Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

28. juni 2024 kl. 03:15

Løysing for Fritids- og aktivitetsavtalen

Med meklar Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst, kom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv fram til ei forhandlingsløysing for Fritids- og aktivite…

Les mer

27. juni 2024 kl. 02:26

Brot for IKT-overeinskomsten

I meklinga av IKT-Overenskomsten konstaterte meklaren at EL og IT Forbundet på den eine side og Abelia på den andre sida, stod så langt frå kvarandre …

Les mer

21. juni 2024 kl. 08:02

Meklingsløysing for flyteknikarane

Norsk Flyteknikerorganisasjon på arbeidstakarsida, og arbeidsgivarforeininga NHO Luftfart vedtok Riksmeklarens forslag til løysing.…

Les mer

19. juni 2024 kl. 06:18

Løysing for Brønnservice og Oljeserviceavtalen

Med hjelp frå meklar Geir Engebretsen, kom SAFE, IE/FLT og Offshore Norge fram til ei forhandlingsløysing for Brønnserviceavtalen og Oljeserviceavtale…

Les mer

17. juni 2024 kl. 10:59

Frivillig lønnsnemnd for LO Stat og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

LO stat har stemt ned meklingsresultatet og partane har i dag vorte samde om frivillig lønnsnemnd…

Les mer

14. juni 2024 kl. 06:27

Semje for Havbruksoverenskomsten

Med meklar Torkjel Nesheims mellomkomst, kom Fellesforbundet og Sjømat Norge fram til ei forhandlingsløysing for Havbruksoverenskomsten.…

Les mer

13. juni 2024 kl. 18:05

Forhandlingsløysing for helikoptertilsette

Med hjelp frå meklar Bjørn Lillebergen fann Norsk Helikopteransattes forbund og NHO Luftfart fram til ei forhandlingsløysing.…

Les mer

13. juni 2024 kl. 11:27

Forhandlingsløysing for handelsovereinskomsten

I meklinga mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel nådde partane – med meklar Anne Cathrine Frøstrup – fram til ei forhandlingsløysin…

Les mer

12. juni 2024 kl. 02:22

Meklingsløysing for Avinor

I meklinga mellom LO Stat og Spekter for Overenskomstområde 3 Avinor, la Riksmeklaren fram eit forslag som arbeidsgivar aksepterte og arbeidstakar sen…

Les mer

9. juni 2024 kl. 10:59

MEKLINGANE I OLJESERVICE- OG BRØNNSERVICEAVTALANE ER UTSETJA.

På grunn av sjukdom er mekling 2024-042 og 2024-044 utsetja. Ny dato kjem raskt…

Les mer

8. juni 2024 kl. 05:59

Semje i innanriksfart

Det norske maskinistforbundet, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og NHO Sjøfart nådde - med mellomkomsten til riksmeklaren - fram til ei…

Les mer

4. juni 2024 kl. 11:12

Meklingsløysing for frisørane

I meklinga av Frisøroverenskomsten mellom Fagforbundet og NHO Service la meklar Elisabeth Stenwig fram eit forslag som begge partar tilrådde.…

Les mer

1. juni 2024 kl. 06:22

Forhandlingsløysing for Pilotane

Med hjelp frå meklarane, nådde Parat og NHO luftfart fram til ei forhandlingsløysing.…

Les mer

29. mai 2024 kl. 05:22

Løysing for Landsoverenskomsten for elektrofaga

I meklinga mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro, la meklar Elisabeth Stenwig fram eit forslag som arbeidsgivar aksepterte og arbeidstakar tilrådde…

Les mer

27. mai 2024 kl. 13:32

Meklingsløysing mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart.

I meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Carl Petter Martinsens mellomkomst. Arbeidst…

Les mer

24. mai 2024 kl. 12:11

Alle partar tilrådde forslaget i Oslo Kommune

Meklar Geir Engebretsen la fram forslag til løysing vedrørande tariffrevisjonen 2024 for Oslo Kommune. Alle partar kunngjorde at dei tilrådde forslage…

Les mer

24. mai 2024 kl. 10:23

Meklingsløysing for LO Stat og YS Stat

Med mellomkomsten til Riksmeklaren nådde LO Stat, YS Stat og DFD fram til ei forhandlingsløysing.…

Les mer

24. mai 2024 kl. 07:54

Unio og Akademikerne i streik

I meklinga av statsoppgjeret konstaterte Riksmeklaren at Unio og Akademikerne på den eine side og DFD på den andre sida, stod så langt frå kvarandre a…

Les mer

24. mai 2024 kl. 04:21

Meklingsløysing for Akademikerne i Kommuneoppgjeret

Med hjelp frå meklarane Torkjel Nesheim og Tine Kari Nordengen, nådde Akademikerne og KS fram til ei løysing i samsvar med forslaget vedlagt møteboka.…

Les mer

16. mai 2024 kl. 09:33

Enighet i Grossistoverenskomsten

I meklinga mellom Parat, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Virke, nådde partane – med meklar Bjørn Lillebergens mellomkomst – fram til ei forh…

Les mer

14. mai 2024 kl. 18:54

Meklingsløysing mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund

I meklinga mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Hanne Sofie Bjellands mellomkomst…

Les mer

13. mai 2024 kl. 01:45

Forhandlingsløysing for Overeinskomsten for Telenor

I meklinga mellom EL og IT Forbundet og NHO, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Edvard Os mellomkomst. Arbeidstakar sender ut fors…

Les mer

11. mai 2024 kl. 03:33

Løysing for vektarane

I meklinga mellom NAF og Parat på den eine side og NHO Service og Handel på den andre sida, kom partane - med Riksmeklarens mellomkomst - fram til ei …

Les mer

30. april 2024 kl. 13:24

Meklingsløysing for varehandelen

Handel og Kontor i Noreg, Parat og Negotia på arbeidstakarsida, og arbeidsgivarforeininga Virke tilrådde Riksmeklarens forslag til løysing.…

Les mer

15. april 2024 kl. 11:52

Forhandlingsløysing for hotel og restaurantbransjen.

I meklinga mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv kom partane til semje med Riksmeklarens mellomkomst.…

Les mer

13. april 2024 kl. 03:24

Forhandlingsløysing for Overenskomsten for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst. Arbeid…

Les mer

10. april 2024 kl. 12:11

Forhandlingsløysing for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesforbundet og NHO byggjenæringa nådde ei forhandlingsløysing med bistanden til meklaren. Arbeidstakar sender ut forslaget til uravstemming med ti…

Les mer

8. april 2024 kl. 09:30

Meklingsløysing for frontfaget

Riksmekleren la fram eit forslag i meklinga i frontfaget. Begge partane anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang vidare. …

Les mer

12. mars 2024 kl. 01:42

Løysing for Olavshallen AS

Under leiing av meklar Edvard Os, fekk LO Stat og Spekter på plass ein overeinskomst for Olavshallen AS.…

Les mer

18. januar 2024 kl. 21:44

Løysing for lokalt tilsette i utanrikstenesta

I meklinga mellom Delta og Utanriksdepartementet kom partane fram til ei minneleg løysing. Delta fråfall deretter kravet om skiping av tariffavtale. U…

Les mer