Nyheter

27. mai 2021 kl. 17:49

Enighet i Statsoppgjøret

Alle partene i Statsoppgjøret aksepterte løsningen Riksmekleren og mekler Richard Saue kom fram til.

Les mer

27. mai 2021 kl. 07:05

Streik i Unio i KS-området og Oslo Kommune - løsning for de andre tre forbundene

Under meklingen nådde LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne og KS - med meklernes mellomkomst - frem til en løsning i samsvar med meklernes…

Les mer

19. mai 2021 kl. 09:53

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

I meklingen mellom LO Stat og Spekter stod partene så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes…

Les mer

11. april 2021 kl. 15:46

Meklingsløsning for LO/YS og NHO

I meklingen mellom LO/YS og NHO vedrørende mellomoppgjøret 2021, la Riksmekleren frem et forslag som alle partene aksepterte.

Les mer

11. april 2021 kl. 15:41

Enighet i Overenskomstområde 5: Vy Buss

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, fremla mekler Edvard Os et forslag som alle partene aksepterte. Meklingen ble avsluttet kl.…

Les mer

9. mars 2021 kl. 18:05

LO-leder Hans—Christian Gabrielsen er død

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Våre tanker går til familien og hans…

Les mer

8. mars 2021 kl. 09:37

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 10

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 10. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

5. mars 2021 kl. 08:53

Forsinkelser i mail-leveransen

Grunnet oppgradering har vi forsinkelser i mail-leveransen i dag.

Les mer

4. mars 2021 kl. 04:04

Enighet i Flyavtalen

Under meklingen nådde Parat og NHO Luftfart – med mekler Hilde Lunds mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

25. februar 2021 kl. 19:22

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp etter frivillig mekling

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart – etter frivillig mekling - frem til en forhandlingsløsning…

Les mer

25. februar 2021 kl. 09:15

Gjenopptakelse av mekling i sak 2021-001

Etter begjæring fra partene er meklingen for Torp Lufthavn gjenopptatt. Meklingsmøtet vil bli holdt 25. februar d.å.

Les mer

22. februar 2021 kl. 08:18

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 8

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 8. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

19. februar 2021 kl. 21:24

Slutt på streik for Pleie og omsorgsoverenskomsten

Fagforbundet og NHO kom - med mekler Jussi Erik Pedersens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Streiken for Pleie og…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:42

Forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen

Parat, Negotia og NHO nådde - med Riksmekler Mats Wilhelm Rulands mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning for Funksjonæravtalen. Meklingen…

Les mer

16. februar 2021 kl. 05:28

Enighet i Oljeoverenskomsten 224

SAFE og Norsk Olje og Gass kom - med mekler Richard Saues mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning. Løsningen fremgår av vedleggene til…

Les mer

11. februar 2021 kl. 03:01

Løsning for Sandefjord lufthavn Torp

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst, kom Norsk Tjenestemannslag og NHO Luftfart fram til en forhandlingsløsning for overenskomst 428…

Les mer

4. februar 2021 kl. 02:15

Løsning for Helseforetak med sykehusdrift

I meklingen mellom SAN og Spekter vedrørende Overenskomstområde 10 Helseforetak, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som begge parter…

Les mer

1. februar 2021 kl. 10:04

Riksmeklerens kontor delvis bemannet i uke 5

Grunnet pandemien vil Riksmeklerens kontor være delvis bemannet i uke 5. Embetet kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no, eller på telefon:…

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:43

Riksmeklerens kontor vil ikke være bemannet i uke 4

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene vil Riksmeklerens kontor være ubemannet i uke 4. Embetet kan kontaktes på e-post:…

Les mer

23. januar 2021 kl. 12:42

Alle meklinger i uke 4 utsettes

Grunnet smittesituasjonen og råd fra helsemyndighetene har Riksmekleren besluttet å utsette alle meklinger i uke 4. Nye datoer for de berørte…

Les mer

Forrige side Neste side