Nyheter

11. mai 2022 kl. 05:35

Forhandlingsløsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende overenskomstene for kulturvirksomheter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning.…

Les mer

7. mai 2022 kl. 11:45

Enighet i bussbransjen

Med riksmekler Mats Ruland og mekler Hanne Sofie Bjellands mellomkomst fikk partene i bussmeklingen en forhandlingsløsning.

Les mer

30. april 2022 kl. 11:28

Meklingsløsning i varehandelen

I meklingen i varehandelen la Riksmekleren frem et forslag 10 timer på overtid. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender forslaget ut til…

Les mer

24. april 2022 kl. 15:32

Forhandlingsløsning for Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv, kom partene – med Riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – frem til en…

Les mer

12. april 2022 kl. 10:09

Enighet mellom NRK og Norwaco

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, meddelte partene 11. april 2022 at de var kommet til enighet.

Les mer

7. april 2022 kl. 23:41

Enighet i meklingen for Byggeindustrien

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergens…

Les mer

5. april 2022 kl. 12:35

Meklingsløsning for Byggfagene

I meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Carl Petter Martinsens…

Les mer

2. april 2022 kl. 00:58

Enighet for Industrioverenskomsten

I frontfagsmeklingen la riksmekler Mats Ruland og mekler Hilde Lund frem forslag nesten ett døgn på overtid. Norsk Industri aksepterte forslaget.…

Les mer

5. mars 2022 kl. 00:40

Pause i meklingen mellom Norwaco og NRK

I meklingen mellom NRK og Norwaco, vedrørende arkivavtale for NRK, ble partene enige om å ta pause i meklingen. Ny dato for mekling er 19. april…

Les mer

15. februar 2022 kl. 15:09

Enighet mellom Personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Fysioterapeutforbund

Under meklingen vedrørende Lønnsforhandlinger mellom Personalklubben i NFF og NFF, kom partene - med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst - til…

Les mer

17. januar 2022 kl. 14:38

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død

Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster har gått bort. Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988…

Les mer

12. januar 2022 kl. 16:49

Bemanning av riksmeklarens kontor

Grunna smittesituasjonen vil ikkje riksmeklerens kontor vere fysisk bemanna alle dagar. Ved behov for bistand kan riksmekler Mats Ruland kontaktas…

Les mer

7. januar 2022 kl. 06:26

Enighet i meklingen for NOR-registrerte skip i utenriksfart

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip i utenriksfart, la mekler Richard Saue frem et forslag som Norsk Sjømannsforbund,…

Les mer

23. desember 2021 kl. 10:27

Riksmeklerens kontor, jula 2021

Riksmeklerens kontor i Grensen 3 vil ikke være fysisk betjent ut året grunnet smittesituasjonen i Oslo. Ved behov for bistand kan…

Les mer

1. desember 2021 kl. 01:44

Meklingsløsning for NOR-registrerte skip tilsluttet Kystrederiene

Under meklingen i Mellomoppgjøret 2021 for NOR-registrerte skip tilknyttet rederier tilsluttet Kystrederiene, kom Norsk Sjømannsforbund, Det…

Les mer

25. oktober 2021 kl. 09:35

Kulturstreiken over

Mandag 25. oktober kl 02.40 klarte LO Stat og Spekter, med hjelp av Riksmekleren å finne en løsning på konflikten.

Les mer

30. september 2021 kl. 16:41

Fortsatt streik i Kultursektoren

Den 30. september ble meklingen i Mellomoppgjøret for Overenskomstområde 1 Kultur, gjenopptatt mellom LO Stat og Spekter. Mekler Kristin Rognan og…

Les mer

15. september 2021 kl. 01:06

Løsning for LHL Omsorg

LO Stat og Spekter møttes til mekling vedrørende opprettelse av ny overenskomst i LHL Omsorg. Riksmekleren framla forslag som arbeidsgiver…

Les mer

3. september 2021 kl. 02:07

Streik i kultursektoren

Meklingen mellom LO Stat og Spekter i Overenskomstområde 1 Kultur endte med brudd. Mekler Kristin Rognan fant ikke grunnleg for å legge fram et…

Les mer

1. september 2021 kl. 23:48

Enighet mellom Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF

Under meklingen nådde Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Forbundsforeninga, Norsk Journalistlag og USF frem til en forhandlingsløsning, med…

Les mer

Forrige side Neste side