Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2015-023 Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivi…
2015-022 Akademikerforbundet Utdanningsforbundet Overenskomst for Utdanningsforbundets sekretariat…
2015-021 De samarbeidende organisasjoner (DSO) Norges Rederiforbund Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinental…
2015-020 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger - Boring og forpleinin…
2015-019 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplei…
2015-018 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund Overenskomst for Nis-registrerte skip i utenriksfart…
2015-017 Det Norske Maskinistforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2015-016 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2015-015 Norsk Cockpitforbund NHO Luftfart Opprettelse av avtale for SAS-piloter…
2015-014 LO Stat Spekter NSB og NSB Gjøvikbanen…
2015-013 Junit Air France/KLM Tariffrevisjonen 2014 ved Air France/KLM…
2015-012 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen Norwegian (avtalenummer 495, 534)…
2015-011 Lederne Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager…
2015-010 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell…
2015-009 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg…
2015-008 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager…
2015-007 Unio Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Pasienthotell…
2015-006 Unio Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg…
2015-005 Unio Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehage…
2015-004 YS Spekter Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Eldreomsorg…
2015-003 YS Spekter Spekter Opprettelse av overenskomst ved Norlandia Barnehager…
2015-002 Norsk Jernbaneforbund NHO Logistikk og Transport LKAB Malmtrafikk-overenskomsten, overenskomst nr. 416…
2015-001 Parat NHO Luftfart Lufttransport AS, avtalenummer 350.…