Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

19. desember 2008 kl. 10:44

Nye minstepriser for lodde

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har meddelt at de ikke kan akseptere meklingsnemndas forslag. Norges Sildesalgslag aksepterer forsalget.Mi…

Les mer

19. desember 2008 kl. 06:26

Enighet mellom SAFE og Acergy Norway AS

I meklingen mellom SAFE og Acergy Norway AS aksepterte begge parter forslaget meklingsmann Anne Cathrine Frøstrup la fram ca 6 timer på overtid.For me…

Les mer

17. desember 2008 kl. 12:13

Minstepriser for torsk og hyse

Råfisklaget og Fiskeri- og havbruknæringens landsforening ble under mekling 12. desember 2008enige om minstepriser for hyse og for torsk under 1 kg. F…

Les mer

17. desember 2008 kl. 10:51

Meklingsforslag om minstepriser for lodde

I meklingen mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening om minstepriser for lodde til konsumformål satte meklingsnemnda…

Les mer

28. november 2008 kl. 08:51

Streiken over ved Lovisenberg

Spekter og Akademikerne har kommet til enighet om ny overenskomst gjeldende for område 4 Lovisenberg, og streiken er avsluttet.For mer informasjon, se…

Les mer

27. november 2008 kl. 09:11

Forhandlingsløsning mellom Tekna og NHO

Under meklingen mellom Tekna og NHO kom partene - med meklingsmann Nils Dalseides mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avslutt…

Les mer

18. november 2008 kl. 20:07

Enighet mellom NITO og NHO

Under meklingen mellom NITO og NHO kom partene - med meklingsmann Nils Dalseides mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avslutte…

Les mer

18. november 2008 kl. 12:24

Tariffavtale for de ansatte ved Fjordn Blomster avd. Flåten

Kretsmeklingsmann for Vestlandet krets, Daniel Lunde holdt meklingsmøte 13. november 2008 mellom Handel og Kontor i Norge og Fjordn Blomster avd. Flåt…

Les mer

6. november 2008 kl. 01:04

Streik ved Lovisenberg sykehus

Kl. 01.00 natt til torsdag 6. november måtte meklingsmann Dag Nafstad konstatere at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å…

Les mer

28. oktober 2008 kl. 21:52

Forhandlingsløsning for Air France/KLM

I meklingen mellom Luftfartens Funksjonærforening og Air France/KLM om revisjon av tariffavtalene kom partene - med meklingsmann Wenche Elizabeth Arnt…

Les mer

28. oktober 2008 kl. 00:16

Streiken over i havfiskeflåten

Mandag kveld ble meklingen mellom Det norske maskinistforbund og Fiskebåtredernes Forbund/Norsk Trålforening gjennopptatt. Kort tid etter midnatt la r…

Les mer

21. oktober 2008 kl. 00:32

Streik i havfiskeflåten

I meklingen mellom Det norske maskinistforbund og Fiskebåtredernes Forbund/Norske Trålerrederiers Forening fant ikke riksmeklingsmannen grunnlag for å…

Les mer

7. oktober 2008 kl. 22:21

Enighet mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart, kom partene - med meklingsmann Carl Petter Martinsens mellomkomst - frem til en f…

Les mer

17. september 2008 kl. 10:43

Avtale for utenlandske arbeidere på Stena-riggene i Norge

Kretsmeklingsmannen for Vestlandet, Daniel Lunde, ledet meklingen mellom Industri Energi og Stena Viking 29. august i år. Etter forhandlinger signerte…

Les mer

12. september 2008 kl. 14:36

Enighet om minstepriser for kongekrabbe

Råfisklaget og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening aksepterte 4. september 2008 meklingsnemnda for hvitfisk sitt forslag om minstepriser for k…

Les mer

20. august 2008 kl. 09:40

Ja til meklingsforslaget i private barnehager

Etter meklingen 29 juni ble meklingsforslaget sendt ut til uravstemning hos partene Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet, Delta og Fa…

Les mer

29. juni 2008 kl. 00:46

Meklingsløsning for private barnehager

I meklingen mellom Private Barnehagers Landsforbund og Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet om ny tariffavtale la riksmeklingsmannen fram et for…

Les mer

26. juni 2008 kl. 19:29

Minstepriser på sild og makrell: Meklingsløsning for makrell men ikke for sild

I meklingen mellom Norges Sildesalgslag og Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) om minstepriser for sild og makrell til konsumanvendelse …

Les mer

24. juni 2008 kl. 22:10

KS-området: Like vel ikke streik blant maskinistene

I forhandlinger mellom Det norske maskinistforbund og KS ble det 24. juni inngått en avtale som innebærer at det like vel ikke bli streik blant maskin…

Les mer

23. juni 2008 kl. 13:41

Statsoppgjøret: Alle parter har nå akseptert meklingsforslaget

I statoppgjøret var svarfristen 23. juni kl 14.00 for de parter som anbefalte forslaget. Alle parter har nå akseptert riksmeklingsmannens forslag.For …

