Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

29. november 2012 kl. 15:24

Forhandlingsløsning for Rikskonsertene

I meklingen mellom Musikernes Fellesorganisasjon, Norske Dansekunstnere og Rikskonsertene kom partene, med riksmekler Kari Gjestebys mellomkomst, fram…

Les mer

23. november 2012 kl. 00:29

Forhandlingsløsning mellom DNMF og Norges Rederiforbund

I meklingen mellom Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund kom partene, med mekler Inger Tellefsens mellomkomst, fram til en forhandlingsl…

Les mer

16. november 2012 kl. 17:40

Meklingsløsning for Fagforbundet og NHO

I meklingen vedrørende Norges Blindeforbund, Hero Norge AS, Aurora Kino IKS, Flyktningestiftelsen, Kino Sør, Norsk Mottaksdrift AS og Link AS la mekle…

Les mer

14. november 2012 kl. 01:49

Enighet mellom Handel og Kontor og AAF

I meklingen mellom Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening la mekler Dag Nafstad fram et forslag begge parter anbefalte.For mer i…

Les mer

8. november 2012 kl. 06:03

Streik avverget i luftfarten.

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Luftfart vedrørende luftfartsoverenskomsten, la mekler Nils Dalseide fram et forslag som arbeidsgiv…

Les mer

23. oktober 2012 kl. 23:34

Meklingsløsning for Sandefjord Lufthavn AS

I meklingen mellom NTL og NHO Luftfart la Riksmekler Kari Gjesteby fram et forslag som begge parter anbefaler.  Partene sørger for relevant saksgang v…

Les mer

15. oktober 2012 kl. 08:48

Konflikt avverget ved Bring Warehousing AS

Partene kom sammen igjen 14. oktober 2012. Mekleren la fram forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Spekter og YS Spekter aksepterte forslaget. Ko…

Les mer

12. oktober 2012 kl. 23:29

Konflikt i Bring Warehousing AS

Fra mandag morgen går 20 ansatte ved Bring Warehousing AS sitt anlegg i Drammen til streik, etter at YS Spekter forkastet mekler Dag Nafstads forslag …

Les mer

10. oktober 2012 kl. 02:36

Konflikt avverget i Norwegian

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart la mekler Dag Nafstad frem et forslag som begge parter aksepterte. For mer informasjon, se sak 2012-082.…

Les mer

5. oktober 2012 kl. 14:53

Slutt på streik ved kommunale energiverk

Partene i konflikten ved kommunale energiverk møtte til ny mekling fredag 5. oktober 2012. Mekler Elisabeth Stenwig fremla et forslag som begge parter…

Les mer

28. september 2012 kl. 14:57

Forhandlingsløsning for bensinstasjonene

I meklingen mellom Handel og Kontor og NHO Kiosk Bensin Service nådde partene, med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst, fram til en for…

Les mer

27. september 2012 kl. 03:25

Konflikt ved energiverk i KS Bedrift

I meklingen mellom EL & IT Forbundet og Fagforbundet på den ene siden, og KS Bedrift på den annen side, fant ikke mekler Elisabeth Stenwig grunnla…

Les mer

25. september 2012 kl. 01:02

Meklingsløsning - Avisbudavtalen

Riksmekler kari Gjesteby la frem forslag til løsning som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Sv…

Les mer

2. september 2012 kl. 02:31

Meklingsløsning for Borebedriftsavtalen.

I meklingen mellom Industri Energi og OLF la mekler Nils Dalseide fram et forslag som begge parter godtok.For mer informasjon, se sak 2012-077.…

Les mer

1. september 2012 kl. 04:32

Forhandlingsløsning for Landforpleiningsavtalen

Under meklingen nådde Fellesforbundet og NHO Reiseliv, med mekler Inger Tellefsens mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg …

Les mer

31. august 2012 kl. 15:15

Forhandlingsløsning mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband

Under meklingen nådde partene, med mekler Inger-Marie Landfalds mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning, nesten ni timer før meklingsfristen.For …

Les mer

24. august 2012 kl. 02:15

Enighet for miljøbedrifter i Norge

Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet på arbeidstakersiden og NHO Transport har vært til mekling med overenskomst for Miljøbedrifter…

