Riksmekleren logo

Meny

Meklinger og konflikter

2021-048

År: 2021     Arkivkode: 316

Arkivavtale for NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NRK

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norwaco

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Åndsverkloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. desember 2020

Mekling berammet:

4. mars 2022

Resultat
NRK og Norwaco meddelte Riksmekleren 11. april at de var kommet til enighet.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 3. januar 2022 kl. 12:27

2021-047

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

7. januar 2022, kl. 0600

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

28 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. januar 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 16. november 2021 kl. 09:50

2021-046

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

12. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

12. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

7. januar 2022, kl. 0600

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

22 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. desember 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 16. november 2021 kl. 09:43

2021-045

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. november 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. november 2021

Plassfratredelse mottatt:

30. desember 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

7. januar 2022, kl. 0600

Plassfratredelse antall:

Fra 30. desember 2021 kl. 00:00

36 medlemmer

Mekling berammet:

6. januar 2022

Krav om avsluttet mekling:

30. desember 2021

Meklingsfrist:

6. januar 2022 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 10. november 2021 kl. 13:47

2021-044

År: 2021     Arkivkode: 315

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet kystrederiene.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

11. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember 2021 kl. 0600.

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

4 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

22. oktober 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 18. oktober 2021 kl. 13:09

2021-043

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember 2021 kl. 0600.

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

14 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

24. november 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 8. oktober 2021 kl. 12:49

2021-042

År: 2021     Arkivkode: 312

NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kystrederiene

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

8. oktober 2021

Forbud nedlagt/sendt:

8. oktober 2021

Plassfratredelse mottatt:

24. november 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. desember 2021 kl. 0600.

Plassfratredelse antall:

Fra 24. november 2021 kl. 00:00

24 medlemmer

Mekling berammet:

30. november 2021

Krav om avsluttet mekling:

24. november 2021

Meklingsfrist:

30. november 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 8. oktober 2021 kl. 12:46

2021-041

År: 2021     Arkivkode: 314

Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Mekler:

Nils Ole Bay

Sted:

Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Postboks 578
1302 Sandvika

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

22. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

5. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. august 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 10. august 2021 kl. 00:00

67 medlemmer

Fra 11. august 2021 kl. 00:00

11 medlemmer

Fra 12. august 2021 kl. 00:00

1 medlem

Fra 13. august 2021 kl. 00:00

3 medlemmer

Mekling berammet:

8. og 9. august 2021

Krav om avsluttet mekling:

5. august 2021

Meklingsfrist:

9. august 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 23. juli 2021 kl. 09:56

2021-040

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomst for LHL Omsorg AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

2. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

9. september 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

15. september 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 9. september 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Mekling berammet:

14. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

9. september 2021

Meklingsfrist:

14. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming. Svarfrist ble satt til 6. oktober 2021.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 5. juli 2021 kl. 09:47

2021-039

År: 2021     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim tinghus
7013 Trondheim

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

1. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

3. september 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 27. august 2021 kl. 00:00

220 medlemmer

Fra 2. september 2021 kl. 00:00

215 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2021

Meklingsfrist:

2. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. *** Meklingen ble gjenopptatt 30. september. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble avsluttet kl. 16.00.

Konflikt

Streik iverksatt:

3. september 2021

Streik opptrapping:

Fra 16. september 2021 kl. 00:00

121 medlemmer

Fra 24. september 2021 kl. 00:00

249 medlemmer

Fra 13. oktober 2021 kl. 00:00

1 medlem

Fra 19. oktober 2021 kl. 00:00

209 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

22. oktober 2021 kl. 00:00

Resultat:

Riksmekleren la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

25. oktober 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 13:36

2021-038

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. September 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

9 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 11:38

2021-037

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. september 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

13 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 11:29

2021-036

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Utdanningsgruppenes sekretariatsforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. september 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

7 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 11:23

2021-035

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomårsoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forbundsforeninga

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Utdanningsforbundet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

30. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

26. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

1. september 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 26. august 2021 kl. 00:00

9 medlemmer

Mekling berammet:

1. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

26. august 2021

Meklingsfrist:

1. september 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg i møteboka.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 11:14

2021-034

År: 2021     Arkivkode: 316

Mellomoppgjør 2021 Offshoreavtalen Reach Subsea AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Reach Subsea AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Reach Subsea AS

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

3. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

18. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

23. juni9 2021, kl. 24:00

Plassfratredelse antall:

Fra 18. juni 2021 kl. 00:00

19 medlemmer

Mekling berammet:

23. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. juni 2021

Meklingsfrist:

23. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 3. juni 2021 kl. 22:16

2021-033

År: 2021     Arkivkode: 325

OneCo

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS Spekter

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

1. juni 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 7. juni 2021 kl. 00:00

Mekling berammet:

16. juni 2021

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 2. juni 2021 kl. 10:30

2021-032

År: 2021     Arkivkode: 322

Område 9 - Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

31. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

15 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2016

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

17. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 2. juli 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Fra 9. august 2021 kl. 00:00

