Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

10. september 2015 kl. 03:36

Enighet mellom NTL og NHO Luftfart

I meklingen mellom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart vedrørende opprettelse av avtale for den kombinerte bakketjenesten ved Rygge Sivile Lufthavn…

Les mer

25. juni 2015 kl. 02:01

Meklingsløsning for flyttbare offshoreinnretninger.

I meklingen for overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. SAFE, Indus…

Les mer

16. juni 2015 kl. 01:28

Partene i Nordisk NIS aksepterte forslag

I meklingen mellom partene vedrørende Nordisk NIS-avtale la mekler Kine Steinsvik fram forslag som alle partene aksepterte.For mer informasjon, se sak…

Les mer

21. mai 2015 kl. 06:00

Brudd i SAS forhandlingene.

NHO Luftfart fremsatte et tilbud til tariffavtale som Norsk Cockpitforbund ikke aksepterte. Riksmekler Nils Dalseide fant etter dette at ikke var grun…

Les mer

21. mai 2015 kl. 03:26

Ingen streik i NSB

I meklingen mellom LO Stat og Spekter, la mekler Carl Petter Martinsen frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker har svarfrist til 29.…

Les mer

5. mai 2015 kl. 00:50

Mekling mellom Junit og Air France/KLM

I meklingen om Tarrifrevisjonen 2014 mellom Junit og Air France/KLM la megler Dag Stousland frem forslag som ble akseptert av arbeidstakerne og avslåt…

Les mer

17. mars 2015 kl. 09:55

Løsning for Norlandia

I meklingen mellom LO Stat, Unio, YS Spekter og Lederne på arbeidstakersiden og Spekter på arbeidsgiversiden la mekler Kine Steinsvik fram forslag ni …

Les mer

11. mars 2015 kl. 05:35

Avtalt nytt fristutløp for Norlandia

Partene er enige om å fortsette mekling mandag 16. mars 2015 med nytt fristutløp samme dag kl. 24.00.…

Les mer

10. mars 2015 kl. 18:55

Pilotstreiken er over

Partene kom onsdag 10. mars 2015 kl. 17.42 frem til en forhandlingsløsning. Den pågående streiken er med dette avsluttet. Sak 2015-012…

Les mer

7. mars 2015 kl. 05:36

Fortsatt streik i Norwegian

Meklingen mellom Parat og NHO Luftfart ble gjennopptatt fredag 6. mars 2015. Begge parter meddelte at de ikke kunne forlate sine posisjoner, og at mel…

Les mer

28. februar 2015 kl. 01:00

Streik mellom Parat og NHO Luftfart

I Norwegian-meklingen konstaterte riksmekler Nils Dalseide og mekler Bjørn Lillebergen at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag…

Les mer

4. februar 2015 kl. 01:58

Streik i AIM

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnla…

Les mer

2. februar 2015 kl. 18:23

Ingen streik i Landavtalen

I meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund nådde partene fram til en forhandlingsløsning, med mekler Carl Petter Martinsens mellomkoms…

Les mer

2. februar 2015 kl. 15:32

Enighet mellom Parat og NHO Luftfart

Etter at Parat og NHO Luftfart på fredag besluttet å ta en pause i meklingen om Lufttransport AS, nådde partene  i dag frem til en forhandlingsløsning…

Les mer

30. januar 2015 kl. 10:53

Pause i meklingen mellom Parat og NHO Luftfart

Partene ble enige om å ta pause i meklingen vedrørende Lufttransport AS med nytt fristutløp 2. februar 2015 kl. 13.00. For mer informasjon, se sak 201…

Les mer

16. januar 2015 kl. 15:46

Mekling mellom Kopinor og KS

I meklingen mellom Kopinor og KS, la mekler Dag Stousland frem et forslag. Kopinor meddeler at de tar forslaget til etterretning og vil forelegge det …

Les mer