist oppdatert: 3. mai 2006 kl. 15:35

Saken ble opprettet: 21.april 2006 kl. 15:27

2006-018

År: 2006     Arkivkode: 325

Revisjon av B-dels avtalen for Nettbusskonsernet og Borg Buss AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. april 2006

Plassoppsigelse utløp:

27. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

146 medl. Nettbuss Lillestrøm<br>105 medl. Team Trafikk<br>20 medl. Nettbuss Vest

Mekling berammet:

Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.

Meklingsfrist:

4. mai 2006 kl. 24:00

Resultat
Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk YS-NAVO varselet om plassoppsigelse.

Sist oppdatert: 2. mai 2006 kl. 12:10

Saken ble opprettet: 20.april 2006 kl. 15:24

2006-017

År: 2006     Arkivkode: 322

Nettbuss-konsernet og Borgbuss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. april 2006

Plassoppsigelse antall:

2490 medl

Mekling berammet:

Beror i påvente av Arbeidsrettens kjennelse i slutten av uke 17.

Resultat
Dom i Arbeidsretten falt 28. april 2006. Med bakgrunn i at Arbeidsretten ga arbeidsgiverforeningen NAVO medhold i at varselet er tariffstridig, trakk LO Stat varselet om plassoppsigelse.

Sist oppdatert: 28. april 2006 kl. 15:58

Saken ble opprettet: 20.april 2006 kl. 15:12

2006-016

År: 2006     Arkivkode: 316

Seismisk Offshore Personell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Multiwave Geophysical Company AS

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. april 2006

Plassoppsigelse antall:

22

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse antall:

6, 6

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2006

Meklingsfrist:

20. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 20. april 2006 kl. 04:06

Saken ble opprettet: 5.april 2006 kl. 11:18

2006-015

År: 2006     Arkivkode: 316

Seismisk Offshore Personell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
CGG Marine Resources Norge AS

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. april 2006

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse antall:

3

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2006

Meklingsfrist:

20. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 20. april 2006 kl. 04:07

Saken ble opprettet: 5.april 2006 kl. 11:15

2006-014

År: 2006     Arkivkode: 312

Sjåfører lang- og nærtransport gods

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:39

Saken ble opprettet: 4.april 2006 kl. 14:36

2006-013

År: 2006     Arkivkode: 311

Bussførere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

4005

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

1072

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:41

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:21

2006-012

År: 2006     Arkivkode: 311

Transportselskaper i Norge / Troms Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

241

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

33

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:40

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:16

2006-011

År: 2006     Arkivkode: 311

Sjåfører Rute-/Gods

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

23

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:38

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:12

2006-010

År: 2006     Arkivkode: 312

Godsbilsjåfører

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse utløp:

20. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Norges Lastebileier – Forbund meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:36

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:10

2006-009

År: 2006     Arkivkode: 312

Renovasjonsbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

5

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:51

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:08

2006-008

År: 2006     Arkivkode: 312

Gods-/Rutekjøring

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

275

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

67

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:48

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:04

2006-007

År: 2006     Arkivkode: 311

Miljøoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

39

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Transportarbeiderforbundet meddelte at de anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:48

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 15:00

2006-006

År: 2006     Arkivkode: 314

Godsbilavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Lastebileierforbund

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

266

Plassfratredelse mottatt:

7. april 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

40

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 14:55

2006-005

År: 2006     Arkivkode: 314

Transportoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Transportbedriftenes Landsforening

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

4809

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

913 + 20

Krav om avsluttet mekling:

16. april 2006

Meklingsfrist:

21. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Sak 005a, TRANSPORTOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelsen med vedlegg til møteboken. Transportbedriftenes landsforening meddelte at de vedtok forslaget. Yrkestrafikk-forbundet meddelte at de anbefalte forslaget. Sak 005b, MILJØOVERENSKOMSTEN. Meklingsmannen fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:06

Saken ble opprettet: 1.april 2006 kl. 14:51

2006-004

År: 2006     Arkivkode: 314

Flykabinavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat/SAS Braathens Kabinforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO/SAS Braathens AS

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

693

Plassfratredelse mottatt:

1. april 2006

Plassfratredelse antall:

368 medlemmer ved base OSL

Mekling berammet:

30, 31. mars, 03, 04, 05 og 06. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. april 2006

Meklingsfrist:

6. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 7.april 2006 kl. 13:48

2006-003

År: 2006     Arkivkode: 314

Revidering av gjeldende tariffavtale med utløpstid 28. februar 2006 for kabinansatte i SAS Braathens AS på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Kabinforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart / SAS Braathens AS

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. mars 2006

Plassfratredelse mottatt:

1. april 2006

Plassfratredelse antall:

06.04: 241 medl. Opptrapping: 07.04: 48 medl, 08.04: 38 medl., 09.04: 39 medl., 10.04: 47 medl, 11.04: 23 medl, 12.04: 34 medl, 13.04: 25 medl, 14.04: 10 medl. Totalt per 14.04: 505 medl.

Mekling berammet:

30, 31. mars, 03, 04. 05. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. april 2006

Meklingsfrist:

6. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. april 2006

Forhandling avsluttet:

8. april 2006 kl. 24:00

Resultat
Ny tariffavtale er inngått. Se hjemmesidene til Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS

Konflikt avsluttet:

8. april 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 13:00

Saken ble opprettet: 21.mars 2006 kl. 13:45

2006-002

År: 2006     Arkivkode: 311

Fellesoverenskomsten for byggfag

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. mars 2006

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2006

Plassfratredelse antall:

14751. <br>Plassfratredelsen omfatter også ca 1500 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

22., 23., 28, 30, 31. mars, 01.og 02. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2006

Meklingsfrist:

2. april 2006 kl. 02:00

Resultat
Ikke fremsatt forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Konflikt

Streik iverksatt:

2. april 2006

Mekling gjenopptatt:

3. april 2006 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Konflikt avsluttet:

4. april 2006

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 12:59

Saken ble opprettet: 17.mars 2006 kl. 14:05

2006-001

År: 2006     Arkivkode: 311

Verkstedoverenskomsten,<br> Overenskomsten for byggeindustrien,<br> Teko-overenskomsten og<br> Kartonasjeoverenskomsten,<br> alle for perioden 2006-2008

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

Verksted: 25472,<br> Byggeindustrien: 6829,<br> Teko: 1368,<br> Kartonasje: 880.<br> Plassoppsigelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

27. mars 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Verksted: 25472,<br> Byggeindustrien: 6829,<br> Teko: 1368,<br> Kartonasje: 880.<br> Plassfratredelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Krav om avsluttet mekling:

27. mars 2006

Meklingsfrist:

1. april 2006 kl. 09:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:12

Saken ble opprettet: 16.mars 2006 kl. 11:02