Nyheter

10. desember 2013 kl. 14:20

Meklingsløsning for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Enighet i meklingen med Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Det norske maskinistforbundet på arbeidstakersiden og Norges…

Les mer

4. november 2013 kl. 09:29

Forhandlingsløsning i Norwegian

Med riksmekler Nils Dalseides mellomkomst, kom Parat og NHO Luftfart frem til en forhandlingsløsning vedrørende Norwegian Pilotavtale.For mer…

Les mer

11. juli 2013 kl. 18:40

Løsning mellom Parat og LSG Sky Chefs Norge AS

Med mekler Nils Dalseides mellomkomst kom Parat og LSG Sky Chefs Norge AS under meklingen frem til en omforent løsning.For mer informasjon, se sak…

Les mer

28. mai 2013 kl. 02:59

Meklingsløsning for NRK

I meklingen mellom LO Stat og Spekter for overenskomstområde 6 NRK, la mekler Dag Nafstad frem et forslag som begge parter aksepterte.For mer…

Les mer

23. mai 2013 kl. 17:37

Meklingsbrudd

Meklingen vedrørende nye satser om vederlag etter avtale mellom partene Kopinor og Departementenes servicesenter førte ikke frem.For mer…

Les mer

21. mai 2013 kl. 23:45

Meklingsbrudd

I meklingen mellom Norsk Filmforbund og Metronome Spartacus AS konstaterte mekler Inger-Marie Landfald at partene stod så langt fra hverandre at…

Les mer

21. mai 2013 kl. 20:27

Enighet mellom LO og SAMFO

Mekler Carl Petter Martinsen fremmet et forslag som ble akseptert av både LO og SAMFO for Mellomoppgjøret 2013. For flere detaljer se Sak…

Les mer

13. mai 2013 kl. 12:14

Enighet i Widerøe

Partene er kommet til enighet om endringer i tariffavtalen for kabinansatte i Widerøe.For mer informasjon, se sak 2013-009

Les mer

11. mai 2013 kl. 00:10

Meklingsløsning for journalistene

I meklingen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening la mekler Dag Nafstad frem et forslag som begge parter aksepterte.For mer…

Les mer

8. mai 2013 kl. 03:17

Kabinansatte i Widerøe er i streik.

Meklingen mellom Parat og NHO Luftfart endte med konflikt.  Partene stod så langt fra hverandre at mekler Merete Smith ikke fant grunnlag for å…

Les mer

8. april 2013 kl. 04:21

Ingen busstreik

I oppgjøret mellom LO Stat og Spekter, og YS Spekter og Spekter vedrørende overenskomstområde 5 Nettbuss framla mekler Dag Nafstad et forslag som…

Les mer

8. april 2013 kl. 03:50

Enighet i Mellomoppgjøret 2013

3 timer på overtid ble det enighet mellom LO og NHO, og YS og NHO. Riksmekler Kari Gjesteby og mekler Dag Nafstad la frem forslag som partene…

Les mer

16. januar 2013 kl. 23:33

Meklingsløsning for Gate Gourmet

I meklingen mellom Luftfartens funksjonærforening og NHO Reiseliv la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som ble akseptert av begge…

Les mer

11. mars 2013 kl. 21:17

Streik ved Air Service Brønnøysund

Meklingen mellom Luftfartens Funksjonærforening og NHO Luftfart endte med konflikt. Partene stod så langt fra hverandre at mekler Inger Tellefsen…

Les mer

21. februar 2013 kl. 17:48

Ny avtale for helikopterpiloter i Lufttransport AS

Meklingen mellom Parat og NHO Luftfart vedrørende overenskomst for helikopterpiloter i Lufttransport AS er nå avsluttet. Mekler Nils Dalseide…

Les mer

15. februar 2013 kl. 01:50

Forhandlingsløsning

ble resultatet i meklingen mellom Air France/KLM og Luftfartens Funksjonærforening. For mer informasjon, se sak 2013-001

Les mer