Nyheter

14. desember 2006 kl. 14:59

Ikke streik i Coast Air AS

I kretsmeklingen 12. desember mellom Coast Air AS og Luftfartens fuksjonærforening  (LFF) satte kretsmeklingsmann Carl Petter Martinsen fram et…

Les mer

5. desember 2006 kl. 04:24

Kretsmekling mellom NSF, HK og Parat avsluttet.

Kretsmeklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og Handel og Kontor Norge og Parat ble avsluttet i natt kl 04:00. Norsk Sykepleierforbund vedtok…

Les mer

14. november 2006 kl. 21:41

Meklingsløsning for CHC Helikopter Service AS

I meklingen mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om revisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS la riksmeklingsmannen kl 21.00…

Les mer

6. november 2006 kl. 16:28

Lederne og Arbeidssamvirkenes landsforening sa ja til meklingsforslaget

I den frivillige meklingen mellom Lederne og Arbeidssamvirkenes landsforening om ny overenskomst  2006-2008 aksepterte partene mandag ettermiddag…

Les mer

2. november 2006 kl. 18:10

Ingen streik i Norwegian

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart vedrørende kabinansatte i Norwegian Air Shuttle ASA aksepterte partene forslaget nesten atten timer på…

Les mer

26. oktober 2006 kl. 01:58

Meklingsmannens forslag godtatt i meklingen mellom Industri Energi og NHO Luftfart

Meklingen vedr. Overenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC Helikopterservice og Heli-One endte med at partene godtok…

Les mer

4. oktober 2006 kl. 09:33

Anbefalt forslag i meklingen i HSH/HUK-området

Meklingen omfattet de 7 landsoverenskomstene for høyskoler og undervisning, for museer og andre kulturinstitusjoner, for helse-og sosiale…

Les mer

23. september 2006 kl. 21:00

Ikke streik i Hotell- og restauranthuset Continental i Oslo

I meklingen om opprettelse av overenskomst for hotell-og restaurantbedrifter mellom LO/Hotell- og restaurantarbeiderforbundet og Handelens- og…

Les mer

20. september 2006 kl. 01:44

Meklingsløsning mellom Norsk Tjenestemannslag og Abelia

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag og Abelia la meklingsmann Elisabeth Stenwig frem et  forslag til løsning, som begge parter…

Les mer

18. september 2006 kl. 21:48

Anbefalt forslag i meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Servicebedriftenes Landsforening

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Servicebedriftenes Landsforening om ny overenskomst for Service og Vedlikehold la…

Les mer

7. september 2006 kl. 00:25

Meklingsløsning mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift ved midnatt.

I meklingen om Energiavtalen mellom EL og IT Forbundet og KS Bedrift, anbefalte begge parter meklingsmann Nils Dalseides forslag fem minutter over…

Les mer

31. august 2006 kl. 01:21

Ingen bensinstreik

I meklingen i bensinstasjonsoverenskomsten satte riksmeklingsmannen kort tid etter midnatt fram et forslag som partene, Handel og Kontor  og…

Les mer

29. august 2006 kl. 18:17

Meklingsløsning mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Kjøttindustriens Fellesforening

6 timer før fristens utløp meddelte begge parter at de anbefalte forslaget fra meklingsmann Åse Berg.Kjøttindustriens Fellesforening forhandlet på…

Les mer

18. august 2006 kl. 05:22

Streik avverget i mekling om Butikkoverenskomsten

Etter mekling fem timer på overtid la meklingsmann Geir Engebretsen fram et forslag til løsning i meklingen mellom Handel- og kontor og…

Les mer

24. juli 2006 kl. 21:41

Streiken i oljeservice er over

Meklingen i oljeservicekonflikten mellom Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) ble gjenopptatt 24.…

Les mer

24. juli 2006 kl. 14:17

Forhandlingsløsning for de kabinansatte i Widerøes Flyveselskap AS

juli ble det gjennomført nye forhandlinger mellom Parat og NHO Luftfart om revidering av overenskomsten for de kabinansatte. Partene…

Les mer

24. juli 2006 kl. 08:26

Konflikten i Relacom er avsluttet

Partene i konflikten i Relacom, LO Stat og YS på den ene siden og NAVO (Relacom) på den annen, ble natt til i dag enige om en ny avtale. Streiken,…

Les mer

18. juli 2006 kl. 22:12

Fortsatt streik ved Relacom AS

Denne konflikten startet 16.06.06, partene ble derfor innkalt til mekling 18.07.06. Meklingsmann Inger Tellefsen konstaterte at partene stod så…

