Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2006-117 Veritas Funksjonærforening Det Norske Veritas Revisjon og fornyelse av gjeldende tariffavtale med virking fra 01.01.…
2006-116 Akademikerne Arbeidsgiverforeningen NAVO Helseforetakene Overenskomstområde 10 helseforetak…
2006-115 Parat - SAS Braathens Flygerforening (SBF) NHO Luftfart - SAS Flight Academy Norway AS (SFA) I 2007: SAS Flight Academy Norway AS og SAS Flight Academy AB Tariffavtale - Pilotinstruktører…
2006-114 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Revisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS…
2006-113 Lederne Arbeidssamvirkenes landsforening, ASVL Revisjon av hovedavtale og overenskomst…
2006-112 Parat NHO Luftfart NHO-avtale nr. 442: Tariffavtale Norwegian Air Shuttle (flykabinavtale…
2006-111 Industri Energi NHO Luftfart Overenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC…
2006-110 Norsk Skolelederforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for…
2006-109 Fagforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomsten for barnehager, Landsoverenskomsten for spesialist…
2006-108 Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for …
2006-107 Norsk Folkehøgskolelag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning (HUK-området)…
2006-106 Det Norske Maskinistforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)…
2006-105 Norsk Ergoterapeutforbund Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverens…
2006-104 Musikernes Fellesorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Landsoverens…
2006-103 NITO Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for …
2006-102 Den norske tannlegeforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (HUK-området)…
2006-101 Samfunnsviternes fagforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for virksomheter og Landsoverenskomst for helse- og …
2006-100 Den norske Lægeforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for…
2006-099 Norsk Tjenestemannslag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-098 Bibliotekarforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for musseer og andre kulturinstitusjoner, Landsovere…
2006-097 Norsk Radiografforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for …
2006-096 Negotia Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-095 STAFO Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-094 KFO Handels- og Servicenæaringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-093 Det Norske Diakonforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for…
2006-092 Norsk Psykologforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomster innen Helse-,Utdanning og Kultur (HUK-området)…
2006-091 Forskerforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-090 Norsk Fysioterapeutforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-089 Parat Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-088 Skolenes landsforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning. (HUK-området)…
2006-087 Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-086 Utdanningsforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-085 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-084 Den norske kirkes presteforening Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoveren…
2006-083 Norsk Sykepleierforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for…
2006-082 Parat NHO Reiseliv Riks- og Funksjonæravtalen…
2006-081 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Opprettelse av overenskomst for hotell- og restaurantbedrifter…
2006-080 Norsk Tjenestemannslag Abelia Overenskomst mellom partene…
2006-079 Norsk Arbeidsmandsforbund Servicebedriftenes Landsforening på vegne av NHO/Abelia, NHO/NAL og NHO/Norsk Industri Overenskomst for Service og Vedlikehold…
2006-078 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtalen - Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskaper m…
2006-077 Norsk Transportarbeiderforbund Kjøttindustriens Fellesforening på vegne av Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Industri og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening. Lagermedarbeidere på Grossistavtalen…
2006-076 Handel og Kontor i Norge (Butikkoverenskomsten) Næringslivets Hovedorganisasjon Butikkoverenskomsten…
2006-075 Handel og Kontor i Norge Bensinforhandlernes Bransjeforening Bensinoverenskomsten…
2006-074 Parat NHO Luftfart/Widerøes Flyveselskap AS Widerøes Flyveselskap AS, kabinpersonell…
2006-073 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening (Avisbudavtalen) Avisbudavtalen NHO/MBL…
2006-072 EL & IT Forbundet Energibedriftenes Landsforening (Everksoverenskomsten) Everksoverenskomsten…
2006-071 Parat Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn)) LKAB Narvik…
2006-070 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund Oljeindustriens Landsforening (Oljeserviceavtalen) Oljeserviceavtalen…
2006-069 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (Nestle og Normilk) Tariffrevisjon 2006 Nestle Norge og Normilk AS…
2006-068 LO Stat NAVO (Relacom) Overenskomstområde 9, Øvrige, ved virksomhetene Baneservice AS, EDB Bu…
2006-067 YS NAVO NAVO (Relacom) Område 9 - Relacom…
2006-066 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn) LKAB Narvik Malmhavn - overenskomst LKAB 174…
2006-065 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Landbrukets Arbeidsgiverforening (meierier) Overenskomsten for Meieribruket…
2006-064 Handel og Kontor i Norge NHO Luftfart Luftfartsoverenskomsten…
2006-063 Parat LSG Sky Chefs Norge AS, Gardermoen<br>LSG Sky Chefs Norge AS, Bergen Cateringmedarbeidere og funksjonærer…
