Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

16. desember 2017 kl. 11:55

Enighet mellom Parat og NHO Luftfart

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Torkjel Nesheims mellomkomst - fram til en forhandl…

Les mer

14. desember 2017 kl. 11:52

Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Norges Rederiforbund la mekler Geir Engebretsen …

Les mer

7. desember 2017 kl. 09:32

Forhandlingsløsning for Landsoverenskomsten AAF - HK

Under forhandlingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening ble det - med mekler Inger Tellefsens mellomkomst - fo…

Les mer

2. oktober 2017 kl. 14:18

Sykepleierstreiken avsluttet

Norsk Sykepleierforbund og NHO/Abelia/Kreftforeningen har nådd fram til en forhandlingsløsning. Streiken er dermed avsluttet. For mer informasjon, se …

Les mer

14. september 2017 kl. 04:10

Pilot-streik avsluttet

Partene i SAS-konflikten møttes hos Riksmekleren onsdag ettermiddag. Etter forhandlinger og mekling kom partene til en enighet. For mer informasjon, s…

Les mer

11. september 2017 kl. 08:09

Norske SAS-piloter i streik

Ingen minnelig løsning i interessetvisten mellom Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygeforening på den ene side og NHO Luftfart på den andre side. Parte…

Les mer

8. juli 2017 kl. 03:24

Ingen streik ved Bodø Lufthavn

I meklingen mellom LO Stat og Spekter la mekler Mats Ruland frem et forslag som begge parter aksepterte. For mer informasjon, se sak 2017-017.…

Les mer

16. juni 2017 kl. 08:51

Enighet i Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, framla meklerne Richard Saue og Dag Stousland et forslag alle partene aksepterte.For mer informasjo…

Les mer

10. juni 2017 kl. 02:23

Meklingsløsning for Sokkeloverenskomsten

I meklingen mellom Lederne og Norsk Olje og Gass, la mekler Mats Wilhelm Ruland frem et forslag som begge partene aksepterte.For mer informasjon, se s…

Les mer

6. juni 2017 kl. 06:56

Slutt på streik i Akasia

I meklingen om Akasia Barnahage AS, Akasia Kirke og Gravplass AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia AS og Akasia Eiendom AS nådde partene - med me…

Les mer

24. mai 2017 kl. 00:12

Enighet mellom Akademikerne og Oslo Kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo Kommune la mekler Geir Engebretsen frem et forslag som begge parter anbefalte.For mer informasjon, se sak 2017…

Les mer

5. mai 2017 kl. 01:04

Brudd mellom Spekter og UNIO, YS Spekter, LO Stat og Lederne

Ved overonskomstopprettelse for Akasia Barnehager AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia Regnskap AS Akasia Kirke og gravplass AS ble det brudd mel…

Les mer

9. februar 2017 kl. 01:23

Ikke enighet om Renovasjonsoverenskomst

I frivillig mekling om opprettelse av Renovasjonsoverenskomst, konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at partene sto så langt fra hverandre at det ikke …

Les mer

5. februar 2017 kl. 03:49

Ingen streik ved flyplasser

Med Riksmeklerens mellomkomst kom Junit og NHO Luftfart fram til en forhandlingsløsning. Begge parter meddelte at de vedtok forhandlingsløsningen som …

Les mer

1. februar 2017 kl. 04:34

Meklingsløsning for Unio, Akademikerne og SAN ved LHL

Unio, Akademikerne og SAN, samt Spekter aksepterte mekler Carl Petter Martinsens forslag ved overenskomstopprettelse for Lansforeningen for Hjerte- og…

Les mer

1. februar 2017 kl. 04:28

LO Stat og YS-Spekter i streik ved LHL

Ved overenskomstopprettelse for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke ble det brudd mellom LO Stat og YS-Spekter, og Spekter.for mer informasjon, s…

Les mer