Nyheter

18. januar 2021 kl. 02:58

Enighet i Flykabinavtalen

I meklingen mellom Parat, Kabinansattes Forbund og NHO Luftfart, la Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Edvard Os frem et forslag. NHO…

Les mer

16. januar 2021 kl. 04:10

Enighet i overenskomsten for meieriindustrien

Den 14., 15. og 16. januar ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Kristin Rognan. Under meklingen kom NNN…

Les mer

11. januar 2021 kl. 04:59

Streik i kirkelig sektor avsluttet

I meklingen vedrørende Den norske kirke nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

9. januar 2021 kl. 03:50

Ingen løsning i mekling av overenskomst 453 og 536 mellom Fagforbundet, Parat og NHO

Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli…

Les mer

7. januar 2021 kl. 05:09

Hovedtariffoppgjøret mellom Norsk Sykepleierforbund og KS

Den 5., 6. og 7. januar 2021 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med riksmekler Mats…

Les mer

17. desember 2020 kl. 22:39

Enighet i Egg- og fjærfekjøttindustrien

Den 17. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Torkjel Nesheim. Mekler framla forslag i…

Les mer

12. desember 2020 kl. 03:27

Konflikt i Den Norske Kirke

Den 10., 11., og 12. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo. Mekler konstaterte at partene stod så…

Les mer

10. desember 2020 kl. 12:12

Hovedtariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og KS

Den 10. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med Riksmeklers…

Les mer

9. desember 2020 kl. 01:02

Løsning for Vin og Brennevinsbransjen

Med mekler Geir Engebretsens mellomkomst kom NNN og NHO Mat og Drikke fram til en forhandlingsløsning for overenskomsten for vin og…

Les mer

4. desember 2020 kl. 04:44

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, og Norges Rederiforbund kom under meklingen - med Riksmeklerens mellomkomst - fram til en…

Les mer

3. desember 2020 kl. 09:11

Forhandlingsløsning for Brønnserviceavtalen

SAFE og Norsk olje og gass kom fram til en forhandlingsløsning, med mekler Richard Saues mellomkomst.

Les mer

2. desember 2020 kl. 23:29

Meklingsløsning for LO Stat, YS Spekter og Spekter

I meklingen for Overenskomstområde 12 Helse, velferd og oppvekst, la mekleren frem et forslag. YS Spekter aksepterte forslaget, og LO Stat sender…

Les mer

28. november 2020 kl. 03:24

Enighet i Miljøoverenskomsten

Under meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en…

Les mer

27. november 2020 kl. 01:38

Løsning for NSF, DNMF, NSOF og Kystrederiene

Med Riksmeklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning i meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske…

Les mer

26. november 2020 kl. 05:48

Enighet i Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en…

Les mer

19. november 2020 kl. 19:25

Forhandlingsløsning i Avisbudavtalen

Under meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening oppnådde partene - med mekler Inger Marie Landfalds mellomkomst - frem…

Les mer

17. november 2020 kl. 23:10

Forhandlingsløsning i NITO-Overenskomsten

Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet klokken 23:15

Les mer

13. november 2020 kl. 05:57

Forhandlingsløsning i Overenskomstområde 6 NRK

Under meklingen nådde LO Stat og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

12. november 2020 kl. 14:00

Meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er også meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen…

Les mer

11. november 2020 kl. 12:21

Meklingen mellom NSF og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen…

Les mer

Forrige side Neste side