Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

18. desember 2010 kl. 18:11

Forhandlingsløsning mellom Norges Flygerforbund og West Air Sweden

Partene kom frem til forhandlingsløsning med meklingsmann Nils Dalseides mellomkomst.For mer deltaljer, se sak 2010-098.…

Les mer

11. november 2010 kl. 02:32

Ingen kinostreik

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO la Riksmeklingsmannen fram et forslag som begge parter anbefalte. Forslaget sendes ut til uravstemming med anbe…

Les mer

9. november 2010 kl. 08:34

Ingen streik i arbeiderbevegelsens foretak

Meklingsløsning for Handel og Kontor og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening. Riksmeklingsmannen la fram en skisse som begge parter aksepterte. Ar…

Les mer

3. november 2010 kl. 00:32

Forhandlingsløsning mellom Industri Energi og NHO Luftfart

Under meklinga nådde partene - med meklingsmann Nils Dalseides mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Meklingen omfattet trafikkpersonell, fun…

Les mer

29. oktober 2010 kl. 00:18

Forhandlingsløsning for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS.

Under meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri, nådde man frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender resultatet ut til u…

Les mer

27. oktober 2010 kl. 01:41

Ingen streik ved private sykehjem

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten, la Riksmeklingsmannen frem et fo…

Les mer

22. oktober 2010 kl. 23:42

Meklingsløsning for Private Barnehager

Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet på arbeidstakersiden og Private Barnehagers Landsforbund på arbeidstakersiden anbefalte forslaget meklingsm…

Les mer

21. oktober 2010 kl. 13:54

Enighet i Luftfartsoverenskomsten

Handel og kontor i Norge og NHO Luftfart kom under ledelse av meklingsmann Nils Dalseide til enighet om endringer i ovennevnte tariffavtale 14 timer p…

Les mer

19. oktober 2010 kl. 18:57

Mekling mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening la Riksmeklingsmann Kari Gjesteby frem forslag i samsvar med v…

Les mer

28. september 2010 kl. 10:13

Enighet i KA-oppgjøret

I tariffoppgjøret om ny Hovedtariffavtale KA med frist natt til 25. september, la meklingsmann Mats Stensrud frem et forslag som ble anbefalt av alle …

Les mer

21. september 2010 kl. 00:21

Anbefalt forslag for virksomheter i Boligsamvirket

Fagforbundet og Samfo har vært til mekling vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Virksomheter i Boligsamvirket. Meklingsmann Inger Marie Landfald framla …

Les mer

15. september 2010 kl. 06:04

Mekling mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter

I meklingen mellom YS Spekter og Arbeidsgiverforeningen Spekter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning for Vestre Viken HF og meklingsmann Dag…

Les mer

14. september 2010 kl. 20:57

Mekling mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og HSH

I meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og HSH la Riksmeklingsmannen frem forslag i samsvar med vedlegg i møteboka. Arbeidsgiver anbefalte forsla…

Les mer

13. september 2010 kl. 16:20

Akseptert forslag for ansatte i AUF

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening la meklingsmann Reidun Wallevik frem et forslag som begge part…

Les mer

10. september 2010 kl. 02:40

Mekling mellom Fagforbundet og KS Bedrift

Med meklingsmann Wenche Elizabeth Arntzens mellomkomst, nådde Fagforbundet og KS Bedrift fram til en forhandlingsløsning vedrørende overenskomst for E…

Les mer

3. september 2010 kl. 23:19

Mekling EL & IT Forbundet og Norsk Industri

Arbeidsgivernes representanter meddelte at de aksepterte meklingsmann Dag Stouslands forslag.  Arbeidstakernes representanter meddelte at de anbefalte…

Les mer

2. september 2010 kl. 17:44

Enighet i overenskomst for Taxi/drosjesentraler

september 2010 var det mekling mellom Handel og Kontor i Norge og Negotia på arbeidstakersiden og Transportbedriftenes Landsforening på arbeidsgivers…

Les mer

1. september 2010 kl. 04:49

Pause i meklingen mellom Industri Energi og NHO Luftfart.

