Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

23. desember 2021 kl. 10:27

Riksmeklerens kontor, jula 2021

Riksmeklerens kontor i Grensen 3 vil ikke være fysisk betjent ut året grunnet smittesituasjonen i Oslo. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Rul…

Les mer

1. desember 2021 kl. 01:44

Meklingsløsning for NOR-registrerte skip tilsluttet Kystrederiene

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip tilknyttet rederier tilsluttet Kystrederiene, kom Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Ma…

Les mer

25. oktober 2021 kl. 09:35

Kulturstreiken over

Mandag 25. oktober kl 02.40 klarte LO Stat og Spekter, med hjelp av Riksmekleren å finne en løsning på konflikten.…

Les mer

30. september 2021 kl. 16:41

Fortsatt streik i Kultursektoren

Den 30. september ble meklingen i Mellomoppgjøret for Overenskomstområde 1 Kultur, gjenopptatt mellom LO Stat og Spekter. Mekler Kristin Rognan og med…

Les mer

15. september 2021 kl. 01:06

Løsning for LHL Omsorg

LO Stat og Spekter møttes til mekling vedrørende opprettelse av ny overenskomst i LHL Omsorg. Riksmekleren framla forslag som arbeidsgiver aksepterte,…

Les mer

3. september 2021 kl. 02:07

Streik i kultursektoren

Meklingen mellom LO Stat og Spekter i Overenskomstområde 1 Kultur endte med brudd. Mekler Kristin Rognan fant ikke grunnleg for å legge fram et forsla…

Les mer

1. september 2021 kl. 23:48

Enighet mellom Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF

Under meklingen nådde Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF frem til en forhandlingsløsning, med mek…

Les mer

16. august 2021 kl. 22:05

Slutt på streiken ved Global Connect AS

LO Stat og Spekter møttes i dag hos Riksmekleren etter streik. Meklerene la frem et forslag til løsning, som partene aksepterte.…

Les mer

10. august 2021 kl. 04:34

Enighet i meklingen for helikopterpiloter i Bristow Norway AS

Under meklingen mellom Parat og NHO Luftfart vedrørende Overenskomst 513 for helikopterpiloter i Bristow Norway AS, nådde partene – med meklernes mell…

Les mer

29. juni 2021 kl. 03:03

Enighet i meklingen for Helseplattformen AS

I meklingen nådde SAN, Unio, LO Stat, YS Spekter og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. SAN, Unio …

Les mer

23. juni 2021 kl. 18:20

Enighet mellom SAFE og Reach Subsea AS i offshoreavtalen

I meklingen vedrørende mellomoppgjøret for offshoreavtalen, ble partene, med mekler Edvard Os’ mellomkomst, enige om en forhandlingsløsning. Meklingen…

Les mer

22. juni 2021 kl. 02:20

Enighet mellom SAFE og DeepOcean AS

Under meklingen vedrørende Mellomoppgjør offshore 2021 nådde partene – med mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

19. juni 2021 kl. 03:48

Løsning for Flygelederne

Under meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO Luftfart kom partene frem til en forhandlingsløsning ved mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst.…

Les mer

17. juni 2021 kl. 15:55

Streik avsluttet ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Under meklingen mellom LO Stat og Spekter nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget t…

Les mer

17. juni 2021 kl. 03:07

Streik i overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Mekler Geir Engebretsen konstaterte at LO Stat og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne f…

Les mer

17. juni 2021 kl. 01:31

Løsning for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom Industri Energi, DSO og Safe, og Norges Rederiforbund ble det forhandlingsløsning - med hjelp av mekler Bjørn Lillebergen.…

Les mer

16. juni 2021 kl. 12:22

Sykehusstreiken avsluttet

Partene ble i dag enige om at tvisten løses med bindende virkning av en frivillig nemnd. Streiken avsluttes med øyeblikkelig virkning.…

Les mer

11. juni 2021 kl. 17:23

Enighet mellom Norsk Lektorlag og KS

Etter gjenopptatt mekling la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag som partene aksepterte.…

Les mer

9. juni 2021 kl. 18:49

Meklingsløsning for Norsk Jernbaneforbund og Stadler Rail Service

Under meklingen nådde partene – med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

7. juni 2021 kl. 11:48

Nedstemt forslag i KS. Norsk Lektorlag i streik

Etter avtemning ble meklers forslag til løsning nedstemt av Norsk Lektorlag. Forbundet er i streik fra tirsdag 8. juni 2021, og 24 medlemmer er tatt u…

Les mer

4. juni 2021 kl. 00:12

Streik ved sykehusene

Riksmekleren konstaterte at Unio og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli…

Les mer

27. mai 2021 kl. 17:49

Enighet i Statsoppgjøret

Alle partene i Statsoppgjøret aksepterte løsningen Riksmekleren og mekler Richard Saue kom fram til.…

