Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

10. desember 2014 kl. 02:51

Enighet i Forskningsoverenskomsten

Mekler Geir Engebretsen la noen timer over midnatt fram et forslag i meklingen mellom Parat og Abelia, som begge parter aksepterte. For mer informasjo…

Les mer

8. desember 2014 kl. 14:57

Streik avverget

I meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Fraktefartøeyenes Rederiforbund la mekler Dag Stousland frem et forslag. Arbeidstaker aksepterte forsla…

Les mer

27. november 2014 kl. 00:47

Streik i Norsk Lokomotivmannsforbund

Mekler Dag Stousland konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forvente…

Les mer

25. november 2014 kl. 03:36

Ingen streik i Luftfartsavtalen

I meklingen mellom Luftfartens Funksjonærforening og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst - fram til en forhandlings…

Les mer

17. november 2014 kl. 23:59

Meklingsløsning for kinoer

Landsoverenskomsten for kinoer mellom Fagforbundet og Virke ble meklet av Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Han framla forslag som arbeidsgiver aksepter…

Les mer

14. november 2014 kl. 23:50

Ingen streik i LKAB

Mekler Bjørn Lillebergen la i tariffrevisjonen av LKAB-overenskomsten fram et forslag rett før midnatt, som NHO Logistikk og Transport aksepterte. Nor…

Les mer

13. november 2014 kl. 10:07

Meklingsbrudd for kontoransatte under Landsoverenskomsten

I meklingen mellom HK og AAF, konstaterte mekler Kine Steinsvik at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et fo…

Les mer

1. november 2014 kl. 04:08

Enighet mellom NTL og Abelia

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Abelia i overenskomst nr. 466 Forskning og undervisning la riksmekler Nils Dalseide fram et forslag…

Les mer

10. oktober 2014 kl. 10:00

Streik avverget i Oljeavtalen og Oljetransportavtalen

Mekler Inger Marie Landfald la fram et forslag nærmere ti timer på overtid i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Parat på arbeidstakers…

Les mer

8. oktober 2014 kl. 22:02

Ingen streik i BAB-Omsorg AS

I meklingen mellom Fagforbundet og Virke la mekler Dag Stousland fram et forslag, som ble akseptert av arbeidsgiverne. Fagforbundet sender forslaget u…

Les mer

29. september 2014 kl. 15:25

Enighet mellom Kopinor og UHR

Mekler Dag Stousland la fram et forslag i meklingen mellom Kopinor og Universitets- og høgskolerådet, som begge parter aksepterte. For mer informasjon…

Les mer

25. september 2014 kl. 10:17

Meklingsløsning for Akademikerne og Spekter

I meklingen mellom Akademikerne og Spekter i overenkomstområdene for Helseforetak og Lovisenberg la riksmekler Nils Dalseide og medmekler Richard Saue…

Les mer

25. september 2014 kl. 03:06

Anbefalt forslag for Energiavtale I og II

Under revisjonen av Energiavtale I og II mellom EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det norske maskinistforbund, Tekna og Nito, og KS Bedrift, l…

Les mer

20. september 2014 kl. 04:33

Ingen barnehagestreik

Med mekler Richard Saues mellomkomst nådde Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på de…

Les mer

19. september 2014 kl. 00:54

Pause i AIM-meklingen

Etter forslag fra mekleren ble partene enige om å ta pause i meklingen frem til 2. februar 2015.…

Les mer

17. september 2014 kl. 11:30

Enighet mellom Norsk Filmforbund og Virke

Mekler Elisabeth Stenwig la, etter elleve timer på overtid, fram et forslag i meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke. Begge partene anbefalte for…

Les mer

16. september 2014 kl. 00:29

Meklingsløsning for Fagforbundet og NHO

I meklingen for NHO 453 la mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr frem et forslag. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut …

