Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

16. desember 2016 kl. 03:37

Streik unngått for Brann og Redning på Bodø Lufthavn

I meklingen mellom LO Stat og Spekter la riksmekler Nils Dalseide frem et forslag. Spekter aksepterte forslaget. LO Stat sendte forslaget til uravstem…

Les mer

30. november 2016 kl. 00:15

Forhandlingsløsning for Fjellstyrene

I meklingen mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband nådde partene - med mekler Adele Matheson Mestad - fram til en forhandlingsløsning.For mer…

Les mer

19. november 2016 kl. 05:34

Enighet for HUK områdene

I meklingen for HUK områdene kom partene til enighet med mekler Bjørn Lillebergen og Mats Rulands mellomkomst.For mer informasjon, se sak 2016-078, 20…

Les mer

10. november 2016 kl. 03:59

Ingen streik for dyrepleiere og klinikkassistenter

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Mat og Drikke, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag. Forslaget ble akseptert av NHO Mat og Drikke. Fagfo…

Les mer

9. november 2016 kl. 18:27

Løsning i Energiavtale 1

Streiken i energisektoren er over. Mekler Monica Hansen Nylund la frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidstaker sendte ut til avstemming…

Les mer

4. november 2016 kl. 13:47

Fortsatt streik i Energiavtale I

Partene ble innkalt til mekling i et forsøk på å finne en løsning på streiken i Energiavtale I. Mekler Monica Hansen Nylund konstarte at partene sto s…

Les mer

3. november 2016 kl. 22:17

Enighet for konkurranseutsatte bedrifter

I meklingen mellom Akademikerne, LO Kommune, YS Kommune og Unio på den ene side, og KS Bedrift på arbeidsgiversiden, la mekler Monica Hansen Nylund fr…

Les mer

30. oktober 2016 kl. 11:59

Streiken avsluttet i NSB

Under frivillig mekling har partene ved meklernes mellomkomst kommet fram til forhandlingsløsning.  Streiken er med dette avsluttet.For mer informasjo…

Les mer

29. oktober 2016 kl. 13:16

Ingen streik i underholdningsbransjen

I meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke la mekler Inger-Marie Landfald fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker sender forslage…

Les mer

27. oktober 2016 kl. 22:44

Ingen løsning på streiken i NSB

Det ble gjort forsøk på mekling mellom LO Stat og Spekter 27.10.16. Meklingsforsøket var forgjeves, og mekler Dag Stousland konstaterte at partene sto…

Les mer

20. oktober 2016 kl. 08:27

Forhandlingsløsning for Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund kom frem til en forhandlingsløsning med NHO Service med mekler Inger Tellefsen mellomkomst.For mer informasjon…

Les mer

13. oktober 2016 kl. 23:55

Løsning for Bilselgeravtalen

Handel og Kontor og Norges Bilbransjeforbund aksepterte forslaget mekler Adele Matheson Mestad la frem før fristen midnatt.For mer informasjon, se sak…

Les mer

7. oktober 2016 kl. 03:19

Enighet i meklingen for Oljeoverenskomsten

I meklingen mellom SAFE og Norsk Olje og Gass la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som begge partene aksepterte.For mer informasjon, se sa…

Les mer

6. oktober 2016 kl. 08:15

Ingen løsning på streiken i sykehusene

Det ble gjort forsøk på mekling i sykehusstreiken den 05.10.16. Meklingsforsøket var forgjeves idet partene fortsatt stod meget langt fra hverandre og…

Les mer

4. oktober 2016 kl. 10:45

Meklingsløsning for funksjonærer og salgsfunksjonærer

Negotia, Parat og YTF, og NHO møttes til mekling 30. september og 1. oktober vedrørende Tariffrevisjonen 2016 - Funksjonæravtalen og Salgsfunksjonærav…

Les mer

29. september 2016 kl. 02:45

Brudd i meklingen for NSB

I meklingen mellom LO Stat og Spekter ble det brudd. Mekler Dag Stousland konstaterte at det var for stor avstand mellom partene til å legge frem et f…

Les mer

24. september 2016 kl. 08:34

Havnearbeiderne unngår streik

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport kom partene, med meklerens mellomkomst, til enighet om ny tariffavtale…

