Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

17. desember 2020 kl. 22:39

Enighet i Egg- og fjærfekjøttindustrien

Den 17. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Torkjel Nesheim. Mekler framla forslag i samsvar …

Les mer

12. desember 2020 kl. 03:27

Konflikt i Den Norske Kirke

Den 10., 11., og 12. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo. Mekler konstaterte at partene stod så lang…

Les mer

10. desember 2020 kl. 12:12

Hovedtariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og KS

Den 10. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med Riksmeklers mellomkomst -f…

Les mer

9. desember 2020 kl. 01:02

Løsning for Vin og Brennevinsbransjen

Med mekler Geir Engebretsens mellomkomst kom NNN og NHO Mat og Drikke fram til en forhandlingsløsning for overenskomsten for vin og Brennevinsbransjen…

Les mer

4. desember 2020 kl. 04:44

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, og Norges Rederiforbund kom under meklingen - med Riksmeklerens mellomkomst - fram til en for…

Les mer

3. desember 2020 kl. 09:11

Forhandlingsløsning for Brønnserviceavtalen

SAFE og Norsk olje og gass kom fram til en forhandlingsløsning, med mekler Richard Saues mellomkomst.…

Les mer

2. desember 2020 kl. 23:29

Meklingsløsning for LO Stat, YS Spekter og Spekter

I meklingen for Overenskomstområde 12 Helse, velferd og oppvekst, la mekleren frem et forslag. YS Spekter aksepterte forslaget, og LO Stat sender fors…

Les mer

28. november 2020 kl. 03:24

Enighet i Miljøoverenskomsten

Under meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsl…

Les mer

27. november 2020 kl. 01:38

Løsning for NSF, DNMF, NSOF og Kystrederiene

Med Riksmeklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning i meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund o…

Les mer

26. november 2020 kl. 05:48

Enighet i Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en forhand…

Les mer

19. november 2020 kl. 19:25

Forhandlingsløsning i Avisbudavtalen

Under meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening oppnådde partene - med mekler Inger Marie Landfalds mellomkomst - frem til fo…

Les mer

17. november 2020 kl. 23:10

Forhandlingsløsning i NITO-Overenskomsten

Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet klokken 23:15…

Les mer

13. november 2020 kl. 05:57

Forhandlingsløsning i Overenskomstområde 6 NRK

Under meklingen nådde LO Stat og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

12. november 2020 kl. 14:00

Meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er også meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen er 5…

Les mer

11. november 2020 kl. 12:21

Meklingen mellom NSF og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen er 5.…

Les mer

11. november 2020 kl. 05:09

Meklingsløsning for Parat og Virke

I meklingen for Overenskomst for apotek ble det lagt fram et forslag av mekler Hanne Sofie Bjelland. Partene, Parat og Virke, aksepterte forslaget med…

Les mer

9. november 2020 kl. 18:58

Enighet i Overenskomsten for Teknisk-, administrativt og trafikkpersonell

Med mekler Hilde Lunds mellomkomst, nådde Norsk Helikopteransattes Forbund​ og NHO Luftfart frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

8. november 2020 kl. 19:16

Enighet i overenskomst for Baker- og konditorfagene

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke vedrørende overenskomsten for Baker- og konditorfagene, kom partene - med mekler Nils-Henrik Mørch von der…

Les mer

6. november 2020 kl. 00:40

Forhandlingsløsning for overenskomst for forskning og undervisning

Med Riksmeklerens mellomkomst kom Norsk Tjenestemannslag og Albelia fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

4. november 2020 kl. 04:51

Energioverenskomsten i havn

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker send…

Les mer

31. oktober 2020 kl. 03:42

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i Flyoverenskomsten

Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget videre til uravstemning med anbefaling…

Les mer

28. oktober 2020 kl. 02:41

Forhandlingsløsning for Godstransporten

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileierforbund kom - med meklerens mellomkomst - fram til en fo…

Les mer

24. oktober 2020 kl. 11:03

Enighet i Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag. Parat og NHO Reiseliv anbefalte forslaget. Fel…

Les mer

21. oktober 2020 kl. 02:32

Overenskomst for IKT i havn

Mekler Hilde Lund la frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender ut til uravstemming med anbefaling.…

Les mer

16. oktober 2020 kl. 10:28

Sak 2020-042 utsatt

Grunnet smitteutbrudd av covid 19 viruset er meklingen i overenskomst for Baker- og konditorfagene (sak 2020-042) utsatt i samråd med partene. Ny dato…