Les mer

8. september 2014 kl. 13:43

Konflikt i Landsavtalen

I meklingen for Landsavtalen mellom LFF og Virke, konstaterte mekler Inger Tellefsen at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag f…

Les mer

5. september 2014 kl. 04:59

Ingen løsning for vaskerier og renserier

Mekler Nils-Henrik von der Fehr konstaterte at Industri Energi og Norsk Industri stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram…

Les mer

4. september 2014 kl. 23:32

Landsavtalen mellom LFF og Virke

Meklingen for Landsavtalen mellom LFF og Virke, fortsetter mandag 8. september 2014 kl. 10.00.…

Les mer

3. september 2014 kl. 08:59

Enighet for avisbudene

Etter nærmere ni timer på overtid la mekler Dag Stousland fram et forslag i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Mediebedriftenes Landsf…

Les mer

1. september 2014 kl. 18:16

Lærerkonflikten er over

Partene opplyste i felles pressekonferanse den 01.09.14 kl 08.30 at streiken var avsluttet. Interessetvisten er derved avsluttet hos Riksmekleren den …

Les mer

30. august 2014 kl. 00:25

Meklingsbrudd for Butikkoverenskomsten

Meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO endte med konflikt. Partene stod så langt fra hverandre at mekler Richard Saue ikke fant grunnlag for…

Les mer

27. august 2014 kl. 12:06

Meklingsløsning for Vin- og Brennevinsbransjen

Mekler Mats Stensrud framla forslag til løsning i meklingen for Overenskomst for Vin- og Brennevinsbransjen. NHO Mat og Drikke aksepterte forslaget, o…

Les mer

27. august 2014 kl. 02:31

Enighet i Grossistavtalen

Med mekler Inger-Marie Landfalds mellomkomst nådde Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Mat og Landbruk fram til en forhandlingsløsning i Grossistavt…

Les mer

18. august 2014 kl. 11:08

Løsning for Bransjeavtalen innen brønnservice

SAFE og Norsk Olje og Gass møttes hos Riksmekleren 15. og 16. august vedrørende revisjon av Bransjeavtalen innen brønnservice. Mekler Kine Steinsvik f…

Les mer

14. august 2014 kl. 22:44

Ingen løsning i skolekonflikten

Vi har arbeidet sammen med alle partene i konflikten de siste fire dagene. I det tidsrommet har vi sammen undersøkt mulighetene for å finne en løsning…

Les mer

14. august 2014 kl. 01:33

Akseptert forslag i møbelindustrien

I meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri vedrørende overenskomsten for Møbelindustrien, framla mekler Monica Hansen Nylund forslag som beg…

Les mer

13. august 2014 kl. 19:59

Enighet mellom FLT og NHO

I god tid før fristen kom partene i overenskomsten for tekniske funksjonærer, som ble meklet av Carl Petter Martinsen, til enighet. FLT anbefalte fors…

Les mer

11. august 2014 kl. 23:29

Lærerstreiken

Meklerne har hatt møte med partene i dag 11.08.14. Det var en konstruktiv dialog, som gir grunnlag for videre samtaler. De spørsmål meklingssaken reis…

Les mer

11. august 2014 kl. 18:49

Ingen streik i Glassoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og Glass og Fasadeforeningen la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeid…

Les mer

6. august 2014 kl. 10:11

Pågående konflikter

I meklingssak 2014-025, 2014-027 og 2014-028 fremla mekleren forslag. Forslaget ble forkastet av LO/Skolenes Landsforbund og Musikernes fellesorganisa…

Les mer

7. juli 2014 kl. 10:21

Forhandlingsløsning for Oljeserviceavtalen

Med Riksmekler Nils Dalseides mellomkomst, kom Industri Energi og Norsk olje og gass frem til en forhandlingsløsning for Oljeserviceavtalen.For mer in…