Les mer

10. juli 2006 kl. 10:46

E-verkstreiken er avsluttet

Energibedriftenes Landsforening og EL & IT Forbundet kom søndag 9. juli 2006 frem til en forhandlingsløsning. Dermed er streiken som har vart…

Les mer

30. juni 2006 kl. 13:39

Ny oppnevning av kretsmeklingsmenn

Offisielt fra statsrådet 30. juni 2006. Følgende vedtak ble gjort kjent:Med hjemmel i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister § 27 oppnevnes…

Les mer

27. juni 2006 kl. 17:28

Avisbudstreik er avverget

Partene kom frem til en forhandlingsløsning drøyt 7 timer før meklingsfristen utløp.For mer informasjon se sak 2006-073

Les mer

23. juni 2006 kl. 14:23

Musikerstreiken er over

Meklingen i musikerkonflikten mellom LO Stat og NAVO ble gjenopptatt 22 juni. Meklingsmann Dag Stousland la 23 juni fram et forslag som begge…

Les mer

22. juni 2006 kl. 14:11

Forhandlingsløsning ved LKAB Narvik Malmhavn

Norsk Transportarbeiderforbund og Parat ble 22. juni 2006 enige med Logistikk- og Transportindustriens Landsforening om en ny overenskomst for…

Les mer

21. juni 2006 kl. 03:33

Streik i e-verkene

Meklingsmann Elisabeth Stenwig konstaterte tre timer på overtid at det ble konflikt mellom partene i e-verksoverenskomsten, EL og IT Forbundet og…

Les mer

21. juni 2006 kl. 04:26

Konflikt i oljeservice

Riksmeklingsmannen konstaterte i natt kl 04:10 at det ikke fantes grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge…

Les mer

16. juni 2006 kl. 18:26

Meklingsløsning mellom Parat og LSG Skychefs Norge AS

Kl 18:00 i ettermiddag, seks timer før fristen, meddelte begge parter at de anbefalte meklingsmann Åse Bergs forslag.For mer informasjon, se sak…

Les mer

16. juni 2006 kl. 01:44

Streik ved Relacom AS

Meklingen mellom LO Stat og YS Navo på arbeidstakersiden, og arbeidsgiverforeningen NAVO endte i konflikt 16. juni 2006 kl. 01.05. Meklingsmann…

Les mer

16. juni 2006 kl. 01:38

Streiken i NRK er over

NRK og LO Stat kom natt til i dag frem til en forhandlingsløsning. Streiken som har vart siden 31. mai er dermed over.For mer informasjon, se sak…

Les mer

12. juni 2006 kl. 14:18

Forhandlingsløsning i Norges Bank

Partene i meklingen i Norges Bank, YS-NAVO og NAVO og LO Stat og NAVO, har kommet fram til en forhandlingsløsning før meklingsstart.For mer…

Les mer

12. juni 2006 kl. 09:26

Forhandlingsløsning for flygelederne, før meklingsstart

Natt til idag, få timer før mekling skulle ha startet, nådde NAVO (Avinor) og Norsk Flygelederforening fram til en forhandlingsløsning.For mer…

Les mer

12. juni 2006 kl. 09:39

Tvungen lønnsnemd i bank og forsikring

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen  meddelte 11. juni partene i finanskonflikten at regjeringen vil foreslå for Stortinget at…

Les mer

10. juni 2006 kl. 03:23

Forhandlingsløsning mellom NNN og Landbrukets Arbeidsgiverforening

Partene kom i natt kl 02:30 frem til en forhandlingsløsning i Overenskomsten for Meieribruket. Meklingsmann var Inger Tellefsen.For mer…

Les mer

8. juni 2006 kl. 11:49

Meklingsløsning mellom NHO Luftfart og HK/Parat

11 timer på overtid aksepterte  NHO Luftfart og Parat riksmeklingsmannens forslag til ny tariffavtale. I meklingen mellom NHO Luftfart og Handel…

Les mer

8. juni 2006 kl. 07:04

Tvungen lønnsnemnd i Akademikerkonflikten i staten

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen meddelte i går kveld  partene i Akademikerkonflikten i staten at regjeringen vil foreslå for…

Les mer

8. juni 2006 kl. 06:16

Forhandlingsløsning for journalistene i NRK. Streiken er over

NRK og journalistene ble enige om en ny tariffavtale natt til idag. Streiken, som har vart siden 31. mai er dermed over. LO Stat er fortsatt i…