Les mer

19. juni 2008 kl. 19:23

Meklingsløsning for LSG Sky Chefs Norge AS

I meklingen mellom Parat og LSG Sky Chefs Norge AS om ny tariffavtale, anbefalte partene meklingsmann Dag Stouslands forslag til løsning. Svarfristen …

Les mer

19. juni 2008 kl. 11:49

Maskinistforbundet har varslet streik i KS-området fra 25. juni

Det norske maskinistforbund har i uravstemning forkastet meklingsmannens forslag i KS-området og varslet streik fra 25. juni.For mer informasjon se sa…

Les mer

19. juni 2008 kl. 11:40

Oppgjøret i KS-området: Meklingsforslaget er aksepert av alle parter bortsett fra Maskinistforbundet

I KS-området var svarfristen 18. juni for de parter som anbefalte forslaget. Alle parter, bortsett fra Det norske maskinistforbund, har nå meddelt at …

Les mer

19. juni 2008 kl. 11:29

Oppgjøret i Oslo kommune: Meklingsforslaget er aksepert av alle parter

I lønnsoppgjøret i Oslo kommune var svarfristen 18. juni for de som anbefalte meklingsmannens forslag. Alle parter har nå meddelt at forslaget er akse…

Les mer

18. juni 2008 kl. 02:16

Ikke streik i Nordsjøen

I meklingen mellom Norges Rederiforbund  (NR) på den ene siden og Industri Energi, SAFE og DSO (Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet) på den ann…

Les mer

16. juni 2008 kl. 15:24

Enighet mellom Negotia og Landbrukets Arbeidsgiverforening

I meklingen mellom Negotia og Landbrukets Arbeidsgiverforening vedr. overenskomsten for Tine meieriene, nådde partene - med meklingsmann Inger Tellefs…

Les mer

16. juni 2008 kl. 08:41

Streiken er over i Tine

Etter nye forhandlinger mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble streiken i meierikon…

Les mer

11. juni 2008 kl. 01:19

Meklingsløsning for Flytoget AS

I meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat om ny overenskomst for Flytoget AS, anbefalte partene meklingsmann Nils Dalseides forslag…

Les mer

9. juni 2008 kl. 17:23

Ingen streik blant flyteknikerne

I meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart om revisjon av overenskomst nr. 279 - Norwegian Air shuttle ASA, SAS Technical Servi…

Les mer

9. juni 2008 kl. 12:41

Streiken over i TUIFly

Partene i konflikten i TUIFly Nordic AB kom til enighet natt til i dag. Streiken er dermed avsluttet. For mer informasjon se sak 2008-025.…

Les mer

7. juni 2008 kl. 00:00

Streik i Tine meierier

Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund og Landbrukets Arbeidsgiverforening endte uten resultat. Det var ikke grunnlag for å framsett…

Les mer

6. juni 2008 kl. 08:13

Enighet mellom STAFO og Spekter/NSB

I meklingen mellom STAFO og Spekter/NSB aksepterte begge parter meklingsmann Dag Nafstads forslag til løsning. Meklingen ble avsluttet 2,5 time før fr…

Les mer

5. juni 2008 kl. 15:12

Streikeslutt i Oslo kommune

Partene i konflikten i Oslo kommune ble kl 15 enige om ny tariffavtale for Oslo kommune. Unios grupper som har vært i streik, er tilbake i arbeid fra …

Les mer

5. juni 2008 kl. 13:24

Ny mekling i oppgjøret i Oslo kommune

Meklingsmann Geir Engebretsen har innkalt partene i oppgjøret i Oslo kommune til ny mekling  i dag kl 14.00 i Riksmeklingsmannens lokaler i Grensen 3.…

Les mer

5. juni 2008 kl. 10:00

Streik i TUIFly Nordic AB

I meklingen mellom TUIFly Nordic AB og NHO Luftfart konstaterte meklingsmann Mats Stensrud, etter å ha meklet 10 timer på overtid, at det ikke var gru…

Les mer

4. juni 2008 kl. 12:27

Streiken i KS-området avsluttet

Partene ble i dag kl.11 enige om ny tariffavtale for kommunesektoren. Unio’s grupper som har vært ute i streik er tilbake i arbeid fra i morgen tidlig…

Les mer

4. juni 2008 kl. 08:48

Ny mekling i kommuneoppgjøret

Meklingsmann Dag Nafstad har innkalt alle partene i kommuneoppgjøret til meklingsmøte i dag kl 10.00 i Riksmeklingsmannens lokaler i Grensen 3.…

Les mer

29. mai 2008 kl. 14:48

Ingen streik i teater og orkester-meklingen

Nærmere 15 timer på overtid la meklingsmann Nils Dalseide fram forslag til løsning i meklingen mellom LO Stat og Arbeidsgiverforeningen Spekter vedr. …

Les mer

24. mai 2008 kl. 23:06

Oppgjøret i Oslo Kommune

46 timer på overtid anbefalte Akademikerne og YS-K meklingsmann Geir Engebretsens forslag. I KAH anbefalte Fagforbundet, MFO og FO forslaget, mens Sko…

