Nyheter

17. januar 2022 kl. 14:38

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død

Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster har gått bort. Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988…

Les mer

12. januar 2022 kl. 16:49

Bemanning av riksmeklarens kontor

Grunna smittesituasjonen vil ikkje riksmeklerens kontor vere fysisk bemanna alle dagar. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Ruland kontaktas…

Les mer

7. januar 2022 kl. 06:26

Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund,…

Les mer