Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

6. desember 2018 kl. 00:43

Enighet for NOR registrerte fartøyer i utenriksfart

I meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norges Rederiforbund, la fungerende riksmekler Kine…

Les mer

23. november 2018 kl. 11:40

Mats Wilhelm Ruland blir ny riksmekler

Lagdommer og kretsmekler Mats Wilhelm Ruland ble oppnevnt som riksmekler i statsråd 23. november 2018. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lagdomma…

Les mer

12. november 2018 kl. 22:47

Enighet mellom NISO og Abelia

I meklingen mellom NISO og Abelia vedrørende fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten, la mekler Edvard Os frem et forslag begge partene aksepte…

Les mer

25. oktober 2018 kl. 06:10

Brudd mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO SH

I meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, konstanterte mekler Anne Cathrine Frøstrup at partene stod så langt fra hverandre…

Les mer

19. september 2018 kl. 02:03

Kirkestreiken avverget

I meklingen om hovedtariffavtale mellom KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og tolv tilhørende fagforbund, er det blitt nådd en enighe…

Les mer

1. september 2018 kl. 13:42

Streik i TV-drama

Norsk Filmforbund og Virke meklet natt til søndag overenskomst for TV-drama. Mekler Torkjel Nesheim konstaterte at partene stod så langt fra hverandre…

Les mer

1. september 2018 kl. 05:19

Enighet mellom Norsk Filmforbund og Virke

I meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke om TV-underholdsningsoverenskomsten, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag partene aksepterte. Arbei…

Les mer

19. juli 2018 kl. 18:46

Streik for flyttbare offshoreinnretninger avsluttet

I perioden 16. til 19. juli 2018 ble det holdt fjernmøter med partene over telefon basert på frivillig mekling under ledelse av mekler Carl Petter Mar…

Les mer

10. juli 2018 kl. 00:10

Streik for flyttbare offshoreinnretninger

SAFE og Norges Rederiforbund meklet i dag overnskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Mekler Carl Petter Martinsen kons…

Les mer

29. juni 2018 kl. 08:30

Pause i Avinor-mekling

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter, vedrørende overenskomstområde 3 Avinor, ble partene enige om å ta pause i me…

Les mer

27. juni 2018 kl. 05:43

Løsning for Flyteknikerene

Under meklingen nådde NFO og NHO Luftfart- med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst- frem til en forhandlinsløsning som begge parter aksepterte.…

Les mer

13. juni 2018 kl. 13:17

Meklingsløsning for Flyttbare offshoreinnretninger

De samarbeidende organisasjoner og Norges Rederiforbund møttes hos Riksmekleren til forberedende møte under ledelse av mekler Edvard Os. Etter avklari…

Les mer

5. juni 2018 kl. 19:24

Finansstreik avsluttet

I meklingen mellom LO og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som begge parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant saksgang …

Les mer

31. mai 2018 kl. 03:55

Brudd mellom LO og Finans Norge

I meklingen om Hovedtariffrevisjonen av Sentralavtalen 2018-2020 konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at LO og Finans Norge sto så langt fra hverandre…

Les mer

31. mai 2018 kl. 02:27

Enighet mellom Finansforbundet og Finans Norge

I meklingen mellom Finansforbundet og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge vil…

Les mer

24. mai 2018 kl. 16:37

Meklingsløsning i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la mekler Richard Saue frem et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte fors…

Les mer

24. mai 2018 kl. 09:37

NRK-konflikten avsluttet

Onsdag 23. mai kom Norsk Journalistlag og Spekter frem til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.…

Les mer

24. mai 2018 kl. 02:26

Løsning i mekling mellom Akademikerne og Oslo kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune la mekler Geir Engebretsen frem forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte at …

Les mer

15. mai 2018 kl. 13:02

Streik for NRK-journalister

I meklingen mellom Norsk Journalistlag, LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Spekter aksepterte forsl…

Les mer

8. mai 2018 kl. 00:09

Meklingsforslag for innenriksfart

Det norske maskinistforbund og NHO Sjøfart aksepterte forslaget mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Edvard Os framla rett før midnatt. Meklingen ble…

Les mer

11. april 2018 kl. 10:42

Forhandlingsløsning for Nettbuss

Under meklingen mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

8. april 2018 kl. 16:48

Enighet mellom YS og NHO

I meklingen mellom YS og NHO fremla mekler Mats Wilhelm Ruland et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april 2018.…

Les mer

8. april 2018 kl. 16:19

Ingen streik mellom LO og NHO

I meklingen mellom LO og NHO fremla Riksmekler Nils Dalseide et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april 2018.…

Les mer

27. februar 2018 kl. 17:34

Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter aks…

Les mer