Les mer

27. mai 2021 kl. 07:05

Streik i Unio i KS-området og Oslo Kommune - løsning for de andre tre forbundene

Under meklingen nådde LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne og KS - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Un…

Les mer

19. mai 2021 kl. 09:53

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

I meklingen mellom LO Stat og Spekter stod partene så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å b…

Les mer

11. april 2021 kl. 15:46

Meklingsløsning for LO/YS og NHO

I meklingen mellom LO/YS og NHO vedrørende mellomoppgjøret 2021, la Riksmekleren frem et forslag som alle partene aksepterte.…

Les mer

11. april 2021 kl. 15:41

Enighet i Overenskomstområde 5: Vy Buss

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, fremla mekler Edvard Os et forslag som alle partene aksepterte. Meklingen ble avsluttet kl. 15.15.…

Les mer

9. mars 2021 kl. 18:05

LO-leder Hans—Christian Gabrielsen er død

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Våre tanker går til familien og hans nærmeste. Mats W…

Les mer

8. mars 2021 kl. 09:37

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 10

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 10. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon: 977…

Les mer

5. mars 2021 kl. 08:53

Forsinkelser i mail-leveransen

Grunnet oppgradering har vi forsinkelser i mail-leveransen i dag.…

Les mer

4. mars 2021 kl. 04:04

Enighet i Flyavtalen

Under meklingen nådde Parat og NHO Luftfart – med mekler Hilde Lunds mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

25. februar 2021 kl. 19:22

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp etter frivillig mekling

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart – etter frivillig mekling - frem til en forhandlingsløsning for …

Les mer

25. februar 2021 kl. 09:15

Gjenopptakelse av mekling i sak 2021-001

Etter begjæring fra partene er meklingen for Torp Lufthavn gjenopptatt. Meklingsmøtet vil bli holdt 25. februar d.å.…

Les mer

22. februar 2021 kl. 08:18

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 8

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 8. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon: 977 …

Les mer

19. februar 2021 kl. 21:24

Slutt på streik for Pleie og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet og NHO kom - med mekler Jussi Erik Pedersens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Streiken for Pleie og omsorgsoverenskomstener…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:42

Forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen

Parat, Negotia og NHO nådde - med Riksmekler Mats Wilhelm Rulands mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen. Meklingen ble a…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:28

Enighet i Oljeoverenskomsten 224

SAFE og Norsk Olje og Gass kom - med mekler Richard Saues mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Løsningen fremgår av vedleggene til møteboken…

Les mer

11. februar 2021 kl. 03:01

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart fram til en forhandlingsløsning for overenskomst 428 Sandefjord …

Les mer

4. februar 2021 kl. 02:15

Løsning for Helseforetak med sykehusdrift

I meklingen mellom SAN og Spekter vedrørende Overenskomstområde 10 Helseforetak, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som begge parter aksepter…

Les mer

1. februar 2021 kl. 10:04

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 5

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 5. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon: 977 …

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:43

Riksmeklerens kontor vil ikke være bemannet i uke 4

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene vil Riksmeklerens kontor være ubemannet i uke 4. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekl…

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:42

Alle meklinger i uke 4 utsettes

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene har Riksmekleren besluttet å utsette alle meklinger i uke 4. Nye datoer for de berørte meklinge…

Les mer

23. januar 2021 kl. 00:11

Enighet vedrørende PRS-/Baseavtalen

I meklingen mellom SAFE og DeepOcean vedrørende PRS-/Baseavtalen la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Begge parter aksepterte forslaget.…

Les mer

21. januar 2021 kl. 00:40

Meklingsløsning i overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Under forhandlingen mellom Fagforbundet og NHO Mat og Drikke nådde partene - med mekler Hilde Lunds mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

19. januar 2021 kl. 20:42

Ingen løsning i Pleie og omsorgsoverenskomsten

Under meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel, konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for…

Les mer

18. januar 2021 kl. 02:58

Enighet i Flykabinavtalen

I meklingen mellom Parat, Kabinansattes Forbund og NHO Luftfart, la Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Edvard Os frem et forslag. NHO Luftfar…

Les mer

16. januar 2021 kl. 04:10

Enighet i overenskomsten for meieriindustrien

Den 14., 15. og 16. januar ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Kristin Rognan. Under meklingen kom NNN og N…

Les mer

11. januar 2021 kl. 04:59

Streik i kirkelig sektor avsluttet

I meklingen vedrørende Den norske kirke nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

9. januar 2021 kl. 03:50

Ingen løsning i mekling av overenskomst 453 og 536 mellom Fagforbundet, Parat og NHO

Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av…

Les mer

7. januar 2021 kl. 05:09

Hovedtariffoppgjøret mellom Norsk Sykepleierforbund og KS

Den 5., 6. og 7. januar 2021 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med riksmekler Mats Rul…

Les mer