Under meklingen oppsto det enighet mellom partene om at det var nødvendig med en pause. Meklingen blir å gjenoppta den 1. november 2010 kl. 10.00.For …

Les mer

1. september 2010 kl. 03:06

Meklingsløsning i overenskomsten mellom Vetco Gray og SAFE

Begge partene aksepterte forslaget som meklingsmann Dag Nafstad framsatte kl. 02:30. Streik er dermed avverget i oljeservice selskapet. For mer inform…

Les mer

31. august 2010 kl. 01:46

Meklingsløsning for Parat og LSG Sky Chefs Norge AS

Meklingsmann Dag Nafstad la frem et forslag til løsning som arbeidsgiver anbefalte og arbeidstaker sender ut til uravstemning uten anbefaling. Svarfri…

Les mer

27. august 2010 kl. 11:20

Forhandlingsløsning for TV-produsenter

I meklingen mellom Norsk Filmforbund og Norske Film- og TV-produsenters Forening kom partene - med hjelp av kretsmeklingsmann Inger Tellefsen - frem t…

Les mer

26. august 2010 kl. 03:53

Løsning i meklingen for drivstofforsyning til fly, bensinstasjoner og hjemmemarkedet

Meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Oljeavtalen og Oljetransportavtalen, mellom Parat og Norsk Transportarbeiderforbund på arbeidstakersiden …

Les mer

21. august 2010 kl. 15:21

Ingen streik i Spekters overenskomstområde 9

Meklingen mellom LO Stat og YS Spekter på arbeidstakersiden og arbeidsgiverforeningen Spekter ble avsluttet mange timer på overtid med at arbeidsgiver…

Les mer

18. august 2010 kl. 10:37

Meklingsløsning i heisfaget

EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi var til mekling vedrørende heisfaget før sommerferien. Siste dag ble utsatt til 17. august 2010. Kl 06.30 i d…

Les mer

14. juli 2010 kl. 08:57

Sykehusstreiken over ved tvungen lønnsnemnd

Konflikten mellom YS Spekter og Spekter vedrørende overenskomstområde 10 Helse ble tirsdag 13. juli 2010 avsluttet ved at regjeringen har besluttet å …

Les mer

8. juli 2010 kl. 04:31

Enighet vedrørende Landbaseavtalen

I meklingen mellom Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening vedrørende Landbaseavtalen, aksepterte partene forslaget som meklingsmann Anne Cat…

Les mer

29. juni 2010 kl. 01:03

Sykehusstreik for YS-Spekter-medlemmer

Ved meklingen mellom YS Spekter og Spekter vedrørende overenskomstområde 10, Helse, stod partene så langt fra hverandre at meklingsmann Merete Smith i…

Les mer

25. juni 2010 kl. 14:55

Enighet vedrørende Oljeserviceavtalen

Meklingsmann Nils Dalseide la fram et forslag, nesten 15 timer etter frist, vedrørende Oljeserviceavtalen. Oljeindustriens Landsforening aksepterte fo…

Les mer

25. juni 2010 kl. 07:36

Enighet mellom SAFE og Norsk Rederiforbund

Fredag 25. juni klokken 07.00 kom SAFE og Norsk Rederiforbund frem til enighet i meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Flyttbare offshoreinnret…

Les mer

24. juni 2010 kl. 02:56

Enighet ved Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten

Riksmeklingsmann Kari Gjesteby la fram et forslag vedrørende Møbel, Interiør og Trevare overenskomsten. Både Industri Energi og Norsk Industri meddelt…

Les mer

20. juni 2010 kl. 14:15

Vekterstreiken er over

Lørdag 19. juni 2010 hadde Riksmeklingsmannen kalt inn Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service til frivillig mekling vedrørende vekteroverenskomsten.…

Les mer

19. juni 2010 kl. 00:42

Meklingsløsning for Glassoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og Glass- og Fasadeforeningen i Norge la meklingsmann Mats Stensrud fram et forslag som arbeidsgiver aksepterte og …

Les mer

17. juni 2010 kl. 07:47

Mekling i oljeindustrien

Under meklingsmannens ledelse kom det til enighet mellom SAFE og Oljeindustriens Landsforening og Industri Energi og Oljeindustriens landsforening. Le…

Les mer

14. juni 2010 kl. 08:34

Slutt på streiken ved operaen

Under nytt meklingsmøte 13. juni 2010, la Riksmeklingsmannen fram et forslag som ble akseptert av Spekter. LO Stat sender forslaget ut til uravstemmin…

Les mer

11. juni 2010 kl. 04:31

Streik i Vekterbransjen.