Les mer

27. juni 2014 kl. 01:27

Enighet i overenskomsten for virksomheter i Boligsamvirket

I meklingen mellom Fagforbundet og Samfo, la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som Samfo aksepterte. Fagforbundet sender forslaget ut til …

Les mer

26. juni 2014 kl. 05:03

Meklingsløsning for NSB

I meklingen for overenskomstområde 7 NSB la mekler Monica Hansen Nylund fram et forslag som Spekter aksepterte. LO Stat sender forslaget ut til uravst…

Les mer

25. juni 2014 kl. 12:39

Avstemmingsresultat i KS-området og Oslo Kommune

I KS-området godkjente alle forbundene forslaget, bortsett fra Utdanningsforbundet/Unio 2014-027 og Norsk Lektorlag/Akademikerne 2014-028. Alle forbun…

Les mer

25. juni 2014 kl. 07:05

Enighet i Miljøoverenskomsten

I meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund på arbeidstakersiden og NHO Transport på arbeidsgiversiden la mekler Kine S…

Les mer

24. juni 2014 kl. 07:30

Løsning for IKT-mekling

I meklingen mellom EL & IT Forbundet og Abelia, la mekler Richard Saue frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker sender forslaget …

Les mer

21. juni 2014 kl. 03:26

Forhandlingsløsning for Landbaseavtalen

I meklingen for Landbaseavtalen mellom Industri Energi og Norsk olje og gass, nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst - frem til en …

Les mer

19. juni 2014 kl. 03:19

Anbefalt forslag for Parkeringsoverenskomsten

Mekler Elisabeth Stenwig la fram forslag for Parkeringsoverenskomsten 19. juni 2014. Yrkestrafikkforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service a…

Les mer

18. juni 2014 kl. 02:26

Enighet - Sokkelavtalen

I meklingen mellom Lederne og Norsk olje og gass nådde partene, med mekler Wenche Elizabeth Artzen mellomkomst fram til forhandlingsløsning. Mellom SA…

Les mer

17. juni 2014 kl. 07:08

Ingen streik i NRK

I meklingen mellom LO Stat og Spekter la mekler Mats Stensrud fram et forslag. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, mens arbeidstaker sender ut forslage…

Les mer

13. juni 2014 kl. 09:02

Løsning i meklingen for Posten

Mekler Inger-Johanne Sletner la frem et forslag som både YS Spekter og Spekter aksepterte. For mer informasjon se sak 2014-048.…

Les mer

12. juni 2014 kl. 05:26

Ingen streik i Grossistavtalen

I meklingen for Grossistavtalen Virke, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget u…

Les mer

5. juni 2014 kl. 19:21

Enighet i Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret

I meklingen mellom Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet, la mekler Inger-Marie Landfald frem et forslag. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeid…

Les mer

5. juni 2014 kl. 01:19

Brudd i frisørmeklingen

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Handel la mekler Dag Stousland fram et forslag. Fagforbundet aksepterte forslaget, mens NHO Handel forkastet fo…

Les mer

4. juni 2014 kl. 00:57

Ingen streik for IKT og Serviceelektronikk

I meklingen for overenskomsten for IKT og Serviceelektronikk mellom EL og IT forbundet og Virke, la mekler Monica Hansen Nylund frem et forslag som ar…

Les mer

3. juni 2014 kl. 12:44

Enighet i meklingen for Gods og Transport.

I meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund på den ene siden og NHO Transport og Norsk Lastebileier-forbund på den andr…

Les mer

3. juni 2014 kl. 06:47

Forhandlingløsning for Flyoverenskomsten

Med mekler Wenche Elizabeth Arntzens mellomkomst, nådde partene fram til en forhandlingsløsning som NHO Luftfart aksepterte, og Fellesforbundet vil ta…

Les mer

27. mai 2014 kl. 11:40

Enighet i Oslo kommune

Mekler Geir Engebretsen og medmekler Inger-Marie Landfald la tirsdag morgen frem et forslag til løsning i meklingen i Oslo kommune. Alle partene medde…