Les mer

23. august 2012 kl. 23:58

Meklingsløsning for Overenskomst for miljøvirksomheter

Mekler Dag Nafstad framla forslag i samsvar med møteboka. Landsorganisasjonen i Norge og Maskinentreprenørenes Forbund anbefalte begge forslaget, og v…

Les mer

23. august 2012 kl. 01:16

Enighet for studentsamskipnadene

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet og Virke la riksmekler Kari Gjesteby fram et forslag som partene sender ut med a…

Les mer

22. august 2012 kl. 05:23

Forhandlingsløsning for Norsk Sykepleierforbund og NHO Service

Norsk Sykepleierforbund og NHO Service greide med mekler Inger Tellefsens mellomkomst å komme frem til en forhandlingsløsning for Pleie- og omsorgsove…

Les mer

22. august 2012 kl. 01:27

Fagforbundet i streik vedrørende Pleie- og omsorgsoverenskomsten

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service vedrørende Pleie- og omsorgsoverenskomsen konstaterte mekler Inger Tellefsen at partene stod så langt f…

Les mer

18. august 2012 kl. 04:59

Meklingsløsning for Butikkoverenskomsten.

Riksmekler Kari Gjesteby framla forslag i samsvar med møteboka. NHO anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang. Handel og Kontor sender fo…

Les mer

17. august 2012 kl. 00:23

Meklingsløsning for Service- og vedlikeholdsoverenskomsten

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har vært i mekling med Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Mekler Mats Stensrud framla forslag som Arbeid…

Les mer

10. juli 2012 kl. 09:38

Oljekonflikten stanset med tvungen lønnsnemnd

Arbeidsminsteren stanset oljekonflikten med tvungen lønnsnemnd mandag kveld.…

Les mer

8. juli 2012 kl. 06:43

Frivillig mekling førte ikke frem

Lørdag 7. juli kalte mekler Carl Petter Martinsen partene i sokkelkonflikten inn til frivillig mekling. Partene kom ikke til enighet. Mekleren fant ik…

Les mer

2. juli 2012 kl. 04:17

Streik avverget blant flygelederne

I meklingen mellom Norsk Flygelederforbund og Spekter vedrørende Overenskomstområde 3, Avinor, fremla mekler Nils Dalseide et forslag som arbeidsgiver…

Les mer

29. juni 2012 kl. 01:10

Meklingsløsning for energiverkene

Mekler Anne Cathrine Frøstrup la frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker anbefalte. De sender forslaget til uravstemning med svarf…

Les mer

27. juni 2012 kl. 20:38

Enighet mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

I meklingen vedrørende Overenskomst 281 - Teknisk-, administrativt- og trafikkpersonell la mekler Carl Petter Martinsen fram et forslag som begge part…

Les mer

26. juni 2012 kl. 19:00

Enighet i IT Serviceelektronikk Bransjen

Meklingen mellom EL & IT Forbundet og Virke vedrørende overenskomsten for IT Serviceelektronikk Bransjen ble avsluttet 5 timer før fristen. Mekler…

Les mer

24. juni 2012 kl. 04:05

Meklingsbrudd

Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at partene ikke kom til enighet i oljeoverenskomsten - sokkel. Mekleren fant ikke grunnlag for å framlegge fo…

Les mer

20. juni 2012 kl. 03:31

Enighet mellom Industri Energi og Norsk Industri

I meklingen mellom Industri Energi og Norsk Industri la mekler Elisabeth Stenwig fram et forslag som begge aksepterte.For mer informasjom, se sak nr. …

Les mer

19. juni 2012 kl. 11:09

Enighet mellom FLT Tekniske Funksjonærer og NHO

Riksmekler Kari Gjesteby la fram forslag i meklingen mellom Forbundet for Ledelse og Teknikk og NHO vedrørende overenskomst 198 FLT Tekniske Funksjonæ…

Les mer

19. juni 2012 kl. 05:01

Meklingsløsning for Heisfaget

I meklingen mellom El og IT Forbundet og Norsk Teknologi la mekler Dag Stousland frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender ti…

