Nyheter

24. mai 2018 kl. 09:37

NRK-konflikten avsluttet

Onsdag 23. mai kom Norsk Journalistlag og Spekter frem til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.

Les mer

24. mai 2018 kl. 02:26

Løsning i mekling mellom Akademikerne og Oslo kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune la mekler Geir Engebretsen frem forslag i samsvar med vedlegg til møteboken. Begge parter meddelte…

Les mer

15. mai 2018 kl. 13:02

Streik for NRK-journalister

I meklingen mellom Norsk Journalistlag, LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag. Spekter aksepterte…

Les mer

8. mai 2018 kl. 00:09

Meklingsforslag for innenriksfart

Det norske maskinistforbund og NHO Sjøfart aksepterte forslaget mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Edvard Os framla rett før midnatt. Meklingen…

Les mer

11. april 2018 kl. 10:42

Forhandlingsløsning for Nettbuss

Under meklingen mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

8. april 2018 kl. 16:48

Enighet mellom YS og NHO

I meklingen mellom YS og NHO fremla mekler Mats Wilhelm Ruland et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april…

Les mer

8. april 2018 kl. 16:19

Ingen streik mellom LO og NHO

I meklingen mellom LO og NHO fremla Riksmekler Nils Dalseide et forslag som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist ble satt til 27.april 2018.

Les mer

27. februar 2018 kl. 17:34

Meklingsløsing for Bane Nor SF

I meklingen mellom YS Spekter og LO Stat, og arbeidsgiverforeningen Spekter, la mekler Mats Willhelm Ruland frem et forslag. YS Spekter og Spekter…

Les mer

16. desember 2017 kl. 11:55

Enighet mellom Parat og NHO Luftfart

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart nådde partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Torkjel Nesheims mellomkomst - fram til en…

Les mer

14. desember 2017 kl. 11:52

Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Norges Rederiforbund la mekler Geir…

Les mer

7. desember 2017 kl. 09:32

Forhandlingsløsning for Landsoverenskomsten AAF - HK

Under forhandlingen mellom Handel og Kontor i Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening ble det - med mekler Inger Tellefsens mellomkomst…

Les mer

2. oktober 2017 kl. 14:18

Sykepleierstreiken avsluttet

Norsk Sykepleierforbund og NHO/Abelia/Kreftforeningen har nådd fram til en forhandlingsløsning. Streiken er dermed avsluttet. For mer informasjon,…

Les mer

14. september 2017 kl. 04:10

Pilot-streik avsluttet

Partene i SAS-konflikten møttes hos Riksmekleren onsdag ettermiddag. Etter forhandlinger og mekling kom partene til en enighet. For mer…

Les mer

11. september 2017 kl. 08:09

Norske SAS-piloter i streik

Ingen minnelig løsning i interessetvisten mellom Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygeforening på den ene side og NHO Luftfart på den andre side.…

Les mer

8. juli 2017 kl. 03:24

Ingen streik ved Bodø Lufthavn

I meklingen mellom LO Stat og Spekter la mekler Mats Ruland frem et forslag som begge parter aksepterte. For mer informasjon, se sak 2017-017.

Les mer

16. juni 2017 kl. 08:51

Enighet i Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, framla meklerne Richard Saue og Dag Stousland et forslag alle partene aksepterte.For mer…

Les mer

10. juni 2017 kl. 02:23

Meklingsløsning for Sokkeloverenskomsten

I meklingen mellom Lederne og Norsk Olje og Gass, la mekler Mats Wilhelm Ruland frem et forslag som begge partene aksepterte.For mer informasjon,…

Les mer

6. juni 2017 kl. 06:56

Slutt på streik i Akasia

I meklingen om Akasia Barnahage AS, Akasia Kirke og Gravplass AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia AS og Akasia Eiendom AS nådde partene -…

Les mer

24. mai 2017 kl. 00:12

Enighet mellom Akademikerne og Oslo Kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo Kommune la mekler Geir Engebretsen frem et forslag som begge parter anbefalte.For mer informasjon, se sak…

Les mer

5. mai 2017 kl. 01:04

Brudd mellom Spekter og UNIO, YS Spekter, LO Stat og Lederne

Ved overonskomstopprettelse for Akasia Barnehager AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS, Akasia Regnskap AS Akasia Kirke og gravplass AS ble det brudd…

Les mer

Forrige side Neste side