Meklinger og konflikter

2021-048

År: 2021     Arkivkode: 316

Arkivavtale for NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NRK

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norwaco

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Åndsverkloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. desember 2020

Mekling berammet:

4. mars 2022

Resultat
NRK og Norwaco meddelte Riksmekleren 11. april at de var kommet til enighet.

Sist oppdatert: 13. april 2022 kl. 08:34

Saken ble opprettet: 3.januar 2022 kl. 12:31

2021-047

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

28 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. januar 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 7. januar 2022 kl. 06:25

Saken ble opprettet: 16.november 2021 kl. 09:54

2021-046

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

22 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. desember 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 7. januar 2022 kl. 13:47

Saken ble opprettet: 16.november 2021 kl. 09:49

2021-045

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

36 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. januar 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 7. januar 2022 kl. 06:24

Saken ble opprettet: 10.november 2021 kl. 13:53

2021-044

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet kystrederiene.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

4 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:40

Saken ble opprettet: 18.oktober 2021 kl. 13:15

2021-043

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

14 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

24. november 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:38

Saken ble opprettet: 8.oktober 2021 kl. 12:52

2021-042

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

24 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

24. november 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 1. desember 2021 kl. 01:36

Saken ble opprettet: 8.oktober 2021 kl. 12:48

2021-041

År: 2021     Arkivkode: 314

Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Postboks 578
1302 Sandvika

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

5. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 10. august 2021 kl. 00:00

67 medlemmer

Fra 11. august 2021 kl. 00:00

11 medlemmer

Fra 12. august 2021 kl. 00:00

1 medlem

Fra 13. august 2021 kl. 00:00

3 medlemmer

Mekling berammet:

8. og 9. august 2021

Krav om avsluttet mekling:

5. august 2021

Meklingsfrist:

9. august 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 11. august 2021 kl. 11:06

Saken ble opprettet: 23.juli 2021 kl. 10:03

2021-040

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomst for LHL Omsorg AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 9. september 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2021

Meklingsfrist:

14. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming. Svarfrist ble satt til 6. oktober 2021.

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 01:03

Saken ble opprettet: 5.juli 2021 kl. 09:51

2021-039

År: 2021     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, NTL , Creo

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus
7013 Trondheim

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 27. august 2021 kl. 00:00

220 medlemmer

Fra 2. september 2021 kl. 00:00

215 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2021

Meklingsfrist:

2. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. *** Meklingen ble gjenopptatt 30. september. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble avsluttet kl. 16.00.

Konflikt

Streik iverksatt:

3. september 2021

Streik opptrapping:

Fra 16. september 2021 kl. 00:00

121 medlemmer

Fra 24. september 2021 kl. 00:00

249 medlemmer

Fra 13. oktober 2021 kl. 00:00

1 medlem

Fra 19. oktober 2021 kl. 00:00

209 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

22. oktober 2021 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Riksmekleren la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

25. oktober 2021

Sist oppdatert: 25. oktober 2021 kl. 09:19

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 13:39

2021-038

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

9 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 15:01

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 11:43

2021-037

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

13 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 14:59

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 11:36

2021-036

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsgruppenes sekretariatsforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

7 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 14:57

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 11:27

2021-035

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forbundsforeninga

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

9 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 14:57

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 11:23

2021-034

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomoppgjør 2021 Offshoreavtalen Reach Subsea AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Reach Subsea AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Reach Subsea AS

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 18. juni 2021 kl. 00:00

19 medlemmer

Mekling berammet:

23. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2021

Meklingsfrist:

23. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 18:17

Saken ble opprettet: 3.juni 2021 kl. 22:23

2021-033

År: 2021     Arkivkode: 325

OneCo

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 7. juni 2021 kl. 00:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 14:51

Saken ble opprettet: 2.juni 2021 kl. 10:33

2021-032

År: 2021     Arkivkode: 322

Område 9 - Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO Stat

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund og EL og IT Forbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

15 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 2. juli 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Fra 9. august 2021 kl. 00:00

10 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

16. august 2021 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Meklerne la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

