Nyheter

12. desember 2020 kl. 03:27

Konflikt i Den Norske Kirke

Den 10., 11., og 12. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3, Oslo. Mekler konstaterte at partene stod så…

Les mer

10. desember 2020 kl. 12:12

Hovedtariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og KS

Den 10. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med Riksmeklers…

Les mer

9. desember 2020 kl. 01:02

Løsning for Vin og Brennevinsbransjen

Med mekler Geir Engebretsens mellomkomst kom NNN og NHO Mat og Drikke fram til en forhandlingsløsning for overenskomsten for vin og…

Les mer

4. desember 2020 kl. 04:44

NOR-registrerte skip i utenriksfart

Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund, og Norges Rederiforbund kom under meklingen - med Riksmeklerens mellomkomst - fram til en…

Les mer

3. desember 2020 kl. 09:11

Forhandlingsløsning for Brønnserviceavtalen

SAFE og Norsk olje og gass kom fram til en forhandlingsløsning, med mekler Richard Saues mellomkomst.

Les mer

2. desember 2020 kl. 23:29

Meklingsløsning for LO Stat, YS Spekter og Spekter

I meklingen for Overenskomstområde 12 Helse, velferd og oppvekst, la mekleren frem et forslag. YS Spekter aksepterte forslaget, og LO Stat sender…

Les mer

28. november 2020 kl. 03:24

Enighet i Miljøoverenskomsten

Under meklingen mellom Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en…

Les mer

27. november 2020 kl. 01:38

Løsning for NSF, DNMF, NSOF og Kystrederiene

Med Riksmeklerens mellomkomst nådde partene fram til en forhandlingsløsning i meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske…

Les mer

26. november 2020 kl. 05:48

Enighet i Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en…

Les mer

19. november 2020 kl. 19:25

Forhandlingsløsning i Avisbudavtalen

Under meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening oppnådde partene - med mekler Inger Marie Landfalds mellomkomst - frem…

Les mer

17. november 2020 kl. 23:10

Forhandlingsløsning i NITO-Overenskomsten

Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Meklingen ble avsluttet klokken 23:15

Les mer

13. november 2020 kl. 05:57

Forhandlingsløsning i Overenskomstområde 6 NRK

Under meklingen nådde LO Stat og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

12. november 2020 kl. 14:00

Meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er også meklingen mellom Utdanningsforbundet og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen…

Les mer

11. november 2020 kl. 12:21

Meklingen mellom NSF og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen…

Les mer

11. november 2020 kl. 05:09

Meklingsløsning for Parat og Virke

I meklingen for Overenskomst for apotek ble det lagt fram et forslag av mekler Hanne Sofie Bjelland. Partene, Parat og Virke, aksepterte forslaget…

Les mer

9. november 2020 kl. 18:58

Enighet i Overenskomsten for Teknisk-, administrativt og trafikkpersonell

Med mekler Hilde Lunds mellomkomst, nådde Norsk Helikopteransattes Forbund​ og NHO Luftfart frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

8. november 2020 kl. 19:16

Enighet i overenskomst for Baker- og konditorfagene

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke vedrørende overenskomsten for Baker- og konditorfagene, kom partene - med mekler Nils-Henrik Mørch von…

Les mer

6. november 2020 kl. 00:40

Forhandlingsløsning for overenskomst for forskning og undervisning

Med Riksmeklerens mellomkomst kom Norsk Tjenestemannslag og Albelia fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

4. november 2020 kl. 04:51

Energioverenskomsten i havn

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte. Arbeidstaker…

Les mer

31. oktober 2020 kl. 03:42

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i Flyoverenskomsten

Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget videre til uravstemning med…

Les mer

Forrige side Neste side