Les mer

23. september 2016 kl. 07:05

Enighet for Energiavtale II

I meklingen mellom Tekna, Nito og Det Norske Maskinistforbund på arbeidstakersiden og KS Bedrift på arbeidsgiversiden, aksepterte partene forslaget me…

Les mer

23. september 2016 kl. 07:03

Konflikt for Energiavtale I

EL&IT Forbundet, Fagforbundet og Delta er i streik på Energiavtale I mot KS Bedrift. Mekler Monica Hansen Nylund konstaterte at partene stod så la…

Les mer

21. september 2016 kl. 03:37

Konflikt for Oljeserviceavtalen

Meklingen av Oljeserviceavtalen mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass endte i konflikt. Mekler Mats Wilhelm Ruland konstaterte at partene stod …

Les mer

17. september 2016 kl. 04:04

Ingen streik i overenskomstområde 9

I meklingen med mellom LO Stat, Unio, YS Spekter, SAN og Lederne på arbeidstakersiden og Spekter på arbeidsgiversiden ble det lagt frem et forslag. Me…

Les mer

7. september 2016 kl. 00:39

Streik ved sykehusene

I meklingen mellom Akademikerne og Spekter for Overenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak, konstaterte riksmekler Nils Dalseide at p…

Les mer

1. september 2016 kl. 11:10

Enighet mellom Handel og Kontor i Norge og SAMFO

Partene har meldt at de har kommet frem til en løsning før mekling. Behovet for mekling har dermed falt bort.For mer informasjon, se sak 2016-063.…

Les mer

1. september 2016 kl. 05:13

Forhandlingsløsning for Havbruksoverenskomsten

Under meklingen mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge, ledet av Geir Engebretsen, forhandlet partene seg frem til enighet.For mer informasjon, se sak…

Les mer

30. august 2016 kl. 00:01

Forhandlingsløsning for private barnehager

Partene nådde frem til en forhandlingsløsning i meklingen mellom Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet på arbeidstakersiden, og PBL (Private Barn…

Les mer

27. august 2016 kl. 23:53

Løsning i miljøoverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet på arbeidstakersiden, og Norsk Industri på arbeidsgiversiden, kom partene m…

Les mer

19. august 2016 kl. 23:26

Enighet mellom NNN og NHO Mat og Drikke

I meklingen for overenskomsten for Mat- og drikkevareindustrien kom partene - med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst - frem til en for…

Les mer

18. august 2016 kl. 05:34

Mekling om havner

Under meklingen i sakene 2016-034, -035 og -036 oppstod det enighet mellom partene om å få en pause i meklingen. Det innkalles til nytt meklingsmøte v…

Les mer

13. august 2016 kl. 02:29

Meklingsløsning i Avisbudavtalen

I meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Mediebedriftenes Landsforening nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Reidun W…

Les mer

6. juli 2016 kl. 22:49

Forhandlingsløsning vedrørende Brønnserviceavtalen

I meklingen for Brønnserviceavtalen kom SAFE og Norsk Olje og Gass - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

6. juli 2016 kl. 01:10

Enighet mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Helikopteransattes Forbund og NHO Luftfart nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Inger-Marie Landfalds me…

Les mer

2. juli 2016 kl. 03:57

Forslaget i Sokkelmeklingen ble akseptert

I Sokkelmeklingen la mekler Carl Petter Martinsen frem et forslag. Alle partene aksepterte forslaget.For mer informasjon, se sak 2016-041, 2016-042 og…

Les mer

1. juli 2016 kl. 17:50

Streiken i Oljetransport er over

Riksmekler Nils Dalseide fant at det var grunnlag for å fremlegge et forslag til en minnelig løsning. Norsk Industri aksepterte forslaget. Norsk Trans…

Les mer

25. juni 2016 kl. 02:22

Streik i oljetransport

Norsk Transportarbeiderforbund og Parat på arbeidstakersiden og Norsk Industri på arbeidsgiversiden har meddelt mekler Carl Petter Martinsen at parten…

Les mer

22. juni 2016 kl. 02:25

Akseptert forslag for partene i Flyttbare offshoreinnretninger

Mekler Geir Engebretsen framla forslag som alle partene aksepterte vedrørende Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v…