Under meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service, fremla meklingsmann Reidun Wallevik forslag .  Arbeidsgiver aksepterte forslaget.  Ar…

Les mer

9. juni 2010 kl. 14:34

Kommunestreiken over

Meklingsmann Dag Nafstad innkalte partene i kommunestreiken til nytt møte i dag kl 08.00. Det ble lagt frem forslag som alle parter anbefalte. Svarfri…

Les mer

8. juni 2010 kl. 19:30

Partene i kommuneoppgjøret innkalt til nytt møte.

Meklingsmann Dag Nafstad har innkalt partene i kommuneoppgjøret til meklingsmøte i Riksmeklingsmannens lokaler i Grensen 3, onsdag 9. juni 2010 kl 08.…

Les mer

7. juni 2010 kl. 09:13

Enighet ved Pakkerioverenskomsten

Under meklingen av overenskomst 139 - Pakkerioverenskomsten - la meklingsmann Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag. Både Norsk Transportarbeiderforb…

Les mer

7. juni 2010 kl. 01:08

Streik ved Den Norske Opera og Ballett

Under meklingen mellom Musikernes fellesorganisasjon, ved LO Stat og Spekter ble det klarlagt at partene stod så langt fra hverandre, at riksmeklingsm…

Les mer

6. juni 2010 kl. 18:31

Enighet i Fiskeindustrien

Meklingsmann Mats Stensrud la frem et forslag som ble anbefalt av partene; Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Fiskeri og Havbruksnærin…

Les mer

5. juni 2010 kl. 07:39

Forhandlingsløsning mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi

Under meklingen mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. For…

Les mer

4. juni 2010 kl. 23:29

Streiken over ved godsterminalene

Etter 12 timer i møter hos Riksmeklingsmannen kom Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening frem til en forha…

Les mer

3. juni 2010 kl. 05:48

Enighet i meklingen vedrørende overenskomsten for avis og avistrykkerier

Torsdag 3. juni la meklingsmann Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag vedrørende overenskomsten for avis og avistrykkerier som begge parter, Fellesfo…

Les mer

1. juni 2010 kl. 23:56

Meklingsløsning mellom Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund og Utdanningsforbundet

Tirsdag 1 juni klokken 22.45 kom Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund og Utdanningsforbundet frem til enighet i meklingen om overenskomsten for…

Les mer

1. juni 2010 kl. 16:52

Enighet i meklingen vedrørende Egg og fjærfekjøttoverenskomsten

Seks og en halv time før fristen gikk ut kom partene i meklingen (NNN og NHO mat og bio) - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsl…

Les mer

1. juni 2010 kl. 04:59

Enighet vedrørende overenskomstområde 7 NSB

Tirsdag 1. juni 2010 kl. 04.45 la meklingsmann Nils Dalseide fram et forslag, for så vidt gjelder MiTrans AS og Norsk Jernbaneforbund, som begge parte…

Les mer

1. juni 2010 kl. 04:34

Streiken avblåst i sykehusene

Partene møttes til ny mekling med meklingsmann Reidun Wallevik 1. juni 2010, kl 02.00.Det kom til enighet mellom partene, jf. vedlegg til Riksmeklings…

Les mer

28. mai 2010 kl. 13:36

Enighet i Oslo kommune

Fredag 28. mai kl 12.00 - 36 timer på overtid la meklingsmann Geir Engebretsen frem et forslag som ble anbefalt av alle partene i meklingen i Oslo kom…

Les mer

27. mai 2010 kl. 16:42

Brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter

I meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Overenskomstområde 10, mellom Unio og Spekter, ble det kl 15:00 konstatert at partene stod så langt fra…

Les mer

27. mai 2010 kl. 13:17

Streik i kommunene

I meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 i Kommunesektoren konstaterte meklingsmann Dag Nafstad kl 12:30, tolv og en halv time på overtid, at part…

Les mer

27. mai 2010 kl. 12:38

Enighet vedrørende Tariffrevisjonen 2010 i Staten

Torsdag 27. mai kl 11:15, over 11 timer etter at fristen hadde gått ut, la Riksmeklingsmann Kari Gjesteby frem et forslag som ble anbefalt av partene …