Les mer

7. juni 2006 kl. 08:15

Enighet mellom Parat og Mediebedriftenes Landsforening

Nær fem timer på overtid vedtok både  Parat og Mediebedriftenes Landsforening meklingsmann Mats Stensruds forslag til ny medieoverenskomst.For mer…

Les mer

7. juni 2006 kl. 01:49

Mekling mellom HK og MBL avsluttet

En time over midnatt ble Handel og Kontor i Norge og Mediebedriftenes Landsforening enige om Medieoverenskomsten. Meklingsmann Mats Stensrud la…

Les mer

7. juni 2006 kl. 02:34

Norsk Transportarbeiderforbund og MBL kom til enighet

Partene kom i natt kl 02:10 til enighet i Pakkeriavtalen. Begge parter anbefalte meklingsmann Dag Stouslands forslag.For mer informasjon, se sak…

Les mer

6. juni 2006 kl. 12:15

Forhandlingsløsning for lufthavnene

Partene i meklingen for lufthavnene (LO Stat og NAVO (Avinor og Oslo lufthavn)) forhandlet seg natt til i dag 6 juni  fram til en løsning, kort…

Les mer

3. juni 2006 kl. 03:46

Mekling mellom NJ og MBL i havn

Meklingen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening vedrørende overenskomst for aviser, ukepressen, digitale medier og…

Les mer

3. juni 2006 kl. 03:14

Mekling mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening avsluttet

Partene kom til enighet kl 02:35 om overenskomsten for aviser og avistrykkerier. Begge parter anbefalte forslaget meklingsmann Dag Stousland…

Les mer

2. juni 2006 kl. 07:48

Ingen legestreik i sykehusene

I meklingen mellom NAVO og Akademikerne i overenskomstområde helse, aksepterte begge parter 7,5 timer på overtid riksmeklingsmannens forslag. Det…

Les mer

2. juni 2006 kl. 00:54

Mekling mellom Transportarbeiderforbundet og Norges Taxiforbund avsluttet.

Partene kom kl 24:00 til enighet om taxioverenskomsten. Begge parter anbefalte forslaget meklingsmann Åse Berg fremla. Streik i taxinæringen er…

Les mer

1. juni 2006 kl. 03:38

Forhandlingsløsning for flyteknikerne

I meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart kom partene 1. juni 2006 frem til en forhandlingsløsning tre timer etter at…

Les mer

1. juni 2006 kl. 03:28

Streik i finansnæringen

Meklingen mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening endte i konflikt 1.juni 2006, kl. 03:00. Meklingsmann Mats Stensrud…

Les mer

31. mai 2006 kl. 17:59

Streik i NRK

I meklingen mellom Norsk Journalistlag, LO Stat, SAN og YS NAVO, og NAVO/NRK framsatte meklingsmann Merete Smith en skisse til løsning ca kl.…

Les mer

31. mai 2006 kl. 01:45

Meklingsløsning i bergindustrien, mellom Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Partene i bergindustrien kom kl 01:00 til enighet om tariffrevisjonen 2006. Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmann Åse Berg sitt…

Les mer

30. mai 2006 kl. 10:33

Forhandlingsløsning i Telenor-konflikten

EL & IT Forbundet og Abelia skrev mandag 29. mai under på en protokoll om ny Telenor-overenskomst. Det betyr at konflikten, som startet 10.…

Les mer

27. mai 2006 kl. 00:02

Enighet i konflikten NISO og NHO/OKI

Det ble i kveld, kl 23:39, fremsatt et forslag av meklingsmann Daniel Lunde som begge parter anbefalte. For mer informasjon se sak 2006-049

Les mer

25. mai 2006 kl. 12:22

Meklingen i Oslo kommune avsluttet 35 timer på overtid, uten streik

35 timer på overtid ble meklingen i Oslo kommune avsluttet ca kl 1100 torsdag 25. mai 2006. Meklingsmann Geir Engebretsen la fram et forslag for…

Les mer

24. mai 2006 kl. 10:55

Akademikerstreik i staten

I meklingen mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Akademikerne framsatte Riksmeklingsmannen en skisse til løsning ca kl…

Les mer

25. mai 2006 kl. 01:49

Meklingsløsning i kommunene for KS, YS Kommune, LO Kommune, UNIO og Akademikerne Kommune

Samtlige parter i KS oppgjøret har enstemmig anbefalt meklingsmann Dag Nafstad sitt forslag. Enighet ble oppnådd kl 23:45 onsdag kveld, nesten 24…

Les mer

25. mai 2006 kl. 00:25

Enighet i konflikten i innenriks sjøfart. Streiken er dermed avblåst.

