Nyheter

23. januar 2021 kl. 00:11

Enighet vedrørende PRS-/Baseavtalen

I meklingen mellom SAFE og DeepOcean vedrørende PRS-/Baseavtalen la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Begge parter aksepterte forslaget.

Les mer

21. januar 2021 kl. 00:40

Meklingsløsning i overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Under forhandlingen mellom Fagforbundet og NHO Mat og Drikke nådde partene - med mekler Hilde Lunds mellomkomst - fram til en…

Les mer

19. januar 2021 kl. 20:42

Ingen løsning i Pleie og omsorgsoverenskomsten

Under meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel, konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag…

Les mer

18. januar 2021 kl. 02:58

Enighet i Flykabinavtalen

I meklingen mellom Parat, Kabinansattes Forbund og NHO Luftfart, la Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Edvard Os frem et forslag. NHO…

Les mer

16. januar 2021 kl. 04:10

Enighet i overenskomsten for meieriindustrien

Den 14., 15. og 16. januar ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Kristin Rognan. Under meklingen kom NNN…

Les mer

11. januar 2021 kl. 04:59

Streik i kirkelig sektor avsluttet

I meklingen vedrørende Den norske kirke nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

9. januar 2021 kl. 03:50

Ingen løsning i mekling av overenskomst 453 og 536 mellom Fagforbundet, Parat og NHO

Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli…

Les mer

7. januar 2021 kl. 05:09

Hovedtariffoppgjøret mellom Norsk Sykepleierforbund og KS

Den 5., 6. og 7. januar 2021 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med riksmekler Mats…

Les mer