16. august 2021

Sist oppdatert: 16. august 2021 kl. 22:00

Saken ble opprettet: 2.juni 2021 kl. 10:29

2021-031

År: 2021     Arkivkode: 316

DeepOcean AS, Mellomoppgjør offshore 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 17. juni 2021 kl. 00:00

68 medlemmer

Mekling berammet:

21. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2021

Meklingsfrist:

21. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 22. juni 2021 kl. 02:19

Saken ble opprettet: 28.mai 2021 kl. 12:03

2021-030

År: 2021     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

460 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 01:25

Saken ble opprettet: 28.mai 2021 kl. 11:59

2021-029

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

1 medlem

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 02:43

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:44

2021-028

År: 2021     Arkivkode: 322

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT Forbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 24. juni 2021 kl. 00:00

2 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning. Svarfrist ble satt til 2. august 2021 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 02:55

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:37

2021-027

År: 2021     Arkivkode: 314

Flygelederoverenskomsten - Saerco AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2021

Meklingsfrist:

18. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen kom partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet kl. 03:30.

Sist oppdatert: 19. juni 2021 kl. 03:49

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:23

2021-026

År: 2021     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
De Samarbeidende Organisasjoner

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

11 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 01:24

Saken ble opprettet: 27.mai 2021 kl. 09:16

2021-025

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

4 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 01:17

Saken ble opprettet: 26.mai 2021 kl. 09:59

2021-024

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
SAN

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

3 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. juni 2021 kl. 01:16

Saken ble opprettet: 26.mai 2021 kl. 09:54

2021-023

År: 2021     Arkivkode: 312

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

24. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

605 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 01:23

Saken ble opprettet: 26.mai 2021 kl. 08:44

2021-022

År: 2021     Arkivkode: 313

Mellomoppgjør, Stadler Rail Service, Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Stadler Rail Service

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Økonomisk Institutt, UiO
0317 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

18 medlemmer

Mekling berammet:

9. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2021

Meklingsfrist:

9. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 9. juni 2021 kl. 18:46

Saken ble opprettet: 18.mai 2021 kl. 14:23

2021-021

År: 2021     Arkivkode: 325

Område 13 Sykehus med driftsavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

313 medlemmer (sak 2021-020 og sak 2021-021)

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2021

Meklingsfrist:

3. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

294 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 9. juni 2021 kl. 00:00

14 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 15. juni 2021 kl. 00:00

242 medlemmer (område 10 og område 13)

Forhandling avsluttet:

16. juni 2021 kl. 12:00

Resultat
Partene er enige om at tvisten avgjøres med bindende virkning av en frivillig nemnd.

Konflikt avsluttet:

16. juni 2021

Sist oppdatert: 16. juni 2021 kl. 12:16

Saken ble opprettet: 18.mai 2021 kl. 11:01

2021-020

År: 2021     Arkivkode: 325

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

7. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

313 medlemmer (sak 2021-020 og sak 2021-021)

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2021

Meklingsfrist:

3. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

294 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 9. juni 2021 kl. 00:00

14 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 15. juni 2021 kl. 00:00

242 medlemmer (område 10 og område 13)

Forhandling avsluttet:

16. juni 2021 kl. 12:00

Resultat
Partene er enige om at tvisten avgjøres med bindende virkning av en frivillig nemnd.

Konflikt avsluttet:

16. juni 2021

Sist oppdatert: 16. juni 2021 kl. 12:15

Saken ble opprettet: 18.mai 2021 kl. 10:58

2021-019

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Ingeniørorganisasjon – NITO og Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 15:20

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 12:17

2021-018

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk, Sykepleierforbund, Akademikerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbund og Det Norske Diakonforbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

647 MEDLEMMER

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Oslo Kommune meddelte at de anbefaler forslaget. UNIO forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

1.272 medlemmer fra onsdag 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Lønnsnemnd foreslått:

7. juni 2021 kl. 16:30

Konflikt avsluttet:

7. juni 2021

Sist oppdatert: 7. juni 2021 kl. 21:12

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 12:12

2021-017

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

51 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 15:18

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 11:12

2021-016

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund og Creo

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

1.252 medlemmer

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 16. februar 2022 kl. 10:09

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 11:03

2021-015

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon – NITO

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

3. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

44 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Konflikt

Streik iverksatt:

8. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

24 medlemmer i Norsk Lektorlag

Mekling gjenopptatt:

11. juni 2021 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklingen la mekleren frem et forslag som partene aksepterte.