Det ble i kveld, kl 23:30, fremsatt et forslag av meklingsmann Gunnar Lind som begge parter anbefalte. Det Norske Sjøoffisersforbunds streik som…

Les mer

24. mai 2006 kl. 17:21

Meklingsløsning i staten for LO Stat, YS Stat og Unio

15 timer på overtid anbefalte LO Stat, YS Stat, Unio og Fornyings-og administrasjonsdepartementet  riksmeklingsmannens forslag i statsoppgjøret.…

Les mer

24. mai 2006 kl. 17:30

Også løsning for NITO og Norges Farmaceutiske Forening i statsoppgjøret

NITO vedtok og Norsk Farmaceutisk Forening anbefalte riksmeklingsmannens forslag til løsning i statsoppgjøret., 17 timer på overtid.For mer…

Les mer

19. mai 2006 kl. 11:21

Forhandlingsløsning ved Blå Brenneriveien Jazzhus AS

Partene kom frem til forhandlingsløsning 18. mai 2006. Den varslede streiken ble dermed avverget.

Les mer

24. mai 2006 kl. 01:38

Orkesterstreik

Meklingen mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen NAVO (orkestre og teatre) endte i konflikt 23. mai 2006 kl. 23.05. Meklingsmann Dag Stousland…

Les mer

20. april 2006 kl. 04:04

Meklingsløsning på overtid mellom Parat og CGGMR Norge AS og Multiwave AS

I meklingen mellom Parat og CGGMR Norge AS og Multiwave AS la meklingsmann Merete Smith, etter 4 timer på overtid, frem et forslag som begge…

Les mer

20. mai 2006 kl. 15:15

Resultatløs kontakt i innenriks sjøfart

Med bakgrunn i den varslede opptrapping av Det Norske Sjøoffiersforbunds streik, har meklingsmann Gunnar Lind vært i kontakt med partene.…

Les mer

20. mai 2006 kl. 07:05

Vektere: Anbefalt forslag

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Servicebedriftenes Landsforening om vekteroverenskomsten, la meklingsmann Merete Smith frem et…

Les mer

13. mai 2006 kl. 04:13

Innenriks sjøfart

Mekling i innenriks sjøfart endte i streik for Norsk Sjøoffisersforbund, mens Det norske Maskinistforbund sender forslaget ut til avstemming.…

Les mer

13. mai 2006 kl. 04:32

Løsning i meklingen mellom NTF og LTL

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk og Transportindustriens landsforening (havner) anbefalte begge parter meklingsmann…

Les mer

12. mai 2006 kl. 03:01

Løsning på overtid i trykkerimeklingen

I meklingen mellom Fellesforbundet og Visuell Komminikasjon (VISKOM) om revisjon i overenskomstene for bokbinderier, serigrafiske bedrifter og…

Les mer

11. mai 2006 kl. 15:03

HRAF - Blå Brenneriveien Jazzhus AS

Partene kom ikke frem til enighet i meklingsmøtet 10. mai 2006. Men det er fortsatt åpning for dialog mellom partene. Dersom arbeidsgiver…

Les mer

10. mai 2006 kl. 00:14

Streik El & IT Forbundet - Telenor / Abelia

Meklingsmann Daniel Lunde konstaterte at det i meklingen mellom El & IT Forbundet og Telenor / Abelia ikke var mulig å fremsette forslag som…

Les mer

9. mai 2006 kl. 20:53

Forhandlingsløsning i Linjegodsavtalen

Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening kom 5. mai fram til en forhandlingsløsning. Dermed blir det…

Les mer

3. mai 2006 kl. 15:47

Forhandlingsløsning om ny Landforpleiingsavtale.

Partene i Landforpleiingsavtalen, Hotell-og Restaurantarbeiderforbundet og NHO Reiseliv, kom 3. mai fram til en forhandlingsløsning. Det blir…

Les mer

28. april 2006 kl. 12:36

Frontfaget og byggfagene: Meklingsforslagene er vedtatt

Partene i meklingene for frontfaget og byggfagene, Fellesforbundet og Norsk Industri /Byggenæringens Landsforening, underrettet Riksmeklingsmannen…

Les mer

21. april 2006 kl. 07:21

Busstransport: Meklingsløsning på overtid mellom NTF og YTF og TL

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet og Transportbedriftenes Landsforening og Norges Lastebileier – Forbund,…

Les mer

21. april 2006 kl. 07:31

Godstransport: Meklingsløsning på overtid mellom NTF og YTF og NLF

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier – Forbund, om overenskomsten for godstransport,…