2006-062 Parat NHO Luftfart Flyavtalen del A + B…
2006-061 Parat Mediebedriftenes Landsforening Presse- og Medieoverenskomsten del II og del III…
2006-060 Norsk Flygelederforening NAVO (Avinor) Tariffrevisjonen 2006…
2006-059 LO Stat Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank Overenskomstområde 2-Norges Bank…
2006-058 Handel og Kontor i Norge Mediebedriftenes Landsforening Medieoverenskomsten…
2006-057 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Pakkeriavtalen…
2006-056 Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier…
2006-055 Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Industri <br>(bergindustrien) Overenskomst for Bergindustrien…
2006-054 LO Stat Arbeidsgiverforeningen NAVO/Avinor (Oslo Lufthavn) Overenskomstområde 3 - Avinor og Oslo Lufthavn…
2006-053 YS-NAVO Arbeidsgiverforeningen NAVO/Norges Bank Overenskomstområde 2 Norges Bank…
2006-052 Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Overenskomst for Aviser og avistrykkerier…
2006-051 Norsk Journalistlag Arbeidsgiverforeningen NAVO <br>(NRK) Overenskomstområde 6 - Norsk Rikskringkasting AS…
2006-050 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Taxiforbund Taxioverenskomsten…
2006-049 NISO - Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon NHO/OKI Fotball- håndball- og ishockey-overenskomsten…
2006-048 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Revisjon av overenskomst 279.…
2006-047 Akademikerne Arbeidsgiverforeningen NAVO (helse) Tariffoppgjøret - helse…
2006-046 SAN - Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i NAVO Arbeidsgiverforeningen NAVO <br>(NRK) Overenskomstområde 6 - NRK…
2006-045 YS-NAVO Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK) Overenskomst for område 6 NRK…
2006-044 LO Stat Arbeidsgiverforeningen NAVO<br> (NRK) Overenskomstområde 6 - NRK…
2006-043 LO Stat NAVO <br>(orkester og teatre) Overenskomstområde 1 - Orkester og teatre…
2006-042 Finansforbundet Finansnæringens Arbeidsgiverforening Sentralavtalen…
2006-041 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommune…
2006-040 KAH - Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2006-039 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2006-038 Unio Oslo kommune Oslo kommune…
2006-037 Norges Farmaceutiske Forening Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-036 NITO Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-035 Akademikerne Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-034 Unio Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-033 YS Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-032 LO Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2006-031 LO Kommune KS - kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Kommuneoppgjøret…
2006-030 YS Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2006-029 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2006-028 Akademikerne Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2006-027 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Terminalarbeidere Linjegodsavtalen…
2006-026 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (speditører) Speditørtariffen Tariff 3 for terminalarbeidere<br>Speditørtariffen fo…
2006-025 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (havner) Havnetariffen for havnemedarbeidere<br>Rammeavtalen for losse- og last…
2006-024 Det norske maskinistforbund Rederienes Landsforening Innenriksfart…
2006-023 Norsk Sjøoffisersforbund Rederienes Landsforening Innenriksfart…
2006-022 Norsk Arbeidsmandsforbund Servicebedriftenes Landsforening (vektere) Overenskomst for vektere…
2006-021 Fellesforbundet Visuell Kommunikasjon Norge,VISKOM (trykkerier) Overenskomst for bokbinderier<br>Overenskomst for trykkerier repro-/sa…
2006-020 EL & IT Forbundet Abelia (Telenor) Overenskomst for Telenor…
2006-019 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet NHO Reiseliv Landforpleiningsavtalen…
2006-018 YS-NAVO Arbeidsgiverforeningen NAVO Revisjon av B-dels avtalen for Nettbusskonsernet og Borg Buss AS.…
2006-017 LO Stat Arbeidsgiverforeningen NAVO Nettbuss-konsernet og Borgbuss…
2006-016 Parat Multiwave Geophysical Company AS Seismisk Offshore Personell…
2006-015 Parat CGG Marine Resources Norge AS Seismisk Offshore Personell…
2006-014 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileierforbund Sjåfører lang- og nærtransport gods…
2006-013 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Bussførere…
2006-012 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Transportselskaper i Norge / Troms Buss…
2006-011 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Sjåfører Rute-/Gods…
2006-010 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileierforbund Godsbilsjåfører…
2006-009 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileierforbund Renovasjonsbedrifter…
2006-008 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileierforbund Gods-/Rutekjøring…
2006-007 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Miljøoverenskomsten…
2006-006 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileierforbund Godsbilavtalen…
2006-005 Yrkestrafikkforbundet Transportbedriftenes Landsforening Transportoverenskomsten…
2006-004 Parat/SAS Braathens Kabinforening NHO/SAS Braathens AS Flykabinavtalen…
2006-003 Norsk Kabinforening NHO Luftfart / SAS Braathens AS Revidering av gjeldende tariffavtale med utløpstid 28. februar 2006 fo…
2006-002 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Fellesoverenskomsten for byggfag…
2006-001 Fellesforbundet Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening Verkstedoverenskomsten,<br> Overenskomsten for byggeindustrien,<br> Te…