10 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

16. august 2021 kl. 00:00

Resultat:

Meklerne la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

16. august 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juni 2021 kl. 10:22

2021-031

År: 2021     Arkivkode: 316

DeepOcean AS, Mellomoppgjør offshore 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Hanne Sofie Bjelland

Sted:

Oslo Tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

21. juni 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 17. juni 2021 kl. 00:00

68 medlemmer

Mekling berammet:

21. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2021

Meklingsfrist:

21. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 28. mai 2021 kl. 12:00

2021-030

År: 2021     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

27. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

28. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2021 kl. 24:00

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

460 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 28. mai 2021 kl. 11:56

2021-029

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

1 medlem

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 27. mai 2021 kl. 09:37

2021-028

År: 2021     Arkivkode: 322

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 24. juni 2021 kl. 00:00

2 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning. Svarfrist ble satt til 2. august 2021 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 27. mai 2021 kl. 09:31

2021-027

År: 2021     Arkivkode: 314

Flygelederoverenskomsten - Saerco AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygelederforening

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Norsk Flygelederforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

19. juni 2021 kl. 09:00

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juni 2021 kl. 00:00

5 medlemmer

Mekling berammet:

18. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

10. juni 2021

Meklingsfrist:

18. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen kom partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet kl. 03:30.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 27. mai 2021 kl. 09:18

2021-026

År: 2021     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
De Samarbeidende Organisasjoner

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

17. juni 2021 kl. 00:00

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

11 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 27. mai 2021 kl. 09:10

2021-025

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

4 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mai 2021 kl. 09:55

2021-024

År: 2021     Arkivkode: 325

Helseplattformen AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
SAN

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

28. juni 2021 kl. 24:00.

Plassfratredelse antall:

Fra 23. juni 2021 kl. 00:00

3 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2021

Meklingsfrist:

28. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Partene aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mai 2021 kl. 09:49

2021-023

År: 2021     Arkivkode: 312

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

21. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

24. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2021 kl. 24:00

Plassfratredelse antall:

Fra 11. juni 2021 kl. 00:00

605 medlemmer

Mekling berammet:

16. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. juni 2021

Meklingsfrist:

16. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mai 2021 kl. 08:40

2021-022

År: 2021     Arkivkode: 313

Mellomoppgjør, Stadler Rail Service, Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Stadler Rail Service

Mekler:

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Sted:

Økonomisk Institutt, UiO
0317 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

10. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. juni 2021 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

18 medlemmer

Mekling berammet:

9. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2021

Meklingsfrist:

9. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 18. mai 2021 kl. 14:19

2021-021

År: 2021     Arkivkode: 325

Område 13 Sykehus med driftsavtale

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

7. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

313 medlemmer (sak 2021-020 og sak 2021-021)

Mekling berammet:

2. og 3. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2021

Meklingsfrist:

3. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

294 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 9. juni 2021 kl. 00:00

14 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 15. juni 2021 kl. 00:00

242 medlemmer (område 10 og område 13)

Forhandling avsluttet:

16. juni 2021 kl. 12:00

Resultat
Partene er enige om at tvisten avgjøres med bindende virkning av en frivillig nemnd.

Konflikt avsluttet:

16. juni 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 18. mai 2021 kl. 10:59

2021-020

År: 2021     Arkivkode: 325

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

7. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

28. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

4. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

313 medlemmer (sak 2021-020 og sak 2021-021)

Mekling berammet:

2. og 3. juni 2021

Krav om avsluttet mekling:

28. mai 2021

Meklingsfrist:

3. juni 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

4. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

294 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 9. juni 2021 kl. 00:00

14 medlemmer (område 10 og område 13)

Fra 15. juni 2021 kl. 00:00

242 medlemmer (område 10 og område 13)

Forhandling avsluttet:

16. juni 2021 kl. 12:00

Resultat
Partene er enige om at tvisten avgjøres med bindende virkning av en frivillig nemnd.

Konflikt avsluttet:

16. juni 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 18. mai 2021 kl. 10:53

2021-019

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 12:12

2021-018

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 KL. 06.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

647 MEDLEMMER

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Oslo Kommune meddelte at de anbefaler forslaget. UNIO forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

1.272 medlemmer fra onsdag 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Lønnsnemnd foreslått:

7. juni 2021 kl. 16:30

Konflikt avsluttet:

7. juni 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 12:09

2021-017

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

51 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 11:08

2021-016

År: 2021     Arkivkode: 348

Tariffoppgjør i Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
KAH

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Mekler:

Inger-Marie Landfald

Sted:

Sarpsborg tingrett
1706 Sarpsborg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

26. mai 2021 kl. 24.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

1.252 medlemmer

Fra 19. mai 2021 kl. 00:00

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 17. juni 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:54

2021-015

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

3. juni 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Tirsdag 8. juni 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

44 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Konflikt

Streik iverksatt:

8. juni 2021

Streik opptrapping:

Fra 4. juni 2021 kl. 00:00

24 medlemmer i Norsk Lektorlag

Mekling gjenopptatt:

11. juni 2021 kl. 00:00

Resultat:

Under meklingen la mekleren frem et forslag som partene aksepterte.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:45

2021-014

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021 kl. 00:00

7.390 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Resultat
Under meklingen nådde øvrige parter i kommuneoppgjøret - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Unio avslo forslaget. KS anbefalte forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. mai 2021

Streik opptrapping:

Fra 28. mai 2021 kl. 00:00

13.370 medlemmer fra 2. juni 2021 ved arbeidstidens begynnelse.