Les mer

18. juni 2016 kl. 02:58

Enighet mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass

I meklingen mellom Industri Energi og Norsk Olje og Gass nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mekler Kine Steinsviks mellomkomst.For mer…

Les mer

17. juni 2016 kl. 01:33

Løsning i Avinor-meklingen

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat på arbeidstakersiden og Spekter på arbeidsgiversiden la mekler Mats Wilhelm Ruland frem et forslag. Forslaget…

Les mer

15. juni 2016 kl. 20:30

Konflikt for pilotene i Lufttransport FW AS

Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart har meddelt mekler Bjørn Lillebergen at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Pilotene er i s…

Les mer

15. juni 2016 kl. 05:21

Løsning for Gods og Transport

I meklingen mellom YTF og NTF på arbeidstakersiden og NHO Transport og NLF på arbeidsgiversiden nådde partene frem til en forhandlingsløsning, med mek…

Les mer

10. juni 2016 kl. 04:09

Enighet mellom Parat og NHO Service

I meklingen vedrørende Vekteroverenskomsten la mekler Geir Engebretsen frem et forslag som begge parter aksepterte. For mer informasjon, se sak 2016-0…

Les mer

9. juni 2016 kl. 18:03

Streik i SAS avverget

I overenskomsten for piloter i SAS, mellom Norsk Cocpitforbund og Parat, og NHO Luftfart/SAS la Riksmekleren frem et forslag som arbeidsgiver aksepter…

Les mer

5. juni 2016 kl. 01:51

Enighet i kjøttindustrien.

I meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke la mekler Adele Matheson Mestad frem et forslag. Forslaget ble…

Les mer

3. juni 2016 kl. 05:40

Ingen streik i baker- og konditorfagene.

I meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke, la mekler Mats Ruland frem et forslag som begge parter anbefa…

Les mer

1. juni 2016 kl. 10:12

Anbefalt forslag for bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke anbefalte forslaget mekler Elisabeth Stenwig la frem rett etter midnatt, 1. juni.…

Les mer

26. mai 2016 kl. 06:36

Løsning i statsoppgjøret

Meklingen i statsoppgjøret ga grunnlag for at meklerne fremla et forslag. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat…

Les mer

19. mai 2016 kl. 20:40

Konflikt mellom Parat og NHO Reiseliv

I meklingen vedrørende Riksavtalen mellom Parat og NHO konstaterte mekler Reidun Wallevik at partene stod langt fra hverandre. Det var derfor ikke gru…

Les mer

14. mai 2016 kl. 07:40

Meklingsløsning i Landsoverenskomsten

I meklingen mellom Handel og Kontor og SAMFO, la mekler Richard Saue frem et forslag. Arbeidsgiver sender forslaget til styrebehandling med anbefaling…

Les mer

12. mai 2016 kl. 13:01

Meklingsløsning for NRK

I meklingen mellom Norsk Journalistlag og LO Stat på arbeidstakersiden, og Spekter på arbeidsgiversiden, la mekler Anne Cathrine Frøstrup fram et fors…

Les mer

10. mai 2016 kl. 04:34

Enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service

Med mekler Mats Wilhelm Rulands mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.For mer informasjon, se sak 2016-006.…

Les mer

5. mai 2016 kl. 09:18

Ikke streik i Transportsektoren for buss og bane.

Partene kom frem til et enighetsdokument, med Riksmekler Nils Dalseides mellomkomst.For mer informasjon, se sak 2016-007, 2016-008, 2016-009 og 2016-0…

Les mer

23. april 2016 kl. 13:39

Streik i hotell- og restaurantbransjen

Det ble brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv vedrørende Riksavtalen. Partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag …

Les mer

9. april 2016 kl. 05:20

Ingen streik i Byggeindustrien

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst oppstod det enighet mellom partene om ny tariffavtale.For mer informasjon, se sak 2016-004.…

Les mer

6. april 2016 kl. 16:18

Enighet mellom Fellesforbundet og BNL

Med meklerens mellomkomst ble partene enige om ny tariffavtale for Byggfag.For mer informasjon, se sak 2016-003…

Les mer

3. april 2016 kl. 15:31

Enighet mellom partene i Frontfaget

I meklingene mellom henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri, kom partene med meklernes mellomkomst frem til ny tarif…

Les mer