Les mer

15. juni 2012 kl. 21:24

Mekling mellom Parat og Virke avsluttet ved enighet

I meklingen vedrørende Verkstedsoverenskomsten la mekler Dag Nafstad fram et forslag som begge parter aksepterte.For mer informasjon, se sak 2012-051.…

Les mer

13. juni 2012 kl. 00:05

Enighet mellom Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet om Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret

Under meklingen nådde partene - med riksmekler Kari Gjestebys mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeid…

Les mer

12. juni 2012 kl. 03:09

Enighet vedrørende parkeringsoverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Service la mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehr fram et forslag som arbeid…

Les mer

11. juni 2012 kl. 23:36

Forhandlingsløsning i godsbransjen

Under meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet, NHO Transport og Norges Lastebileier-forbund nådde partene med mekler Ca…

Les mer

9. juni 2012 kl. 05:47

Enighet mellom LO Stat og Spekter

I meklingen vedrørende overenskomstområde 3 Avinor, la mekler Nils Dalseide frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker anbefalte forsla…

Les mer

9. juni 2012 kl. 02:31

Ingen streik hos Flyteknikerne

Mekler Anne Cathrine Frøstrup la to timer på overtid frem et forslag i meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart. Begge parter m…

Les mer

7. juni 2012 kl. 17:45

Streik i Unio stat avsluttet

Partene ble enige om at sluttbehandlingen av tariffrevisjonen 2012 - Statsoppgjøret mellom Unio og Staten v/FAD får sin endelige avgjørelse ved frivil…

Les mer

6. juni 2012 kl. 06:20

Streiken i Oslo kommune er avsluttet

Etter mekling i 15 timer har partene i Oslo kommune gitt sin tilslutning til mekler Geir Engebretsens forslag til løsning. Streiken i Oslo kommune opp…

Les mer

5. juni 2012 kl. 23:17

Streik over i kommunesektoren

I kommuneoppgjøret la mekler Reidun Wallevik fram et forslag som alle parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant saksgang videre. For mer inform…

Les mer

5. juni 2012 kl. 18:49

Enighet mellom Luftfartens Funksjonærforening og Virke

I meklingen mellom LLF og Virke la mekler Merete Smith fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender til uravstemning med anbefal…

Les mer

5. juni 2012 kl. 12:47

Frivillig mekling i Oslo kommune

Frivillig mekling i Oslo kommune starter opp kl. 15.15 i dag, tirsdag 5. juni.…

Les mer

5. juni 2012 kl. 02:18

Meklingsløsning for LO Stat/NSB Trafikkservice og Spekter

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende NSB Trafikkservice la mekler Anne Cathrine Frøstrup fram forslag som ble akseptert av arbeidsgiver og…

Les mer

2. juni 2012 kl. 06:29

Streik avlyst for LO Stat og YS Stat - Unio fortsetter sin streik

Under meklingen i statsoppgjøret fremla riksmekler Kari Gjesteby et forslag som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet aksepterte, og LO St…

Les mer

2. juni 2012 kl. 05:55

Mekling avsluttet ved enighet

I meklingen mellom Akademikerne og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) i statsoppgjøret la riksmekler Kari Gjesteby fram et forsla…

Les mer

1. juni 2012 kl. 20:10

Forhandlingsløsning for LO Stat og Spekter

Under meklingen vedrørende orkestre og teater nådde partene frem til en forhandlingsløsning. Forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemming med fri…

Les mer

1. juni 2012 kl. 14:41

Konflikt mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service

I meklingen vedrørende Vekteroverenskomsten konstaterte mekler Dag Nafstad at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge …

Les mer

1. juni 2012 kl. 14:38

Enighet mellom Parat og NHO Service

I meklingen vedrørende Vekteroverenskomsten la mekler Dag Nafstad fram et forslag som ble akseptert av begge parter.For mer informasjon, se sak 2012-0…

Les mer

30. mai 2012 kl. 19:55

Enighet med KAH og Akademikerne i Oslo kommune

KAH og Akademikerne og Oslo kommune har anbefalt det forslaget til løsning som mekler Geir Engebretsen har fremlagt. Det pågår fortsatt konflikt med U…

