Nyheter

9. mai 2023 kl. 03:25

Ingen konflikt for private skular

Under meklinga nådde Utdanningsforbundet og Abelia - med meklar Arild Dommersnes’ mellomkomst - fram til ein forhandlingsløysing.

Les mer

26. april 2023 kl. 09:06

Bussbransjeavtalen ferdig forhandlet

Mandag 24. april 2023 gjennomførte Fellesforbundet, Fagforbundet, NJF, YTF, NHO Transport og Spekter et ekstra forhandlingsmøte i mellomoppgjøret…

Les mer

20. april 2023 kl. 19:00

LO og YS har avsluttet streiken

Både LO og YS har avsluttet streiken etter at de og NHO klarte - med Riksmeklerens mellomkomst - å komme fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

16. april 2023 kl. 18:22

Konflikt i mellomoppgjøret LO/YS - NHO

17 timer på overtid ble det konflikt etter at Riksmekleren fremla en skisse som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker forkastet.

Les mer

31. mars 2023 kl. 14:13

Forhandlingsløsning om tariffavtale ved 360 Logistics AS

Under de nye meklingsmøtene vedrørende opprettelse av tariffavtale for Fellesforbundets medlemmer ansatt i 360 Logistics AS, kom partene til…

Les mer

17. mars 2023 kl. 00:52

Barnehagestreiken er over

Under den tvungne meklingen mellom Fagforbundet og Abelia vedrørende Overenskomst for barnehager, kom partene til enighet. Partene kom frem til en…

Les mer

28. februar 2023 kl. 04:11

Løsning for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS

NHO Luftfart og Parat kom frem til en enighet under meklingen for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS. Partene kom frem til en…

Les mer

16. februar 2023 kl. 01:12

Barnehagestreik

I meklingen mellom Fagforbundet og Abelia vedrørende overenskomst for barnehager, konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at…

Les mer

9. februar 2023 kl. 01:39

Ingen løsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen vedrørende opprettelse av tariffavtale 360 Logistics AS, med LO Stat på den ene siden og Spekter på den annen, ble det ingen løsning.…

Les mer

4. februar 2023 kl. 01:46

Enighet for redningsmenn i Bristow Norway AS

NHO Luftfart og Parat kom til enighet under meklingen for redningsmenn i Bristow Norway AS. Partene kom frem til en forhandlingsløsning med mekler…

Les mer

10. januar 2023 kl. 03:04

Nye overenskomster for Tian Helse AS

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og Spekter, la Riksmekleren frem et forslag til løsning for overenskomster for Tian Helse AS. Spekter og…

Les mer