Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

7. desember 2011 kl. 21:15

Forhandlingsløsning mellom Kopinor og KS

I mekling kom partene, med meklingsmann Dag Nafstads mellomkomst, fram til en forhandlingsløsning som fremgår av vedlegg til møteboka. Begge parter ha…

Les mer

24. november 2011 kl. 20:08

Enighet mellom Naturviterne og Norges Fjellstyresamband

Vedrørende tariffrevisjonen 2011 fremla Riksmeklingsmannen et forslag som begge parter aksepterte. Meklingen ble avsluttet kl. 19.45.For mer informasj…

Les mer

15. september 2011 kl. 06:11

Enighet i Widerøe

I meklingen mellom Parat/Widerøe’s Kabinforening og NHO Luftfart, la meklingsmann Dag Nafstad fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte og arbeidsta…

Les mer

30. august 2011 kl. 07:01

Ingen streik i Spesialisthelsetjenesten.

Riksmeklingsmannen fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka som arbeidstaker sender ut med anbefaling. Svarfrist 08.09.2011. Arbeidsgiver god…

Les mer

26. august 2011 kl. 21:42

Forhandlingsløsning for Parat og Oljeindustriens Landsforening

Med meklingsmann Carl Petter Martinsens mellomkomst kom partene fram til en forhandlingsløsning, som fremgår av vedlegg til møteboka.For detaljer og r…

Les mer

23. august 2011 kl. 07:49

Ingen streik ved Norsk Filmforbund

Under meklingen mellom Norsk Filmforbund og Norske Film- og TV-produsenters Forening nådde partene - med meklingsmann Reidun Walleviks mellomkomst - f…

Les mer

2. august 2011 kl. 21:49

Forhandlingsløsning mellom SAFE og DOF Subsea Norway AS

Meklingsmannen framla forslag i samsvar med vedlegg til møtebok.  Se sak 2011-021.…

Les mer

28. juni 2011 kl. 19:04

Enighet mellom SAFE og Norges Rederiforbund

I meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund vedrørende mellomoppgjøret 2011 - Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte in…

Les mer

23. juni 2011 kl. 17:57

Meklingsbrudd

I meklingen mellom Veritas Funksjonærforening og Det Norske Veritas AS konstaterte meklingsmann Inger-Marie Landfald at partene stod så langt fra hver…

Les mer

15. juni 2011 kl. 00:40

Meklingsløsning for Naturviterne ved Tine.

I meklingen mellom Naturviterne og Landbrukets Arbeidsgiverforening la Riksmeklingsmann Kari Gjesteby fram et forslag som begge parter aksepterte.For …

Les mer

7. juni 2011 kl. 03:28

Ingen streik i Finansnæringen

Riksmeklingsmann Kari Gjesteby la frem et forslag vedrørende 2. avtaleår og avtale om kompetanseutvikling. Partene aksepterte forslaget. For mer infor…

Les mer

31. mai 2011 kl. 00:33

Meklingsløsning ved Norsk Tipping

I meklingen mellom LO Stat/Norsk Tjenestemannslag og Spekter/Norsk Tipping AS la meklingsmann Nils Dalseide frem et forslag som begge parter akseptert…

Les mer

24. mai 2011 kl. 21:39

Enighet i meklingen i Oslo kommune.

I meklingen i Oslo kommune ble meklingmann Geir Engebretsens forslag anbefalt av partene kl 21.30.  Det blir derfor ingen streik i Oslo kommune.For me…

Les mer

20. mai 2011 kl. 05:25

Fotballstreik

I meklingen mellom NISO og NHO Idrett 19. og 20. mai 2011 konstaterte meklingsmann Wenche Elizabeth Arntzen at partene stod så langt fra hverandre at …

Les mer

4. mai 2011 kl. 09:27

Tariffavtale ved Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

LO Stat og Spekter møttes hos Riksmeklingsmannen for å få opprettet tariffavtale for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Riksmekling…

Les mer

27. april 2011 kl. 02:31

Enighet mellom SAF og Delta

I meklingen mellom Sekretariatsansattes forening - SAF og Delta ble meklingsmann Dag Nafstads forslag akseptert av arbeidsgiver. Arbeidstaker sender f…

Les mer

12. april 2011 kl. 23:58

Ingen nettstreik i DN

I meklingen mellom Norsk Journalistlag og DN nye medier AS vedrørende Tariffrevisjonen 2011 la meklingsmann Inger Tellefsen fram et forslag som begge …

Les mer

1. mars 2011 kl. 21:30

Ingen streik ved Sandefjord Lufthavn Torp

Partene- med riksmeklingsmannens mellomkomst - arbeidet fram et forslag til forhandlingsløsning.  Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker send…

Les mer

14. februar 2011 kl. 23:17

Ingen streik ved private sykehjem

I meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service ble Riksmeklingsmannens forslag akseptert. Fra arbeidsgivers side med forbehold om behandlin…

Les mer

11. januar 2011 kl. 18:08

Ingen streik ved LNS Spitsbergen

Partene i meklingen vedrørende LNS Spitsbergen ble enige tirsdag 11. januar 2011, 6 timer før fristen gikk ut. Riksmeklingsmannen la fram et forslag s…

Les mer