Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2008-043 SAFE Oljeindustriens landsforening/Acergy Norway AS Revisjon av overenskomsten mellom partene…
2008-042 Tekna NHO Tariffrevisjonen 2008 - Hovedavtale Tekna-NHO…
2008-041 NITO NHO Revisjon av overenskomst 272…
2008-040 Akademikerne helse Spekter - Lovisenberg sykehus Overenskomsområde 4 - Lovisenberg Diakonale sykehus…
2008-039 Luftfartens Funksjonærforening Air France/KLM Revisjon av tariffavtalene mellom LFF og Air France og mellom LFF og K…
2008-038 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Tariffrevisjonen 2008 - avtale 281…
2008-037 Det norske maskinistforbund Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening Tariffrevisjon Fiskebåt 2008…
2008-036 Fagforbundet Private Barnehagers Landsforbund Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006-3…
2008-035 Utdanningsforbundet Private Barnehagers Landsforbund Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 -…
2008-034 Delta Private Barnehagers Landsforbund Revisjon av hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 01.05.2006 -…
2008-033 SAFE Norges Rederiforbund Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel…
2008-032 Industri Energi Norges Rederiforbund Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel…
2008-031 De Samarbeide Organisasjoner Norges Rederiforbund Flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel…
2008-030 Parat LSG Sky Chefs Norge AS Revisjon av direkte overenskomst LSG…
2008-029 Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening Overenskomsten for Tine meieriene…
2008-028 LO Stat Spekter/Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen Overenskomstområde 9 - Relacom AS, Flytoget AS, Ofotbanen…
2008-027 YS-Spekter Spekter/Relacom AS Overenskomstområde 9 - Relacom AS…
2008-026 Lederne Oljeindustriens Landsforening Sokkeloverenskomsten…
2008-025 Parat NHO Luftfart/TUIFly Nordic AB Tariffrevisjonen 2008 - Kabinansatte i TUIFly Nordic AB…
2008-024 LO Stat Spekter/NSB Overenskomstområde 7, NSB…
2008-023 YS Spekter Spekter/NSB Overenskomstområde 7, NSB…
2008-022 N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forb./Meieriene Landbrukets Arbeidsgiverforening Overenskomsten for meieriene…
2008-021 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Revisjon av overenskomst nr. 279 - Norwegian Air Shuttle A/S, SAS Tech…
2008-020 LO Stat Spekter/teatre og orkestre Overenskomstområde 1,teater og orkestre…
2008-019 YS Spekter Spekter/Posten Norge AS Overenskomstområde 8, Posten Norge AS…
2008-018 Unio Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2008-017 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2008-016 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2008-015 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2008-014 N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forbund/Potetind. Landbrukets Arbeidsgiverforening Overenskomsten for potetindustrien…
2008-013 Norges Farmaceutiske Forening Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2008-012 Akademikerne Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2008-011 Unio Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2008-010 YS Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2008-009 LO Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2008-008 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2008-007 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2008-006 YS-K KS Kommuneoppgjøret…
2008-005 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2008-004 LO Stat Spekter/Avinor Overenskomstområde 3, Avinor…
2008-003 LO Stat Spekter/Posten Norge Overenskomstområde 8, Posten Norge…
2008-002 YS NHO Tariffrevisjonen 2008 - Tariffavtaler med Parat, Yrkestrafikkforbundet…
2008-001 LO NHO Tariffrevisjonen 2008 - samtlige tariffområder…