Les mer

26. mai 2014 kl. 12:05

Meklingsløsning i Staten

Neste 8,5 timer på overtid la Riksmekler Nils Dalseide fram et forslag til partene i Staten. Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akad…

Les mer

26. mai 2014 kl. 11:10

Ingen streik i Kommuneoppgjøret

I meklingen mellom LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden og KS på arbeidsgiversiden la mekler Reidun Wallevik fram et fors…

Les mer

21. mai 2014 kl. 01:37

Enighet mellom NNN og FNL om overenskomst for Fiskeindustribedrifter

Under meklingen nådde partene med mekler Mats Stensruds mellomkomst fram til et forhandlingsforslag.Arbeidsgiver aksepterte forslaget.Arbeidstaker sen…

Les mer

15. mai 2014 kl. 06:03

Meklingsløsning for Apotekene

I meklingen med Parat og Norges Farmaceutiske forening på arbeidstakersiden mot arbeidsgiverorganisasjonen Virke, la mekler Anne Cathrine Frøstrup fre…

Les mer

15. mai 2014 kl. 00:15

Ingen ferjestreik

Rett før meklingsfristen utløp la mekler Dag Stousland fram et forslag som Det norske maskinistforbund og NHO Sjøfart aksepterte. For mer informasjon,…

Les mer

14. mai 2014 kl. 22:50

Enighet mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart

Mekler Daniel Lunde la fram et forslag som både Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart godtok i overenskomsten for innenriksfart. For mer informasjon…

Les mer

10. mai 2014 kl. 18:09

Hotell-streik avverget etter frivillig mekling

Lørdag 10. mai 2014 ble det avholdt frivillig meklingsmøte hvor mekleren fremla forslag som begge parter enstemmig anbefalte, og vil besørge behandlet…

Les mer

10. mai 2014 kl. 12:40

Ingen streik i havnemeklingen

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport la mekler Carl Petter Martinsen fram et forslag tolv timer på overtid …

Les mer

7. mai 2014 kl. 01:34

Streik i Norwegian

Parat og NHO Luftfart stod så langt fra hverandre i Norwegian-meklingen at mekler Bjørn Lillebergen konstaterte at det ikke var grunnlag for å legge f…

Les mer

30. april 2014 kl. 08:33

Mekling vedr. Flykabinavtalen Norwegian utsatt

Det ble ikke oppnådd enighet under meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Flykabinavtalen Norwegian, og Parat og NHO Luftfart ønsket meklingsmøt…

Les mer

28. april 2014 kl. 09:12

Bussmeklingen i havn

I Tariffrevisjonen 2014 for buss la mekler Kine Steinsvik frem forslag som arbeidsgiverne aksepterte og som arbeidstakerne vil sende til uravstemning …

Les mer

9. april 2014 kl. 00:47

Ingen streik i byggindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening fremla mekler Bjørn Lillebergen forslag som begge parter anbefalte.For mer informas…

Les mer

7. april 2014 kl. 10:03

Meklingsløsning for Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv la mekler Elisabeth Stenwig frem en løsning klokken 09.30 mandag morgen. Begge parter anbefalte for…

Les mer

5. april 2014 kl. 02:05

Meklingsløsning for byggfag

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening la mekler Carl Petter Martinsen frem forslag som begge parter anbefalte. For mer in…

Les mer

2. april 2014 kl. 19:35

Enighet mellom Parat og Norsk Industri

I meklingen mellom Parat/Safe og Norsk Industri vedrørende Industrioverenskomsten, la mekler Dag Stousland frem et forslag som begge parter anbefalte.…

Les mer

2. april 2014 kl. 18:49

Enighet i Frontfaget

18 timer på overtid greide Fellesforbundet og Norsk Industri med riksmekler Nils Dalseides mellomkomst å komme til enighet om ny Industrioverenskomst.…

Les mer