Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

22. desember 2022 kl. 11:31

Riksmeklerens kontor er ubetjent i julen

Riksmeklerens kontor er ubetjent 23. desember og i romjulen. Riksmekleren kan nås på mobil 977 74 491 eller e-post post@riksmekleren.no…

Les mer

2. desember 2022 kl. 05:09

Forhandlingsløsning i NITO-overenskomsten

I meklingen mellom NITO og NHO vedrørende NITO-overenskomsten, nådde partene – med riksmekler Mats Rulands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsni…

Les mer

30. november 2022 kl. 09:42

Enighet mellom SAS og Norsk kabinforening

Med hjelp av riksmekler Mats Ruland kom partene i den frivillige meklingen frem til en løsning i årets lønnsoppgjør.…

Les mer

26. november 2022 kl. 02:14

Forhandlingsløsning for NOR-registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund, nådde partene – med mekler El…

Les mer

16. november 2022 kl. 09:10

Barnehagestreiken er over

Etter en måned med streik, kom partene - med meklerenes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. I morgen åpner barnehagene igjen.…

Les mer

12. november 2022 kl. 03:51

Enighet for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

I meklingen vedrørende overenskomsten for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forsl…

Les mer

7. november 2022 kl. 22:07

Frivillig mekling Private barnehager

Delta, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund møttes til frivillig mekling mandag 7. november i Grensen 3. Meklingen gj…

Les mer

3. november 2022 kl. 01:22

Enighet for dyrepleiere og klinikkassistenter

I meklingen mellom Fagforbundet på den ene side og NHO Mat og Drikke på den annen, vedrørende overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter, kom …

Les mer

25. oktober 2022 kl. 05:12

Enighet vedrørende Overenskomst 481-Helse og Omsorg

Fagforbundet og NHO Service og Handel kom frem til en forhandlingsløsning vedrørende overenskomst 481- Helse og omsorg. Arbeidsgiver aksepterte forhan…

Les mer

15. oktober 2022 kl. 02:07

Streik i private barnehager

I meklingen mellom Delta, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund, konstaterte mekler Inger-Marie Landfald at partene st…

Les mer

13. oktober 2022 kl. 03:00

Forhandlingsløsning for Tekniske funksjonærer.

Under meklingen nådde FLT og NHO - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte resultatet, og arbeidstaker s…

Les mer

7. oktober 2022 kl. 04:09

Enighet om tariffavtale for piloter i Pegasus Helicopter AS

Under meklingen vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i Pegasus Helicopter AS, mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart, kom partene ti…

Les mer

1. oktober 2022 kl. 03:53

Enighet i Flygelederoverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO Luftfart, nådde partene – med meklernes mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

21. september 2022 kl. 02:56

Løsning for Foodora

I meklingen mellom Fellesforbundet og Virke vedrørende distribusjon og budtjenesten Foodora, nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en f…

Les mer

14. september 2022 kl. 11:26

Forhandlingsløsning for Handelsoverenskomsten

For tariffrevisjonen av Handelsoverenskomsten kom Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

9. september 2022 kl. 08:48

Ingen streik ved apotekene

I meklingen mellom Parat og Virke, nådde partene – med mekler Kristin Rognans mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

7. september 2022 kl. 23:50

Enighet før fristen for Posten Norge

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende Overenskomstområde 8 Posten Norge, kom partene frem til en forhandlingsløsning med riksmekler Mats Wi…

Les mer

3. september 2022 kl. 03:37

Enighet i Energioverenskomsten

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge vedrørende Energioverenskomsten, blir det ingen streik. Med riksmeklerens mellomkomst nådde part…

Les mer

31. august 2022 kl. 00:09

Ingen streik for Vin og Brennevinsbransjen

I meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke, kom partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Edvar…

Les mer

24. august 2022 kl. 05:57

Forhandlingsløsning i Speditøroverenskomsten og Havne- og terminaloverenskomsten

Under meklingen mellom Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og NHO Logistikk og Transport, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellom…

Les mer

19. august 2022 kl. 04:20

Løsning for Landforpleiningsavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv vedrørende Landforpleiningsavtalen, la mekler Geir Engebretsen fram et forslag som begge parter anb…

Les mer

13. august 2022 kl. 17:40

Ingen løsning mellom Industri Energi og Norsk Industri.

I meklingen mellom Industri Energi på den ene side og Norsk Industri på den annen, vedrørende Elektrokjemisk Industri, ble det ikke løsning. Riksmekle…

Les mer

20. juli 2022 kl. 14:32

SAS-streiken avsluttet

Norsk Flygerforbund og Parat på den ene side og NHO Luftfart på den annen side kom 19. juli frem til en forhandlingsløsning vedrørende Pilotavtalen i …

Les mer

7. juli 2022 kl. 03:29

Enighet mellom SAFE og DeepOcean

I meklingen mellom SAFE og DeepOcean vedrørende Offshoreavtalen DeepOcean og PRS-/Baseavtalen DeepOcean, kom partene frem til en forhandlingsløsning m…

Les mer

5. juli 2022 kl. 12:13

Ingen løsning for pilotavtalen i SAS

I meklingen med NHO Luftfart på den ene siden og Parat og Norsk Flygerforbund på den annen, ble det ingen løsning. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og m…

Les mer

30. juni 2022 kl. 23:43

Enighet før fristen for Overenskomstområde 6 NRK

I meklingen for Overenskomstområde 6 NRK, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Hanne Sofie Bjellands …

Les mer

29. juni 2022 kl. 02:12

Enighet i flyteriggoppgjøret

I meklingen vedrørende flyttbare offshoreinnretninger, la mekler Edvard Os frem et forslag. De Samarbeidende Organisasjoner, Industri Energi, Safe og …