Les mer

21. april 2006 kl. 07:32

Miljøbedrifter: Meklingsløsning på overtid mellom NTF og YTF og TL

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet og Transportbedriftenes Landsforening og Norges Lastebileier – Forbund,…

Les mer

8. april 2006 kl. 08:42

Forhandlingsløsning mellom Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS - Streiken er over

Lørdag 8. april ble Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS enige om en ny tariffavtale. Streiken er dermed over.For mer informasjon, se sak…

Les mer

8. april 2006 kl. 08:37

Løsning i konflikten mellom KOPINOR og KS

Fredag 7. april ble KS og KOPINOR enige om ny avtale om kopiering. Konflikten som har var siden 1.januar, er dermed over.For mer informasjon, se…

Les mer

6. april 2006 kl. 16:12

Meklingsløsning på overtid mellom Parat og SAS Braathens AS

I meklingen mellom Parat / SAS Braathens Kabinforening og NHO Luftfart / SAS Braathens AS la meklingsmann Elisabeth Stenwig, etter mekling på…

Les mer

6. april 2006 kl. 05:59

Streik Norsk Kabinforening - SAS Braathens AS

Meklingsmann Elisabeth Stenwig konstaterte at det i meklingen mellom Norsk Kabinforening og SAS Braathens AS ikke var mulig å fremsette forslag…

Les mer

4. april 2006 kl. 05:43

Enighet i byggenæringen - streiken er avsluttet

10 timer etter at meklingen i byggenæringen ble gjenopptatt, kunne meklingsmann Geir Engebretsen kl. 04.45 i natt fremsette et forslag til løsning…

Les mer

3. april 2006 kl. 09:59

Ny mekling i byggfagene

Etter at meklingsmann Geir Engebretsen har vært i kontakt med Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening, anser han at det er grunnlag for å…

Les mer

2. april 2006 kl. 02:17

Streik i byggfagene

Meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening førte ikke til enighet, og ble avsluttet kl 0200 natt til 2. april 2006. Det er…

Les mer

1. april 2006 kl. 08:10

Frontfaget: Meklingsløsning på overtid

I meklingen mellom Fellesforbundet  og Norsk Industri/BNL la riksmeklingsmannen lørdag morgen fram et forslg som begge parter anbefalte. Det ble…

Les mer

10. februar 2006 kl. 13:28

Særskilte meklingsmenn. Oppnevning for ny toårsperiode

Nytt fra statsråd 10 februar:Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2006 til 29. februar 2008: Sorenskriver Geir…

Les mer

27. mars 2006 kl. 14:07

Frontfaget: Meklingsfrist fredag 31. mars kl 24.00

I meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri/BNL har Fellesforbundet mandag 27. mars krevd meklingen avsluttet. Dette betyr at…

Les mer

26. januar 2006 kl. 10:22

Tvungen lønnsnemnd i flygerstreiken i Lufttransport AS

Sent om kvelden 25. januar meddelte arbeids- og inkluderingsministeren partene i flygerkonflikten i Lufttransport AS at han ville be om tvungen…

Les mer

14. februar 2006 kl. 15:19

Fortsatt konflikt mellom KOPINOR og KS

Meklingen  mellom KOPINOR og KS  ble gjennopptatt mandag 13. februar. Konflikten har vart siden årsskiftet. Meklingsmann Dag Stousland  fant ikke…

Les mer

31. januar 2006 kl. 17:16

Forhandlingsløsning mellom ALT og NHO/OLF

Partene i tvisten mellom ALT og NHO/OLF kom under mekling fra til en forhandlingsløsning 31.januar. Se Sak 2005-017

Les mer

23. januar 2006 kl. 10:08

Forhandlingsløsning mellom NOPEF og Norges Rederiforbund

Fredag 20. januar ble det inngått avtale mellom NOPEF og Norges Rederiforbund om Offshoreserviceavtalen. Det ble derfor ikke nødvendig med mekling…

Les mer

6. januar 2006 kl. 01:00

Flygerstreik i Lufttransport AS

Kort tid etter midnatt 6. januar ble det brudd i meklingen mellom Norsk Flygerforening/Lufttransport Flygerforening og Flyselskapenes…

Les mer

3. januar 2006 kl. 11:59

Brudd i meklingen mellom KOPINOR og KS

30 desember ble det  brudd i meklingen mellom KOPINOR og Kommunesektorens interesse-og abeidsgiverorganisasjon (KS). Dette betyr at det fra…

Les mer