Nyheter

9. desember 2009 kl. 09:26

Meklingsløsning for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart

Tirsdag 8. desember var det mekling mellom Norges Rederiforbund og de tre arbeidstakerorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk…

Les mer

11. september 2009 kl. 13:46

Forhandlingsløsning i energisektoren

EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Det norske maskinistforbund, Parat, Delta og Universitet- og Høyskoleutdannedes forbund på arbeidstakersiden…

Les mer

6. oktober 2009 kl. 13:08

Tvungen lønnsnemnd for piloter i Norsk Luftambulanse

Partene i konflikten i Norsk Luftambulanse, Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart ble innkalt til møte hos statsråd Dag Terje Andersen 01.10.09 kl.…

Les mer

1. oktober 2009 kl. 04:22

Konflikt ved Norsk Luftambulanse

Meklingen mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart ble avsluttet 01.10.2009 kl. 04.05, uten at meklingsmannen kunne fremlegge forslag som kunne…

Les mer

23. september 2009 kl. 14:15

Ingen streik ved TeleComputing Norway AS

Partene, TeleComputing Norway AS og Handel og Kontor i Norge, kom i dag fram til en forhandlingsløsning under ledelse av kretsmeklingsmann Inger…

Les mer

21. september 2009 kl. 15:31

Ingen streik ved Karlsøybruket

Ved frivillig mekling 21.09.09 aksepterte begge parter forslag framsatt av kretsmeklingsmann Dag Nafstad, og varslet streik er dermed unngått.…

Les mer

24. august 2009 kl. 11:23

Kari Gjesteby Norges første riksmekler

Kari Gjesteby er i statsråd 21. august 2009 beskikket som riksmekler for perioden 1. september 2009 til 31. august 2012. Gjesteby overtar…

Les mer

24. juni 2009 kl. 02:01

Ingen streik for flyttbare innretninger

I meklingen mellom Industri Energi og Norges Redereiforbund la meklingsmann Nils Dalseide frem et forslag som ble akseptert av begge parter.For…

Les mer

12. juni 2009 kl. 08:32

Meklingsløsning i Relacom

LO Stat og YS Spekter på arbeidstakersiden og arbeidsgiverforeningen Spekter godtok 3 timer over midnatt meklingsmann Dag Nafstads forslag til…

Les mer

10. juni 2009 kl. 10:43

Forhandlingsløsning for glassindustrien

Fellesforbundet og Glass og Fasadeforeningen i Norge kom med hjelp av meklingsmann Wenche Elizabeth Arntzen frem til en forhandlingsløsning i…

Les mer

4. juni 2009 kl. 09:04

Streik avverget i offentlig sektor

Partene i meklingen i staten, KS-området og Oslo kommune kom til enighet om morgenen torsdag 4. juni. Det blir dermed ingen streik i offentlig…

Les mer

28. mai 2009 kl. 09:04

Meklingen i offentlig sektor fortsetter - ny utløpsfrist onsdag 3. juni

En partssammensatt arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med pensjonsreformen i staten og kommunene. Gruppen skal være ferdig med sitt arbeid…

Les mer

27. mai 2009 kl. 02:18

Ingen streik i offentlig sektor i dag

Med bakgrunn i pensjonsspørsmålets kompleksitet har partene blitt enige om å sette meklingen på vent mens det føres direkte forhandlinger med…

Les mer

15. mai 2009 kl. 13:46

Meklingsløsning i CargoNett

Meklingen mellom LO Stat og YS-Spekter på arbeidstakersiden og Arbeidsgiverforeningen Spekter, pågikk nesten 5 timer på overtid. Partene…

Les mer

5. mai 2009 kl. 01:15

Streik i Petroleum Geo-Services ASA

De Parat-organiserte seismikerne i PGS streiker etter at det ikke lyktes partene å komme til enighet i meklingen som ble avsluttet klokken ett i…

Les mer

4. mai 2009 kl. 15:45

Meklingen i gang i stat og kommunene

Fredag 30. april 2009 avsluttet partene årets forhandlinger om lønnsoppgjør i offentlig sektor, det vil si for alle ansatte i staten og kommunene,…

Les mer

30. april 2009 kl. 16:02

Brudd i forhandlingene i offentlig sektor

Partene i offentlig sektor, Staten og KS-området og Oslo kommune, har torsdag 30. april brutt forhandlingene i forbindelse med tariffoppgjøret…

Les mer

20. april 2009 kl. 13:50

Riksmeklingmann Svein Longva er død

Med dette har en sentral person i norsk offentlighet gått bort. Svein Longva har gjort en viktig innsats i det norske samfunnet, særlig i sitt…

Les mer

23. april 2009 kl. 09:12

Riksmeklingsmann Svein Longva

ble bisatt 22. april. Svein Longvas bisettelse skjedde i Østre Krematoriums store kapell. Kapellet var fylt til trengsel av familie, venner og…

Les mer

2. april 2009 kl. 09:46

Løsning i tvist vedrørende tariffavtale på Umoe iTet AS

Løsning i tvist vedrørende tariffavtale på Umoe iTet AS for El&It sine medlemmer. Bedriften har forpliktet seg til innmeldelse i…

Les mer

26. februar 2009 kl. 09:48

Nordisk NIS-avtale i havn

Under meklingen mellom Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund kom partene med…

Les mer