Les mer

30. mai 2012 kl. 16:40

Forhandlingsløsning for asfaltarbeid og veivedlikehold

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kom, med mekler Inger-Johanne Sletners mellomkomst, frem til en forhandling…

Les mer

30. mai 2012 kl. 07:58

Unio og YS-K er i streik i Oslo kommune - meklingen fortsetter for KAH og Akademikerne

Kl. 07.30 onsdag 30. mai 2012 konstaterte mekler Geir Engebretsen at det i forhold til to av partene i meklingen i Oslo kommune ikke var grunnlag for …

Les mer

26. mai 2012 kl. 00:50

Fortsatt mekling i Oslo kommune

Det er fortsatt mekling i Oslo kommune, og meklingsarbeidet vil fortsette tirsdag 29. mai 2012 kl. 12.00.…

Les mer

24. mai 2012 kl. 04:50

LO Stat, YS og Unio i streik i staten

Meklingen ble avsluttet siden arbeidstakerorganisasjonene ikke ønsket å mekle etter utløpstidspunktet.For mer informasjon se sak 2012-009, 2012-010 og…

Les mer

24. mai 2012 kl. 04:35

Streik i kommunesektoren

Mekler Reidun Wallevik konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å b…

Les mer

21. mai 2012 kl. 08:44

Pause i godsmeklingen

Partene besluttet å ta en pause i meklingen frem til mandag 11. juni 2012. Tiden skal brukes for å få på plass de siste punktene. For mer informasjon,…

Les mer

21. mai 2012 kl. 03:58

Streik avverget i bussoppgjøret

Med mekler Nils Dalseides mellomkomst kom partene i bussoppgjøret til enighet. Forhandlingsløsningen blir nå sendt ut til avstemming med anbefaling. F…

Les mer

16. mai 2012 kl. 07:06

Meklingsløsning for elektrofagene

I meklingen vedrørende Landsoverenskomsten for Elektrofagene la mekler Merete Smith frem et forslag som Norsk Teknologi aksepterte, og EL & IT For…

Les mer

16. mai 2012 kl. 06:21

Meklingsløsning for renholderne

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service vedrørende overenskomst for renholdsbedrifter, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag…

Les mer

13. mai 2012 kl. 04:39

Enighet i Sør- og Nord-Norge avtalen og rammeavtale for fastlønn

Mekler Carl Petter Martinsen la frem forslag som Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening anbefalte. Begge p…

Les mer

13. mai 2012 kl. 04:30

Forhandlingsløsning i Speditørtariffen, Havnetariffen og Schenkeravtalen

Med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst, kom Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening frem til en forh…

Les mer

9. mai 2012 kl. 01:39

Ingen frisørstreik

Riksmekler Kari Gjesteby la frem et forslag som både Fagforbundet og NHO Håndverk anbefalte. Begge parter vil sørge for relevant saksgang videre. Svar…

Les mer

21. april 2012 kl. 09:34

Forhandlingsløsning i Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening nådde partene, med mekler Mats Stensruds mellomkomst, fram til en forhandlingsløsni…

Les mer

19. april 2012 kl. 08:15

Streik avverget i hotell- og restaurantnæringen

Mekler Nils Dalseide la frem forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sender ut til uravstemning. Meklingen ble avsluttet kl. 08.15. For me…

Les mer

17. april 2012 kl. 04:10

Forhandlingsløsning for Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening

Under meklingen vedrørende Fellesoverenskomsten for Byggfag nådde partene - med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst - fram til en forhandlingslø…

Les mer

16. april 2012 kl. 10:46

Meklingsløsning for YS/Parat og Norsk Industri

I meklingen mellom YS/Parat og Norsk Industri la riksmekler Kari Gjesteby fram et forslag som arbeidsgiver anbefalte. Arbeidstaker sender forslaget ut…

Les mer

16. april 2012 kl. 10:46

Meklingsløsning for Fellesforbundet og Norsk Industri

I meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri la riksmekler Kari Gjesteby fram et forslag som begge parter anbefalte, og de vil begge sørge for…

Les mer