Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2019-029 Lederne Spekter Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst…
2019-028 Norsk Sykepleierforbund NHO Service og Handel Pleie- og omsorgsoverenskomsten…
2019-027 SAN Spekter Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift…
2019-026 SAFE DeepOcean AS Offshoreavtalen…
2019-025 SAN Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter…
2019-024 LO Stat Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter…
2019-023 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter…
2019-022 Unio Spekter Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst…
2019-021 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst…
2019-020 LO Stat Spekter Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst…
2019-019 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 NSB (VY)…
2019-018 SAFE Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent…
2019-017 Industri Energi Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent…
2019-016 Lederne Norsk olje og gass Sokkeloverenskomsten…
2019-015 Akademikerne Oslo kommune Mellomoppgjøret i Oslo Kommune…
2019-014 Akademikerne KS Mellomoppgjøret 2019…
2019-013 Unio KS Mellomoppgjøret 2019…
2019-012 Akademikerne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mellomoppgjøret i staten…
2019-011 Unio Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mellomoppgjøret i staten…
2019-010 YS stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mellomoppgjøret i staten…
2019-009 LO Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mellomoppgjøret i staten…
2019-008 YS Spekter Spekter Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak…
2019-007 LO Stat Spekter Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak…
2019-006 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssent…
2019-005 Parat NHO Luftfart Overenskomst 494 for piloter i SAS…
2019-004 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Overenskomst 541 for piloter i SAS…
2019-003 YS NHO Mellomoppgjøret YS - NHO 2019…
2019-002 LO NHO Mellomoppgjøret LO - NHO 2019…
2019-001 Parat NHO Luftfart Opprettelse av landsomfattende overenskomst for redningsmenn i Bristow…