Les mer

15. oktober 2020 kl. 06:28

Enighet i Statsoppgjøret

Tariffrevisjonen 2020 - Statsoppgjøret resulterte i at Riksmekleren la frem et forslag LO Stat, YS Stat og UNIO anbefalte. Akademikerne aksepterte sit…

Les mer

15. oktober 2020 kl. 03:16

Meklingsløsning i Oslo Kommune

Mekler Geir Engebretsen framla forslag som begge parter meddelte at de anbefalte.…

Les mer

15. oktober 2020 kl. 02:04

Løsning i Kommuneoppgjøret

Akademikerne og KS har - med meklernes mellomkomst - nådde fram til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Begge parter anbefalte forslaget.…

Les mer

12. oktober 2020 kl. 01:01

Enighet mellom Parat og Norsk Industri

Parat og Norsk Industri nådde frem til en forhandlingsløsning med mekler Edvard Os’ mellomkomst. Arbeidstaker fikk svarfrist 30.10.2020 kl. 13:00.…

Les mer

12. oktober 2020 kl. 00:53

Enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri

I meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri nådde partene – med mekler Edvard Os sin mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsta…

Les mer

10. oktober 2020 kl. 05:33

Forhandlingsløsning i Overenskomsten for Bryggeri- og Mineralvannfabrikker

Under meklingen nådde partene – med mekler Kristin Rognans mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte forhandlingsløsningen…

Les mer

9. oktober 2020 kl. 19:05

Enighet mellom Lederne og Norsk Olje og Gass i Sokkelavtalen

Under den gjenopptatte meklingen nådde partene - med Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sin mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

7. oktober 2020 kl. 01:11

Enighet mellom NNN og NHO Mat og Drikke

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke vedrørende overenskomsten for Kjøttindustrien, kom partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Han…

Les mer

1. oktober 2020 kl. 07:37

Busstreiken avsluttet

I meklingen for Bussbransjeavtalen og Overnskomstområde 5 Vy Buss nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

26. september 2020 kl. 03:35

Forhandlingsløsning for overenskomst for Miljøvirksomheter

Med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst har LO og Maskinentreprenørenes Forbund nådd frem til enighet.…

Les mer

23. september 2020 kl. 03:30

Løsning for Landsoverenskomsten for Elektrofag

Under meklingen mellom EL og IT Forbundet og Nelfo, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker anbefalte…

Les mer

20. september 2020 kl. 05:10

Konflikt i mekling for Bussbransjeavtalen og Overnskomstområde 5 Vy Buss

Riksmekler Mats W. Ruland konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes …

Les mer

18. september 2020 kl. 18:57

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst kom partene kl. 18.30 frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

16. september 2020 kl. 06:58

Vektere i streik

Ingen minnelig løsning i interessetvisen mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat på arbeidstakersiden, og NHO Service og Handel. Mekler Edvard Os ko…

Les mer

12. september 2020 kl. 09:35

Enighet mellom Parat og Virke

september nådde Parat og Virke - med Riksmeklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i Funksjonæravtalen. …

Les mer

12. september 2020 kl. 09:33

Forhandlingsløsning for Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverkomsten 2020

september kl. 08.00 nådde Handel og Kontor i Norge og Virke – med Riksmeklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. …

Les mer

11. september 2020 kl. 18:22

Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland er oppnevnt til ny særskilt mekler

Riksmekleren er stolt av å kunne meddele at tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland i statsråd i dag er oppnevnt til særskilt mekler hos Riksmekleren for…

Les mer

26. august 2020 kl. 02:44

Forhandlingsløsning for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening nådde partene - med mekler Kristin Rognans mellomkomst - fram til en forhandlingslø…

Les mer

24. august 2020 kl. 15:59

Forhandlingsløsning for Fellesoverenskomsten for byggfag

Med mekler Carl Petters Martinsens mellomkomst kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening frem til en enighet som de begge anbefalte.…

Les mer

24. august 2020 kl. 10:29

Enighet i Frontfaget

Fredag 21. august kl. 22.45 ble det enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, og Parat og Norsk Industri vedrørende Industrioverenskomsten. Me…

Les mer

26. mai 2020 kl. 11:42

Redusert bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Riksmeklerens kontor vil være bemannet enkelte dager. Tjenestene opprettholdes og Riksmekleren kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no eller ma…

Les mer

16. mars 2020 kl. 17:00

Ingen bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Grunnet utbrudd av korona-viruset vil Riksmeklerens kontor ikke være bemannet før 1. mai d.å. Riksmekleren opprettholder tjenestene og kan kontaktes p…

Les mer

13. mars 2020 kl. 19:15

Pressemelding - utsettelse av tariffmeklinger våren 2020

Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette opps…

Les mer