Nyheter

13. august 2022 kl. 17:40

Ingen løsning mellom Industri Energi og Norsk Industri.

I meklingen mellom Industri Energi på den ene side og Norsk Industri på den annen, vedrørende Elektrokjemisk Industri, ble det ikke løsning.…

Les mer

20. juli 2022 kl. 14:32

SAS-streiken avsluttet

Norsk Flygerforbund og Parat på den ene side og NHO Luftfart på den annen side kom 19. juli frem til en forhandlingsløsning vedrørende…

Les mer

7. juli 2022 kl. 03:29

Enighet mellom SAFE og DeepOcean

I meklingen mellom SAFE og DeepOcean vedrørende Offshoreavtalen DeepOcean og PRS-/Baseavtalen DeepOcean, kom partene frem til en…

Les mer

5. juli 2022 kl. 12:13

Ingen løsning for pilotavtalen i SAS

I meklingen med NHO Luftfart på den ene siden og Parat og Norsk Flygerforbund på den annen, ble det ingen løsning. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland…

Les mer

30. juni 2022 kl. 23:43

Enighet før fristen for Overenskomstområde 6 NRK

I meklingen for Overenskomstområde 6 NRK, kom partene frem til en forhandlingsløsning med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler Hanne Sofie…

Les mer

29. juni 2022 kl. 02:12

Enighet i flyteriggoppgjøret

I meklingen vedrørende flyttbare offshoreinnretninger, la mekler Edvard Os frem et forslag. De Samarbeidende Organisasjoner, Industri Energi, Safe…

Les mer

23. juni 2022 kl. 03:49

Forhandlingsløsning i Oljeserviceavtalen og Brønnserviceavtalen

Under meklingen mellom Industri Energi, Safe og Norsk olje og gass, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en…

Les mer

21. juni 2022 kl. 03:51

Enighet vedrørende Flyoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart la mekler Arild Dommersnes frem forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, og…

Les mer

18. juni 2022 kl. 04:00

Ingen løsning for Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon ble det ingen minnelig løsning. Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at…

Les mer

17. juni 2022 kl. 09:17

Pause i meklingen for Handelsoverenskomsten

I meklingen mellom Handel og Kontor i Norge og NHO Service og Handel, er det besluttet å ta en pause. Meklingen for Handelsoverenskomsten…

Les mer

16. juni 2022 kl. 02:45

Enighet for Landsoverenskomsten for Kinoer

Med mekler Kristin Rognans mellomkomst, nådde Fagforbundet og Virke fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker…

Les mer

15. juni 2022 kl. 05:03

Forhandlingsløsning for Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Under meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, nådde partene – med mekler Arild Dommersnes’ mellomkomst – frem til en…

Les mer

12. juni 2022 kl. 11:43

Enighet vedrørende Sokkelavtalene

Under meklingen mellom Safe, Industri Energi, Lederne og Norsk olje og gass, nådde partene – med riksmekler Mats Ruland og medmekler Richard Saues…

Les mer

8. juni 2022 kl. 00:07

Forhandlingsløsning for Kabelmontøroverenskomsten

Med mekler Nils-Henrik von der Fehrs bistand nådde EL og IT Forbundet og Norsk Industri fram til en forhandlingsløsning for…

Les mer

3. juni 2022 kl. 00:23

Løsning før fristen for Miljøbedrifter i Norge

I meklingen for Miljøbedrifter i Norge mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, kom partene, med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst - frem…

Les mer

28. mai 2022 kl. 20:03

Løsning for pilotene i West Atlantic Sweden Norway Branch

I meklingen mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart, kom partene, med mekler Edvard Os’ mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

26. mai 2022 kl. 01:48

Forhandlingsløsning for bryggerier og mineralvannsfabrikker

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke nådde partene, med mekler Carl Petter Martinsens mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning i…

Les mer

25. mai 2022 kl. 02:15

Enighet i Oslo Kommune

I meklingen vedrørende Oslo Kommune, anbefalte LO Kommune Oslo, YS-K Oslo, Akademikerne, Unio og Oslo Kommune forslaget lagt frem av meklerne.…

Les mer

24. mai 2022 kl. 18:21

Løsning i Statsoppgjøret

LO Stat, YS Stat, Unio, Akademikerne og Staten godtok forslaget riksmekleren la frem etter mange timer på overtid. Akademikerne og Staten…

Les mer

24. mai 2022 kl. 15:28

Enighet i Kommuneoppgjøret

I meklingen vedrørende Kommuneoppgjøret, anbefalte LO Kommune, YS Kommune, Akademikerne, Unio og KS forslaget lagt frem av meklerne. Alle partene…

Les mer

Forrige side Neste side