Nyheter

4. mars 2021 kl. 04:04

Enighet i Flyavtalen

Under meklingen nådde Parat og NHO Luftfart – med mekler Hilde Lunds mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

25. februar 2021 kl. 19:22

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp etter frivillig mekling

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart – etter frivillig mekling - frem til en forhandlingsløsning…

Les mer

25. februar 2021 kl. 09:15

Gjenopptakelse av mekling i sak 2021-001

Etter begjæring fra partene er meklingen for Torp Lufthavn gjenopptatt. Meklingsmøtet vil bli holdt 25. februar d.å.

Les mer

22. februar 2021 kl. 08:18

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 8

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 8. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

19. februar 2021 kl. 21:24

Slutt på streik for Pleie og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet og NHO kom - med mekler Jussi Erik Pedersens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Streiken for Pleie og…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:42

Forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen

Parat, Negotia og NHO nådde - med Riksmekler Mats Wilhelm Rulands mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen. Meklingen…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:28

Enighet i Oljeoverenskomsten 224

SAFE og Norsk Olje og Gass kom - med mekler Richard Saues mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Løsningen fremgår av vedleggene til…

Les mer

11. februar 2021 kl. 03:01

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart fram til en forhandlingsløsning for overenskomst 428…

Les mer

4. februar 2021 kl. 02:15

Løsning for Helseforetak med sykehusdrift

I meklingen mellom SAN og Spekter vedrørende Overenskomstområde 10 Helseforetak, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som begge parter…

Les mer

1. februar 2021 kl. 10:04

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 5

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 5. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:43

Riksmeklerens kontor vil ikke være bemannet i uke 4

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene vil Riksmeklerens kontor være ubemannet i uke 4. Embetet kan kontaktes på e-post:…

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:42

Alle meklinger i uke 4 utsettes

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene har Riksmekleren besluttet å utsette alle meklinger i uke 4. Nye datoer for de berørte…

Les mer

23. januar 2021 kl. 00:11

Enighet vedrørende PRS-/Baseavtalen

I meklingen mellom SAFE og DeepOcean vedrørende PRS-/Baseavtalen la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Begge parter aksepterte forslaget.

Les mer

21. januar 2021 kl. 00:40

Meklingsløsning i overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Under forhandlingen mellom Fagforbundet og NHO Mat og Drikke nådde partene - med mekler Hilde Lunds mellomkomst - fram til en…

Les mer

19. januar 2021 kl. 20:42

Ingen løsning i Pleie og omsorgsoverenskomsten

Under meklingen mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel, konstaterte mekleren at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag…

Les mer

18. januar 2021 kl. 02:58

Enighet i Flykabinavtalen

I meklingen mellom Parat, Kabinansattes Forbund og NHO Luftfart, la Riksmekler Mats Wilhelm Ruland og medmekler Edvard Os frem et forslag. NHO…

Les mer

16. januar 2021 kl. 04:10

Enighet i overenskomsten for meieriindustrien

Den 14., 15. og 16. januar ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Kristin Rognan. Under meklingen kom NNN…

Les mer

11. januar 2021 kl. 04:59

Streik i kirkelig sektor avsluttet

I meklingen vedrørende Den norske kirke nådde partene - med meklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

9. januar 2021 kl. 03:50

Ingen løsning i mekling av overenskomst 453 og 536 mellom Fagforbundet, Parat og NHO

Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli…

Les mer

7. januar 2021 kl. 05:09

Hovedtariffoppgjøret mellom Norsk Sykepleierforbund og KS

Den 5., 6. og 7. januar 2021 ble det avholdt meklingsmøte i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, og under mekling nådde partene - med riksmekler Mats…

Les mer

Forrige side Neste side