Fra 3. juni 2021 kl. 00:00

2114 medlemmer fra 8. juni 2021

Lønnsnemnd foreslått:

4. juni 2021 kl. 17:00

Konflikt avsluttet:

4. juni 2021

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:35

2021-013

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

20. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 kl. 07.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2021 kl. 00:00

378 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:29

2021-012

År: 2021     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Borgarting lagmannsrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

3. mai 2021

Forbud nedlagt/sendt:

3. mai 2021

Plassfratredelse mottatt:

20. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 20. mai 2021 kl. 00:00

4785 medlemmer

Mekling berammet:

5. 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

20. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:23

2021-011

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

21. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 fra arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 21. mai 2021 kl. 00:00

626 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 4. mai 2021 kl. 10:18

2021-010

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021 kl. 00:00

ca. 2.600 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla skisse i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte skissen.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 30. april 2021 kl. 11:53

2021-009

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. april 2021

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

21. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 30. april 2021 kl. 11:50

2021-008

År: 2021     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

29. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

12. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

27. mai 2021 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 12. mai 2021 kl. 00:00

4200 medlemmer

Mekling berammet:

5., 25. og 26. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2021

Meklingsfrist:

26. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 30. april 2021 kl. 11:46

2021-007

År: 2021     Arkivkode: 322

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Jussi Erik Pedersen

Sted:

Hålogaland lagmannsrett
9271 Tromsø

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

23. april 2021

Forbud nedlagt/sendt:

23. april 2021

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

19. mai 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2021 kl. 00:00

7 medlemmer

Mekling berammet:

18. mai 2021

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2021

Meklingsfrist:

18. mai 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

19. mai 2021

Mekling gjenopptatt:

17. juni 2021 kl. 00:00

Resultat:

Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Arbeidsgiver godtok forslaget. Svarfrist ble satt til 1. juli 2021 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. april 2021 kl. 08:33

2021-006

År: 2021     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

26. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 11. april 2021.

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

2456 medlemmer

Mekling berammet:

10. april 2021 kl. 13.00.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 14:54

2021-005

År: 2021     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 5 Vy Buss

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Oslo tingrett
0030 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidets begynnelse 11. april 2021.

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

1.218 medlemmer

Mekling berammet:

10. april 2021 kl. 13.00.

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 14:49

2021-004

År: 2021     Arkivkode: 314

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Mekler:

Hilde Lund

Sted:


Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

10. april 2021 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

ca 4.130 medlemmer.

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboka. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 11:45

2021-003

År: 2021     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret 2021

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3
0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

25. mars 2021

Forbud nedlagt/sendt:

26. mars 2021

Plassfratredelse mottatt:

6. april 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 11. april 2021

Plassfratredelse antall:

Fra 6. april 2021 kl. 00:00

23.544 medlemmer

Mekling berammet:

9. og 10. april 2021

Krav om avsluttet mekling:

6. april 2021

Meklingsfrist:

10. april 2021 kl. 24:00

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 26. mars 2021 kl. 11:41

2021-002

År: 2021     Arkivkode: 314

Oljeoverenskomsten 224

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Sør-Rogaland tingrett, Postboks 159 Sentrum
4001 Stavanger

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

10. februar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

15. februar 2021 kl. 24.00.

Plassfratredelse antall:

Fra 10. februar 2021 kl. 00:00

12 medlemmer

Mekling berammet:

15. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

10. februar 2021

Meklingsfrist:

15. februar 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 16. januar 2021 kl. 13:20

2021-001

År: 2021     Arkivkode: 311

Sandefjord lufthavn Torp

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Gulating lagmannsrett
5020 Bergen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

14. januar 2021

Forbud nedlagt/sendt:

15. januar 2021

Plassfratredelse mottatt:

4. februar 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

11. februar 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fra 4. februar 2021 kl. 00:00

14 medlemmer

Mekling berammet:

10. februar 2021

Krav om avsluttet mekling:

4. februar 2021

Meklingsfrist:

10. februar 2021 kl. 24:00

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling.

Mekling gjenopptatt:

25. februar 2021 kl. 00:00

Resultat:

Mekleren fremla forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 12. mars 2021 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 16. januar 2021 kl. 13:16