Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2010-099 Parat NHO Luftfart Tariffrevisjonen 2010. Overenskomst mellom BNF og NHO Luftfart/BN for …
2010-098 Norges Flygerforbund West Air Sweden Kollektivavtale mellom Norsk Flygerforbund og West Air Sweden for flyg…
2010-097 Fagforbundet NHO Overenskomst for Blindeforbundet, Oslo Kino AS, Hero Norge AS, SF Kino…
2010-096 Handel og Kontor i Norge Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Landsoverenskomsten mellom HK og AAF…
2010-095 Norsk Arbeidsmandsforbund Maskinentreprenørenes Forbund LNS Spitsbergen AS…
2010-094 Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Industri Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS…
2010-093 Handel og Kontor i Norge NHO Luftfart Luftfartsoverenskomsten…
2010-092 FO Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen KA…
2010-091 Handel og Kontor i Norge Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Overenskomsten for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring…
2010-090 Fagforbundet NHO Service NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten…
2010-089 Kateketforeningen Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedavtalen KA…
2010-088 Unio Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen KA…
2010-087 Parat Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen KA…
2010-086 Delta Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen KA…
2010-085 Fagforbundet Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffavtalen KA…
2010-084 Norsk Arbeidsmandsforbund HSH Fritids- og opplevelsesavtalen…
2010-083 Parat LSG Sky Chefs Norge AS Direkteoverenskomst mellom Parat og LSG Sky Chefs…
2010-082 Handel og Kontor i Norge Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Overenskomst for ansatte i AUF…
2010-081 Utdanningsforbundet Private Barnehages Landsforbund Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen…
2010-080 Delta Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen…
2010-079 Fagforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale/Hovedtariffavtale…
2010-078 Fagforbundet Samfo Virksomheter i Boligsamvirket…
2010-077 EL & IT Forbundet Norsk Industri Kabelmontøroverenskomsten…
2010-076 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 10 Helse…
2010-075 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.…
2010-074 Veritas Funksjonærforening Det Norske Veritas Overenskomst mellom Det Norske Veritas og Veritas Funksjonærforening…
2010-073 SAFE Vetco Gray Scandinavia AS Overenskomst mellom Vetco Gray Scandinavia AS og SAFE…
2010-072 LO Stat Spekter Overenskomstområde 9 øvrige virksomheter…
2010-071 Fagforbundet KS Bedrift Energiavtalen…
2010-070 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtalen…
2010-069 Norsk Journalistlag P4 Radio Hele Norge AS Norsk Journalistlags medlemmer i P¤ Radio Hele Norge AS…
2010-068 Parat Norsk Industri Oljetransportavtalen nr 488…
2010-067 Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri 184 Oljeavtalen…
2010-066 Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening Overenskomsten for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte.…
2010-065 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 10 Helse…
2010-064 Negotia Transportbedriftenes Landsforening Overenskomst for Transportselskaper i Norge Taxisentraler…
2010-063 Handel og Kontor i Norge Transportbedriftenes Landsforening Overenskomst for Taxi/drosjesentraler…
2010-062 Industri Energi NHO Luftfart avtale 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn…
2010-061 SAFE Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innr…
2010-060 Fellesforbundet Glass og Fasadeforeningen Glassoverenskomsten…
2010-059 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Landbaseavtalen…
2010-058 Industri Energi Norsk Industri Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten…
2010-057 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Oljeserviceavtalen, avtale nr 357…
2010-056 SAN Spekter Overenskomstområde 2 Norges Bank…
2010-055 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Overenskomst 189 Pakkerioverenskomsten…
2010-054 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Service- og vedlikeholdsoverenskomsten…
2010-053 LO Stat Spekter Overenskomstområde 1 Orkestre og teater…
2010-052 EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Overenskomst for Heisfaget…
2010-051 SAFE Oljeindustriens Landsforening Oljeoverenskomsten sokkel, 284…
2010-050 Lederne Oljeindustriens Landsforening Sokkeloverenskomsten, avtale 271…
2010-049 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Operatøravtalen, avtale nr 129…
2010-048 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123…
2010-047 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 - NSB…
2010-046 Unio Spekter Overenskomstområde 10…
2010-045 Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Overenskomsten for avis og avistrykkerier…
2010-044 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Bio Overenskomsten for egg- og fjærfekjøttindustrien…
2010-043 Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund Utdanningsforbundet Overenskomst for de ansatte i Utdanningsforbundets sekretariat.…
2010-042 EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Landsoverenskomsten for elektrofagene NT…
2010-041 EL & IT Forbundet Norsk Industri IKT-overenskomsten…
2010-040 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2010-039 Unio Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2010-038 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2010-037 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2010-036 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2010-035 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2010-034 YS-K KS Kommuneoppgjøret…
2010-033 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2010-032 Akademikerne Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2010-031 Unio Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2010-030 YS Stat Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2010-029 LO Stat Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2010-028 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening Overenskomsten for Fiskeindustrien…
2010-027 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 183 Speditørtariffen…
2010-026 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Tariffrevisjonen 2010 - Avtale 187 Schenkeravtalen…
2010-025 Norsk journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Overenskomstene for aviser, ukepresse, digitale medier og etermedier…
2010-024 Fagforbundet NHO Håndverk Frisøroverenskomsten…
2010-023 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Vekteroverenskomsten…
2010-022 Industri Energi Norsk Industri Overenskomsten for Elektrokjemisk industri 101…
2010-021 Norsk Sjømannsforbund Rederienes Landsforening Overenskomstene for skip og ferger i innenriksfart…
2010-020 Handel og Kontor i Norge Mediebedriftenes Landsforening Medieoverenskomsten…
2010-019 Handel og Kontor i Norge NHO Standardoverenskomsten…
2010-018 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Overenskomst for renholdsbedrifter…
2010-017 Parat HSH Reiselivsavtalen…
2010-016 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5: Nettbuss / Borg Buss…
2010-015 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5, Nettbusskonsernet og Borgbuss…
2010-014 Yrkestrafikkforbundet Transportbedriftenes Landsforening Bussbransjeavtalen…
2010-013 Yrkestrafikkforbundet Transportbedriftenes Landsforening Transportavtalen…
2010-012 Yrkestrafikkforbundet Transportbedriftenes Landsforening Miljøavtalen…
2010-011 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileier-Forbund Godsbilavtalen…
2010-010 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 50…
2010-009 Norsk Transportarbeiderforbund Transportbedriftenes Landsforening Miljøbedrifter i Norge TL - 477…
2010-008 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileier-Forbund Godsavtalen NLF…
2010-007 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2010-006 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Fellesoverenskomsten for byggfag…
2010-005 Fellesforbundet Norsk Industri Verkstedoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoveren…
2010-004 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2010-003 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2010-002 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2010-001 Norsk Sykepleierforbund NHO Service Opprettelse av tariffavtale og hovedavtale for NSFs medlemmer i virkso…