Nyheter

5. juli 2022 kl. 12:13

Ingen løsning for pilotavtalen i SAS

I meklingen med NHO Luftfart på den ene siden og Parat og Norsk Flygerforbund på den annen, ble det ingen løsning. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland…

Les mer

30. juni 2022 kl. 23:43

Enighet før fristen for Overenskomstområde 6 NRK

I meklingen for Overenskomstområde 6 NRK, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Hanne Sofie…

Les mer

29. juni 2022 kl. 02:12

Enighet i flyteriggoppgjøret

I meklingen vedrørende flyttbare offshoreinnretninger, la mekler Edvard Os frem et forslag. De Samarbeidende Organisasjoner, Industri Energi, Safe…

Les mer

23. juni 2022 kl. 03:49

Forhandlingsløsning i Oljeserviceavtalen og Brønnserviceavtalen

Under meklingen mellom Industri Energi, Safe og Norsk olje og gass, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en…

Les mer

21. juni 2022 kl. 03:51

Enighet vedrørende Flyoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart la mekler Arild Dommersnes frem forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, og…

Les mer

18. juni 2022 kl. 04:00

Ingen løsning for Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon ble det ingen minnelig løsning. Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at…

Les mer

17. juni 2022 kl. 09:17

Pause i meklingen for Handelsoverenskomsten

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel, er det besluttet å ta en pause. Meklingen for Handelsoverenskomsten…

Les mer

16. juni 2022 kl. 02:45

Enighet for Landsoverenskomsten for Kinoer

Med mekler Kristin Rognans mellomkomst, nådde Fagforbundet og Virke fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker…

Les mer

15. juni 2022 kl. 05:03

Forhandlingsløsning for Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Under meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, nådde partene – med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst – frem til en…

Les mer

12. juni 2022 kl. 11:43

Enighet vedrørende Sokkelavtalene

Under meklingen mellom Safe, Industri Energi, Lederne og Norsk olje og gass, nådde partene – med riksmekler Mats Ruland og medmekler Richard Saues…

Les mer

8. juni 2022 kl. 00:07

Forhandlingsløsning for Kabelmontøroverenskomsten

Med mekler Nils-Henrik von der Fehrs bistand nådde EL og IT Forbundet og Norsk Industri fram til en forhandlingsløsning for…

Les mer

3. juni 2022 kl. 00:23

Løsning før fristen for Miljøbedrifter i Norge

I meklingen for Miljøbedrifter i Norge mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, kom partene, med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst - frem…

Les mer

28. mai 2022 kl. 20:03

Løsning for pilotene i West Atlantic Sweden Norway Branch

I meklingen mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart, kom partene, med mekler Edvard Os’ mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

26. mai 2022 kl. 01:48

Forhandlingsløsning for bryggerier og mineralvannsfabrikker

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke nådde partene, med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning i…

Les mer

25. mai 2022 kl. 02:15

Enighet i Oslo Kommune

I meklingen vedrørende Oslo Kommune, anbefalte LO Kommune Oslo, YS-K Oslo, Akademikerne, Unio og Oslo Kommune forslaget lagt frem av meklerne.…

Les mer

24. mai 2022 kl. 18:21

Løsning i Statsoppgjøret

LO Stat, YS Stat, Unio, Akademikerne og Staten godtok forslaget riksmekleren la frem etter mange timer på overtid. Akademikerne og Staten…

Les mer

24. mai 2022 kl. 15:28

Enighet i Kommuneoppgjøret

I meklingen vedrørende Kommuneoppgjøret, anbefalte LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne, Unio og KS forslaget lagt frem av meklerne. Alle partene…

Les mer

21. mai 2022 kl. 05:38

Løsning for Landsoverenskomsten for elektrofag

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og NELFO om Landsoverenskomsten for elektrofag, la mekler Bjørn Lillebergen frem forslag til løsning.…

Les mer

20. mai 2022 kl. 04:04

Forhandlingsløsning mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel vedrørende Tariffavtalen for frisører, nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem…

Les mer

13. mai 2022 kl. 05:40

Enighet mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet

I meklingen mellom Forsvarsdepartementet og Fellesforbundet vedrørende Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, nådde partene frem til en…

Les mer

11. mai 2022 kl. 05:35

Forhandlingsløsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende overenskomstene for kulturvirksomheter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

7. mai 2022 kl. 11:45

Enighet i bussbransjen

Med riksmekler Mats Ruland og mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst fikk partene i bussmeklingen en forhandlingsløsning.

Les mer

30. april 2022 kl. 11:28

Meklingsløsning i varehandelen

I meklingen i varehandelen la Riksmekleren frem et forslag 10 timer på overtid. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender forslaget ut til…

Les mer

24. april 2022 kl. 15:32

Forhandlingsløsning for Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv, kom partene – med Riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en…

Les mer

12. april 2022 kl. 10:09

Enighet mellom NRK og Norwaco

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, meddelte partene 11. april 2022 at de var kommet til enighet.

Les mer

7. april 2022 kl. 23:41

Enighet i meklingen for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens…

Les mer

5. april 2022 kl. 12:35

Meklingsløsning for Byggfagene

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Carl Petter Martinsens…

Les mer

2. april 2022 kl. 00:58

Enighet for Industrioverenskomsten

I frontfagsmeklingen la riksmekler Mats Ruland og mekler Hilde Lund frem forslag nesten ett døgn på overtid. Norsk Industri aksepterte forslaget.…

Les mer

5. mars 2022 kl. 00:40

Pause i meklingen mellom Norwaco og NRK

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, ble partene enige om å ta pause i meklingen. Ny dato for mekling er 19. april…

Les mer

15. februar 2022 kl. 15:09

Enighet mellom Personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund

Under meklingen vedrørende Lønnsforhandlinger mellom Personalklubben i NFF og NFF, kom partene - med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst - til…

Les mer

17. januar 2022 kl. 14:38

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død

Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster har gått bort. Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988…

Les mer

12. januar 2022 kl. 16:49

Bemanning av riksmeklarens kontor

Grunna smittesituasjonen vil ikkje riksmeklerens kontor vere fysisk bemanna alle dagar. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Ruland kontaktas…

Les mer

7. januar 2022 kl. 06:26

Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund,…

Les mer