Les mer

23. mai 2008 kl. 23:04

Kommuneoppgjøret: Akademikerne og YS-K og flertallet i LO Kommune anbefalte meklingsmannens forslag til løsning. Ingen løsning for Unio

20 timer på overtid anbefalte Akademikerne og YS-K meklingsmannens forslag. LO kommunes representanter meddelte at et flertall av forhandlingssammensl…

Les mer

23. mai 2008 kl. 19:17

Meklingen i kommune: Presseorientering

I meklingen i kommune vil meklingsmann Dag Nafstad orientere pressen ca kl 20:15. Orienteringen vil finne sted i Grensen 3, 5. etg.…

Les mer

23. mai 2008 kl. 17:35

Statsoppgjøret: LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne aksepterte statens tilbud

21 timer på overtid anbefalte LO Stat, YS Stat og Unio Fornyings-og administrasjonsdepartementets tilbud i statsoppgjøret. Akademikerne aksepterte for…

Les mer

22. mai 2008 kl. 12:03

Meklingene i stat og kommune: Presseorientering

I meklingen i staten vil riksmeklingsmann Svein Longva orientere pressen kl 18.30 og kl 21.00. Begge orienteringene vil finne sted i Akersgata 59. I m…

Les mer

21. mai 2008 kl. 14:42

Flyplasstreiken er over

LO Stat og Spekter/Avinor kom ca klokka to i natt frem til en forhandlingsløsning. Streiken er dermed over, og flyplassene blir åpnet igjen. For mer i…

Les mer

16. mai 2008 kl. 04:27

Streik på flyplasser

I meklingen mellom LO Stat og Arbeidgiverforeningen Spekter om revisjon av overenskomsten for Avinor og Oslo Lufthavn AS fant ikke riksmeklingsmannen …

Les mer

16. mai 2008 kl. 02:03

Forhandlingsløsning for potetindustrien

I meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund  og Landbrukets Arbeidsgiverforening vdr. overenskomsten for potetindustrien nådde …

Les mer

15. mai 2008 kl. 08:28

Ingen streik i posten

I meklingen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat om ny overenskomst i Posten Norge anbefalte arbeidstakerne meklingsmann Elisabeth Stenwig…

Les mer

24. april 2008 kl. 12:27

LO/NHO-oppgjøret: Begge parter har vedtatt meklingsforslaget

LO og NHO har i dag kl. 13.45 meddelt Riksmeklingsmannen at meklingsforslaget i LO/NHO-oppgjøret er vedtatt av begge parter. I uravstemmingen i LO har…

Les mer

24. april 2008 kl. 12:13

YS/NHO-oppgjøret: Begge parter har vedtatt meklingsforslaget

YS og NHO har i dag kl. 14.00 meddelt Riksmeklingsmannen at meklingsforslaget i YS/NHO-oppgjøret er vedtatt av begge parter. I uravstemmingen i YS ste…

Les mer

2. april 2008 kl. 05:37

Også anbefalt forslag i meklingen mellom YS og NHO

Kort tid etter kl 05.00 anbefalte YS og NHO meklingsforslaget fra meklingsmann Geir Engebretsen. Innholdet i forslaget er det samme som det LO og NHO …

Les mer

2. april 2008 kl. 04:35

Anbefalt forslag i meklingen mellom LO og NHO

I meklingen mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon la riksmeklingsmannen onsdag morgen  nær fem timer på overtid fram e…

Les mer

1. april 2008 kl. 12:14

Meklingen mellom LO og NHO og mellom YS og NHO.

Det vil bli en presseorientering kl 17.30 i 5.etasje i Grensen 3 ved riksmeklingsmann Svein Longva og meklingsmann Geir Engebretsen.…

Les mer

28. mars 2008 kl. 10:35

Meklingen mellom LO og NHO: Presseorientering rundt kl 12.00 fredag 28. mars i 7. etasje i Grensen 3.

Det vil bli orientert om LO sitt krav om meklingsavslutning og melding om plassfratredelse. Representanter for LO og NHO vil delta.Riksmeklingsmann Sv…

Les mer

28. mars 2008 kl. 10:31

Meklingen mellom YS og NHO: Presseorientering rundt kl 12.30 fredag 28 mars i 5.etasje i Grensen 3

Det vil bli orientert om YS sitt  krav om meklingsavslutning og melding om plassfratredelse. Representanter for YS og NHO vil delta.Meklingsmann Geir …

Les mer

26. mars 2008 kl. 14:31

Avblåst streik ved Sentrum Røntgeninstitutt AS

Streiken mellom Fagforbundet og Sentrum Røntgeninstitutt AS er avblåst. Onsdag 26. mars 2008 gjenopptok de ansatte sitt arbeid. Sentrum Røntgeninstitu…

Les mer

9. januar 2008 kl. 09:37

Streiken avblåst ved International School of Bergen

I én måned har 12 medlemmer av Utdanningsforbundet streiket for å få tariffavtale med International School of Bergen. På bakgrunn av "30 dagers regele…

Les mer