Les mer

23. juni 2022 kl. 03:49

Forhandlingsløsning i Oljeserviceavtalen og Brønnserviceavtalen

Under meklingen mellom Industri Energi, Safe og Norsk olje og gass, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en forha…

Les mer

21. juni 2022 kl. 03:51

Enighet vedrørende Flyoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart la mekler Arild Dommersnes frem forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, og arbeidst…

Les mer

18. juni 2022 kl. 04:00

Ingen løsning for Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon ble det ingen minnelig løsning. Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at partene …

Les mer

17. juni 2022 kl. 09:17

Pause i meklingen for Handelsoverenskomsten

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel, er det besluttet å ta en pause. Meklingen for Handelsoverenskomsten gjenopptas d…

Les mer

16. juni 2022 kl. 02:45

Enighet for Landsoverenskomsten for Kinoer

Med mekler Kristin Rognans mellomkomst, nådde Fagforbundet og Virke fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender r…

Les mer

15. juni 2022 kl. 05:03

Forhandlingsløsning for Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Under meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, nådde partene – med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

12. juni 2022 kl. 11:43

Enighet vedrørende Sokkelavtalene

Under meklingen mellom Safe, Industri Energi, Lederne og Norsk olje og gass, nådde partene – med riksmekler Mats Ruland og medmekler Richard Saues mel…

Les mer

8. juni 2022 kl. 00:07

Forhandlingsløsning for Kabelmontøroverenskomsten

Med mekler Nils-Henrik von der Fehrs bistand nådde EL og IT Forbundet og Norsk Industri fram til en forhandlingsløsning for Kabelmontøroverenskomsten.…

Les mer

3. juni 2022 kl. 00:23

Løsning før fristen for Miljøbedrifter i Norge

I meklingen for Miljøbedrifter i Norge mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, kom partene, med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst - frem til en…

Les mer

28. mai 2022 kl. 20:03

Løsning for pilotene i West Atlantic Sweden Norway Branch

I meklingen mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart, kom partene, med mekler Edvard Os’ mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

26. mai 2022 kl. 01:48

Forhandlingsløsning for bryggerier og mineralvannsfabrikker

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke nådde partene, med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning i samsvar m…

Les mer

25. mai 2022 kl. 02:15

Enighet i Oslo Kommune

I meklingen vedrørende Oslo Kommune, anbefalte LO Kommune Oslo, YS-K Oslo, Akademikerne, Unio og Oslo Kommune forslaget lagt frem av meklerne. Alle pa…

Les mer

24. mai 2022 kl. 18:21

Løsning i Statsoppgjøret

LO Stat, YS Stat, Unio, Akademikerne og Staten godtok forslaget riksmekleren la frem etter mange timer på overtid. Akademikerne og Staten aksepterte f…

Les mer

24. mai 2022 kl. 15:28

Enighet i Kommuneoppgjøret

I meklingen vedrørende Kommuneoppgjøret, anbefalte LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne, Unio og KS forslaget lagt frem av meklerne. Alle partene vil …

Les mer

21. mai 2022 kl. 05:38

Løsning for Landsoverenskomsten for elektrofag

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og NELFO om Landsoverenskomsten for elektrofag, la mekler Bjørn Lillebergen frem forslag til løsning. Arbeidsgiv…

Les mer

20. mai 2022 kl. 04:04

Forhandlingsløsning mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel vedrørende Tariffavtalen for frisører, nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til e…

Les mer

13. mai 2022 kl. 05:40

Enighet mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet

I meklingen mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet vedrørende Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, nådde partene frem til en forhandlingsløs…

Les mer

11. mai 2022 kl. 05:35

Forhandlingsløsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende overenskomstene for kulturvirksomheter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker a…

Les mer

7. mai 2022 kl. 11:45

Enighet i bussbransjen

Med riksmekler Mats Ruland og mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst fikk partene i bussmeklingen en forhandlingsløsning.…

Les mer

30. april 2022 kl. 11:28

Meklingsløsning i varehandelen

I meklingen i varehandelen la Riksmekleren frem et forslag 10 timer på overtid. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender forslaget ut til uravs…

Les mer

24. april 2022 kl. 15:32

Forhandlingsløsning for Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv, kom partene – med Riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

12. april 2022 kl. 10:09

Enighet mellom NRK og Norwaco

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, meddelte partene 11. april 2022 at de var kommet til enighet.…

Les mer

7. april 2022 kl. 23:41

Enighet i meklingen for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens mellomkom…

Les mer

5. april 2022 kl. 12:35

Meklingsløsning for Byggfagene

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Carl Petter Martinsens mello…

Les mer

2. april 2022 kl. 00:58

Enighet for Industrioverenskomsten

I frontfagsmeklingen la riksmekler Mats Ruland og mekler Hilde Lund frem forslag nesten ett døgn på overtid. Norsk Industri aksepterte forslaget. Fell…

Les mer

5. mars 2022 kl. 00:40

Pause i meklingen mellom Norwaco og NRK

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, ble partene enige om å ta pause i meklingen. Ny dato for mekling er 19. april kl. 1…

Les mer

15. februar 2022 kl. 15:09

Enighet mellom Personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund

Under meklingen vedrørende Lønnsforhandlinger mellom Personalklubben i NFF og NFF, kom partene - med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst - til enighe…

Les mer

17. januar 2022 kl. 14:38

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død

Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster har gått bort. Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988 til 20…

Les mer

12. januar 2022 kl. 16:49

Bemanning av riksmeklarens kontor

Grunna smittesituasjonen vil ikkje riksmeklerens kontor vere fysisk bemanna alle dagar. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Ruland kontaktas på …

Les mer

7. januar 2022 kl. 06:26

Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund, Det …

Les mer