Sist oppdatert: 11. juni 2021 kl. 17:23

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:54

2021-014

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Den norske kirkes presteforening

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021 kl. 00:00

7.390 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Resultat
Under meklingen nådde øvrige parter i kommuneoppgjøret - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Unio avslo forslaget. KS anbefalte forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

13.370 medlemmer fra 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Fra 3. juni 2021 kl. 00:00

2114 medlemmer fra 8. juni 2021

Lønnsnemnd foreslått:

4. juni 2021 kl. 17:00

Konflikt avsluttet:

4. juni 2021

Sist oppdatert: 4. juni 2021 kl. 19:38

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:45

2021-013

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

20. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2021 kl. 00:00

378 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Sist oppdatert: 4. juni 2021 kl. 13:50

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:35

2021-012

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Skolenes Landsforbund, Creo, EL og IT forbundet og Norges Sjøoffisers forbund

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

20. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2021 kl. 00:00

4785 medlemmer

Mekling berammet:

5. 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Sist oppdatert: 4. juni 2021 kl. 13:50

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:28

2021-011

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021 kl. 00:00

626 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 31. mai 2021 kl. 08:28

Saken ble opprettet: 4.mai 2021 kl. 10:21

2021-010

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021 kl. 00:00

ca. 2.600 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte skissen.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 17:45

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:56

2021-009

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 17:43

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:52

2021-008

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

12. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 12. mai 2021 kl. 00:00

4200 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 27. mai 2021 kl. 17:42

Saken ble opprettet: 30.april 2021 kl. 11:50

2021-007

År: 2021     Arkivkode: 322

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Hålogaland lagmannsrett
9271 Tromsø

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021 kl. 00:00

7 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2021

Meklingsfrist:

18. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

19. mai 2021

Mekling gjenopptatt:

17. juni 2021 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Arbeidsgiver godtok forslaget. Svarfrist ble satt til 1. juli 2021 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 15:53

Saken ble opprettet: 26.april 2021 kl. 08:36

2021-006

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fellesforbundet, Fagforbundet, NJF, FLT og HK

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

2456 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 11. april 2021 kl. 15:35

Saken ble opprettet: 26.mars 2021 kl. 14:58

2021-005

År: 2021     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Yrkestrafikkforbundet

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

1.218 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 11. april 2021 kl. 15:32

Saken ble opprettet: 26.mars 2021 kl. 14:54

2021-004

År: 2021     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Regjeringsadvokaten
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

ca 4.130 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 11. april 2021 kl. 15:42

Saken ble opprettet: 26.mars 2021 kl. 11:49

2021-003

År: 2021     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. januar 1970 kl. 01:00

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

23.544 medlemmer

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 11. april 2021 kl. 15:40

Saken ble opprettet: 26.mars 2021 kl. 11:45

2021-002

År: 2021     Arkivkode: 314

Oljeoverenskomsten 224

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. februar 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 10. februar 2021 kl. 00:00

12 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

10. februar 2021

Meklingsfrist:

15. februar 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 16. februar 2021 kl. 05:26

Saken ble opprettet: 16.januar 2021 kl. 13:22

2021-001

År: 2021     Arkivkode: 311

Sandefjord lufthavn Torp

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. februar 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 4. februar 2021 kl. 00:00

14 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

4. februar 2021

Meklingsfrist:

10. februar 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Mekling gjenopptatt:

25. februar 2021 kl. 00:00

Mekling avsluttet:

Resultat:

Mekleren fremla forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 12. mars 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 25. februar 2021 kl. 19:20

Saken ble opprettet: 16.januar 2021 kl. 13:20