Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

18. desember 2023 kl. 14:44

Riksmekleren har flyttet

Den 1. desember 2023 flyttet Riksmekleren fra lokalene i Grensen 3 til nye lokaler i Akersgata 45.…

Les mer

16. oktober 2023 kl. 13:44

Tonje Brenna er ny Arbeids- og inkluderingsminister

Tonje Brenna vart i statsråd i dag utnevnd til ny Arbeids- og inkluderingsminister. Riksmeklaren gratulerar statsråd Brenna med utnevninga.…

Les mer

24. august 2023 kl. 03:03

Forhandlingsløsning mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Onrail AS

Under meklinga nådde partane – med mellomkomsten til meklaren – fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka.…

Les mer

8. august 2023 kl. 21:49

Forhandlingsløysing før fristen for tilsette i Stadler Service Norway AS

I meklinga mellom Norsk Jernbaneforbund og Stadler Service Norway AS vedrørande mellomoppgjeret 2023, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med …

Les mer

28. juni 2023 kl. 21:05

Semje i meklinga for flyttbare offshoreinnretningar

I meklinga mellom SAFE, Industri Energi, DSO og Norges Rederiforbund, la riksmeklar Mats Ruland og medmeklar Richard Saue fram eit forslag som begge p…

Les mer

13. juni 2023 kl. 16:50

Løysing for overeinskomsten for miljøverksemder

I meklinga mellom LO og Maskinentreprenørenes Forbund la meklar Torkjel Nesheim fram eit forslag som begge partar aksepterte.…

Les mer

12. juni 2023 kl. 09:43

Riksmeklarens kontor er stengt i dag, 12. juni 2023

På grunn av brann er heile Grensen stengt i dag. Derfor er heller ikkje Riksmeklarens kontor betent. Riksmeklaren kan nåasts på mobil: 977 74 491 e-po…

Les mer

9. mai 2023 kl. 03:25

Ingen konflikt for private skular

Under meklinga nådde Utdanningsforbundet og Abelia - med meklar Arild Dommersnes’ mellomkomst - fram til ein forhandlingsløysing.…

Les mer

26. april 2023 kl. 09:06

Bussbransjeavtalen ferdig forhandlet

Mandag 24. april 2023 gjennomførte Fellesforbundet, Fagforbundet, NJF, YTF, NHO Transport og Spekter et ekstra forhandlingsmøte i mellomoppgjøret på B…

Les mer

20. april 2023 kl. 19:00

LO og YS har avsluttet streiken

Både LO og YS har avsluttet streiken etter at de og NHO klarte - med Riksmeklerens mellomkomst - å komme fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

16. april 2023 kl. 18:22

Konflikt i mellomoppgjøret LO/YS - NHO

17 timer på overtid ble det konflikt etter at Riksmekleren fremla en skisse som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker forkastet.…

Les mer

31. mars 2023 kl. 14:13

Forhandlingsløsning om tariffavtale ved 360 Logistics AS

Under de nye meklingsmøtene vedrørende opprettelse av tariffavtale for Fellesforbundets medlemmer ansatt i 360 Logistics AS, kom partene til enighet. …

Les mer

17. mars 2023 kl. 00:52

Barnehagestreiken er over

Under den tvungne meklingen mellom Fagforbundet og Abelia vedrørende Overenskomst for barnehager, kom partene til enighet. Partene kom frem til en for…

Les mer

28. februar 2023 kl. 04:11

Løsning for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

NHO Luftfart og Parat kom frem til en enighet under meklingen for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS. Partene kom frem til en forhandlingsløsning m…

Les mer

16. februar 2023 kl. 01:12

Barnehagestreik

I meklingen mellom Fagforbundet og Abelia vedrørende overenskomst for barnehager, konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at det i…

Les mer

9. februar 2023 kl. 01:39

Ingen løsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen vedrørende opprettelse av tariffavtale 360 Logistics AS, med LO Stat på den ene siden og Spekter på den annen, ble det ingen løsning. Riks…

Les mer

4. februar 2023 kl. 01:46

Enighet for redningsmenn i Bristow Norway AS

NHO Luftfart og Parat kom til enighet under meklingen for redningsmenn i Bristow Norway AS. Partene kom frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjø…

Les mer

10. januar 2023 kl. 03:04

Nye overenskomster for Tian Helse AS

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og Spekter, la Riksmekleren frem et forslag til løsning for overenskomster for Tian Helse AS. Spekter og YS …

Les mer