Nyheter

27. juni 2018 kl. 05:43

Løsning for Flyteknikerene

Under meklingen nådde NFO og NHO Luftfart- med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst- frem til en forhandlinsløsning som begge parter…

Les mer

13. juni 2018 kl. 13:17

Meklingsløsning for Flyttbare offshoreinnretninger

De samarbeidende organisasjoner og Norges Rederiforbund møttes hos Riksmekleren til forberedende møte under ledelse av mekler Edvard Os. Etter…

Les mer

5. juni 2018 kl. 19:24

Finansstreik avsluttet

I meklingen mellom LO og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som begge parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant…

Les mer

31. mai 2018 kl. 03:55

Brudd mellom LO og Finans Norge

I meklingen om Hovedtariffrevisjonen av Sentralavtalen 2018-2020 konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at LO og Finans Norge sto så langt fra…

Les mer

31. mai 2018 kl. 02:27

Enighet mellom Finansforbundet og Finans Norge

I meklingen mellom Finansforbundet og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge…

Les mer

24. mai 2018 kl. 16:37

Meklingsløsning i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la mekler Richard Saue frem et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte…

Les mer

24. mai 2018 kl. 09:37

NRK-konflikten avsluttet

Onsdag 23. mai kom Norsk Journalistlag og Spekter frem til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.

Les mer

24. mai 2018 kl. 02:26

Løsning i mekling mellom Akademikerne og Oslo kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune la mekler Geir Engebretsen frem forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte…

Les mer

15. mai 2018 kl. 13:02

Streik for NRK-journalister

I meklingen mellom Norsk Journalistlag, LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Spekter aksepterte…

Les mer

8. mai 2018 kl. 00:09

Meklingsforslag for innenriksfart

Det norske maskinistforbund og NHO Sjøfart aksepterte forslaget mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Edvard Os framla rett før midnatt. Meklingen…

Les mer

11. april 2018 kl. 10:42

Forhandlingsløsning for Nettbuss

Under meklingen mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

8. april 2018 kl. 16:48

Enighet mellom YS og NHO

I meklingen mellom YS og NHO fremla mekler Mats Wilhelm Ruland et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april…

Les mer

8. april 2018 kl. 16:19

Ingen streik mellom LO og NHO

I meklingen mellom LO og NHO fremla Riksmekler Nils Dalseide et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april 2018.

Les mer

27. februar 2018 kl. 17:34

Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter…

Les mer

16. desember 2017 kl. 11:55

Enighet mellom Parat og NHO Luftfart

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Torkjel Nesheims mellomkomst - fram til en…

Les mer

14. desember 2017 kl. 11:52

Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Norges Rederiforbund la mekler Geir…

Les mer

7. desember 2017 kl. 09:32

Forhandlingsløsning for Landsoverenskomsten AAF - HK

Under forhandlingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening ble det - med mekler Inger Tellefsens mellomkomst…

Les mer

2. oktober 2017 kl. 14:18

Sykepleierstreiken avsluttet

Norsk Sykepleierforbund og NHO/Abelia/Kreftforeningen har nådd fram til en forhandlingsløsning. Streiken er dermed avsluttet. For mer informasjon,…

Les mer

14. september 2017 kl. 04:10

Pilot-streik avsluttet

Partene i SAS-konflikten møttes hos Riksmekleren onsdag ettermiddag. Etter forhandlinger og mekling kom partene til en enighet. For mer…

Les mer

11. september 2017 kl. 08:09

Norske SAS-piloter i streik

Ingen minnelig løsning i interessetvisten mellom Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygeforening på den ene side og NHO Luftfart på den andre side.…

Les mer

Forrige side Neste side