Les mer

21. mai 2010 kl. 02:13

Meklingsløsning for Journalistene

I meklingen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening la meklingsmann Elisabeth Stenwig frem et forslag som begge parter aksepterte…

Les mer

20. mai 2010 kl. 01:23

Konflikt for renholdsbedriftene

I meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Overenskomst for renholdsbedrifter ble det konstatert at partene sto for langt fra hverandre til at det…

Les mer

15. mai 2010 kl. 06:17

Konflikt ved godsterminalene

I meklingen vedrørende Tariffrevisjonen 2010 - Schenkeravtalen og Speditørtariffen konstaterte meklingsmann Merete Smith at partene sto for langt fra …

Les mer

14. mai 2010 kl. 11:31

Forhandlingsløsning i Frisøroverenskomsten

Torsdag 13. mai kom partene i Frisøroverenskomsten fram til en forhandlingsløsning på minstelønnssatsene etter mekling. Konflikt er dermed avverget.Fo…

Les mer

13. mai 2010 kl. 16:22

Ingen løsning i frisøroppgjøret

I meklingen mellom Fagforbundet og NHO Håndverk vedrørende Frisøroverenskomsten, la meklingsmann Inger Tellefsen fram en skisse som arbeidgiver ikke k…

Les mer

9. mai 2010 kl. 03:37

Meklingsløsning i innenriksfart

I meklingen mellom Norsk Sjømannsforbund og Rederienes Landsforbund vedrørende Overenskomstene for skip i innenriksfart, la meklingsmann Dag Nafstad f…

Les mer

8. mai 2010 kl. 09:06

Løsning mellom HK og NHO/MBL

Nesten ni timer på overtid ble det løsning i meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO og Mediebedriftenes Landsforening i standardoverenskomst…

Les mer

7. mai 2010 kl. 01:47

Enighet i meklingen mellom Parat og HSH om Reiselivsavtalen

Fredag 7. mai klokken 02.00 kom Parat og HSH frem til enighet i meklingen om overenskomsten Reiselivsavtalen, to timer på overtid. Det blir dermed ikk…

Les mer

17. april 2010 kl. 14:40

Streiken avblåst i byggfag

Partene møttes til ny mekling med meklingsmann Merete Smith lørdag 17. april. Kl. 14.00 fremla meklingsmannen et forslag som både arbeidsgiver og arbe…

Les mer

15. april 2010 kl. 18:32

Meklingsløsning for buss og transport

I meklingene mellom partene i buss- og transportbransjene lykkes meklingsmann Carl Petter Martinsen å finne en løsning, 12 timer på overtid. Forslagen…

Les mer

13. april 2010 kl. 06:15

Konflikt i Byggfag

Partene sto for langt fra hverandre til at det var mulig for meklingsmann Merete Smith å fremme forslag som begge parter kunne akseptere. Dette innebæ…

Les mer

13. april 2010 kl. 05:57

Enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv om Riksavtalen

Tirsdag 13. april kl 05:30 kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv frem til enighet i overenskomsten Riksavtalen, fem og en halv time på overtid. Det blir…

Les mer

13. april 2010 kl. 04:41

Enighet om ny nordisk NIS-avtale

Klokken 03:00 natt til tirsdag 13. april kom Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund til …

Les mer

11. april 2010 kl. 11:08

Ingen streik i frontfag

Meklingen ble avsluttet ved at riksmeklingsmannen la fram et forslag som partene meddelte at de anbefalte. Forslaget sendes nå til behandling i parten…

Les mer

8. februar 2010 kl. 09:03

Tvungen lønnsnemnd i sykepleierkonflikten

Fredag 5. februar 2010 meddelte Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm partene i sykepleierkonflikten i privat sektor at regjeringen vil foreslå for Storting…

Les mer

25. januar 2010 kl. 20:55

Konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service

Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service om opprettelse av tariffavtale for private bedrifter innen helse- og omsorg, attføring og bedr…

Les mer

6. januar 2010 kl. 12:51

Forhandlingsløsning vedrørende kopieringsavtale for kommuner og fylkeskommuner

Etter forhandlinger 5. og 6. januar ble det kl. 11.40 funnet en forhandlingsløsning mellom partene - Kopinor og KS - med riksmeklingsmann Kari Gjesteb…

Les mer