Riksmekleren logo

Meny

Nyheter

14. mai 2024 kl. 18:54

Meklingsløysing mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund

I meklinga mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Hanne Sofie Bjellands mellomkomst…

Les mer

13. mai 2024 kl. 01:45

Forhandlingsløysing for Overeinskomsten for Telenor

I meklinga mellom EL og IT Forbundet og NHO, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Edvard Os mellomkomst. Arbeidstakar sender ut fors…

Les mer

11. mai 2024 kl. 03:33

Løysing for vektarane

I meklinga mellom NAF og Parat på den eine side og NHO Service og Handel på den andre sida, kom partane - med Riksmeklarens mellomkomst - fram til ei …

Les mer

30. april 2024 kl. 13:24

Meklingsløysing for varehandelen

Handel og Kontor i Noreg, Parat og Negotia på arbeidstakarsida, og arbeidsgivarforeininga Virke tilrådde Riksmeklarens forslag til løysing.…

Les mer

15. april 2024 kl. 11:52

Forhandlingsløysing for hotel og restaurantbransjen.

I meklinga mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv kom partane til semje med Riksmeklarens mellomkomst.…

Les mer

13. april 2024 kl. 03:24

Forhandlingsløysing for Overenskomsten for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst. Arbeid…

Les mer

10. april 2024 kl. 12:11

Forhandlingsløysing for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesforbundet og NHO byggjenæringa nådde ei forhandlingsløysing med bistanden til meklaren. Arbeidstakar sender ut forslaget til uravstemming med ti…

Les mer

8. april 2024 kl. 09:30

Meklingsløysing for frontfaget

Riksmekleren la fram eit forslag i meklinga i frontfaget. Begge partane anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang vidare. …

Les mer

12. mars 2024 kl. 01:42

Løysing for Olavshallen AS

Under leiing av meklar Edvard Os, fekk LO Stat og Spekter på plass ein overeinskomst for Olavshallen AS.…

Les mer

18. januar 2024 kl. 21:44

Løysing for lokalt tilsette i utanrikstenesta

I meklinga mellom Delta og Utanriksdepartementet kom partane fram til ei minneleg løysing. Delta fråfall deretter kravet om skiping av tariffavtale. U…

Les mer

18. desember 2023 kl. 14:44

Riksmekleren har flyttet

Den 1. desember 2023 flyttet Riksmekleren fra lokalene i Grensen 3 til nye lokaler i Akersgata 45.…

Les mer

16. oktober 2023 kl. 13:44

Tonje Brenna er ny Arbeids- og inkluderingsminister

Tonje Brenna vart i statsråd i dag utnevnd til ny Arbeids- og inkluderingsminister. Riksmeklaren gratulerar statsråd Brenna med utnevninga.…

Les mer

24. august 2023 kl. 03:03

Forhandlingsløsning mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Onrail AS

Under meklinga nådde partane – med mellomkomsten til meklaren – fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka.…

Les mer

8. august 2023 kl. 21:49

Forhandlingsløysing før fristen for tilsette i Stadler Service Norway AS

I meklinga mellom Norsk Jernbaneforbund og Stadler Service Norway AS vedrørande mellomoppgjeret 2023, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med …

Les mer

28. juni 2023 kl. 21:05

Semje i meklinga for flyttbare offshoreinnretningar

I meklinga mellom SAFE, Industri Energi, DSO og Norges Rederiforbund, la riksmeklar Mats Ruland og medmeklar Richard Saue fram eit forslag som begge p…

Les mer

13. juni 2023 kl. 16:50

Løysing for overeinskomsten for miljøverksemder

I meklinga mellom LO og Maskinentreprenørenes Forbund la meklar Torkjel Nesheim fram eit forslag som begge partar aksepterte.…

Les mer

12. juni 2023 kl. 09:43

Riksmeklarens kontor er stengt i dag, 12. juni 2023

På grunn av brann er heile Grensen stengt i dag. Derfor er heller ikkje Riksmeklarens kontor betent. Riksmeklaren kan nåasts på mobil: 977 74 491 e-po…

Les mer

9. mai 2023 kl. 03:25

Ingen konflikt for private skular

Under meklinga nådde Utdanningsforbundet og Abelia - med meklar Arild Dommersnes’ mellomkomst - fram til ein forhandlingsløysing.…

Les mer

26. april 2023 kl. 09:06

Bussbransjeavtalen ferdig forhandlet

Mandag 24. april 2023 gjennomførte Fellesforbundet, Fagforbundet, NJF, YTF, NHO Transport og Spekter et ekstra forhandlingsmøte i mellomoppgjøret på B…

Les mer

20. april 2023 kl. 19:00

LO og YS har avsluttet streiken

Både LO og YS har avsluttet streiken etter at de og NHO klarte - med Riksmeklerens mellomkomst - å komme fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

Forrige side Neste side