Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2021-048 NRK Norwaco Arkivavtale for NRK…
2021-047 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte skip i utenriksfart…
2021-046 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte skip i utenriksfart…
2021-045 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte skip i utenriksfart…
2021-044 Det norske maskinistforbund Kystrederiene NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet kystrederiene.…
2021-043 Norsk Sjøoffisersforbund Kystrederiene NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene…
2021-042 Norsk Sjømannsforbund Kystrederiene NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene…
2021-041 Parat NHO Luftfart Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS…
2021-040 LO Stat Spekter Overenskomst for LHL Omsorg AS…
2021-039 LO Stat Spekter Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur…
2021-038 Akademikerforbundet Utdanningsforbundet Mellomårsoppgjøret 2021…
2021-037 Norsk Journalistlag Utdanningsforbundet Mellomårsoppgjøret 2021…
2021-036 Utdanningsgruppenes sekretariatsforening Utdanningsforbundet Mellomårsoppgjøret 2021…
2021-035 Forbundsforeninga Utdanningsforbundet Mellomårsoppgjøret 2021…
2021-034 SAFE Reach Subsea AS Mellomoppgjør 2021 Offshoreavtalen Reach Subsea AS…
2021-033 YS Spekter Spekter OneCo…
2021-032 LO Stat Spekter Område 9 - Øvrige virksomheter…
2021-031 SAFE DeepOcean AS DeepOcean AS, Mellomoppgjør offshore 2021…
2021-030 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalso…
2021-029 YS Spekter Spekter Helseplattformen AS…
2021-028 LO Stat Spekter Helseplattformen AS…
2021-027 Norsk Flygelederforening NHO Luftfart Flygelederoverenskomsten - Saerco AS…
2021-026 De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2021-025 Unio Spekter Helseplattformen AS…
2021-024 SAN Spekter Helseplattformen AS…
2021-023 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2021-022 Norsk Jernbaneforbund Stadler Rail Service Mellomoppgjør, Stadler Rail Service, Norway…
2021-021 Unio Spekter Område 13 Sykehus med driftsavtale…
2021-020 Unio Spekter Område 10 Helseforetak med sykehusdrift…
2021-019 Akademikerne Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2021-018 Unio Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2021-017 YS-K Oslo Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2021-016 KAH Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2021-015 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2021-014 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2021-013 YS Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2021-012 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2021-011 Akademikerne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2021-010 Unio Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2021-009 YS Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2021-008 LO Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2021-007 LO Stat Spekter Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS…
2021-006 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2021-005 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2021-004 YS NHO Mellomoppgjøret 2021…
2021-003 LO NHO Mellomoppgjøret 2021…
2021-002 SAFE Norsk olje og gass Oljeoverenskomsten 224…
2021-001 Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Sandefjord lufthavn Torp…