Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2007-014 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund Overenskomstene for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart…
2007-013 Forhandlingsutvalget for opphavsmannsorganisasjonene Kultur- og Kirkedepartementet Forhandlinger om bibliotekvederlag for 2008-2011…
2007-012 Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening NHO Luftfart/Norsk Helikopter AS Revisjon av kollektiv avtale mellom NHO/NHO Luftfart/Norsk Helikopter …
2007-011 Det norske maskinistforbund Fiskebåtredernes Forbund Revisjon av tariffavtalen for maskinister i havfiskeflåten…
2007-010 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart/Widerøes Flyvelselskap ASA Kollektivavtalen for flygere i Widerøe…
2007-009 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring…
2007-008 Parat NHO Luftfart Tariffrevisjonen 2007 - kabinansatte i TUIfly Nordic AB…
2007-007 LO Stat Arbeidsgiverforeningen NAVO Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo T…
2007-006 SAFE Vetcogray Scandinavia AS Tariffrevisjonen 2007…
2007-005 Akademikerne Oslo kommune Tariffoppgjøret pr. 1. mai 2007-Oslo kommunes tariffområde…
2007-004 Parat HSH Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader…
2007-003 Norsk Tjenestemannslag HSH Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader…
2007-002 Luftfartens Funksjonærforening KLM Royal Dutch Airlines Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og KLM for perioden 2006…
2007-001 Luftfartens Funksjonærforening Air France Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og Air France for period…