Nyheter

29. mars 2019 kl. 08:18

Streiken avsluttet ved Bristow Norway AS

Parat og NHO Luftfart møttes i går til mekling etter i mnd i streik for redningsmenn i Bristow Norway AS. Med meklerens mellomkomst kom partene…

Les mer

27. februar 2019 kl. 06:29

Streik ved Bristow Norway AS

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart, vedrørerende overenskomstoppretelse ved Bristow Norway AS, konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at…

Les mer

30. januar 2019 kl. 03:57

Enighet om opprettelse av tariffavtale ved Unicare Rehabilitering

Under opprettelse av tariffavtale ved Unicare Rehabilitering, la riksmekler Mats W. Ruland og mekler Inger-Marie Landfald frem et forslag som SAN…

Les mer

6. desember 2018 kl. 00:43

Enighet for NOR registrerte fartøyer i utenriksfart

I meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norges Rederiforbund, la fungerende riksmekler…

Les mer

23. november 2018 kl. 11:40

Mats Wilhelm Ruland blir ny riksmekler

Lagdommer og kretsmekler Mats Wilhelm Ruland ble oppnevnt som riksmekler i statsråd 23. november 2018.

Les mer

12. november 2018 kl. 22:47

Enighet mellom NISO og Abelia

I meklingen mellom NISO og Abelia vedrørende fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten, la mekler Edvard Os frem et forslag begge partene…

Les mer

25. oktober 2018 kl. 06:10

Brudd mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO SH

I meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, konstanterte mekler Anne Cathrine Frøstrup at partene stod så langt fra…

Les mer

19. september 2018 kl. 02:03

Kirkestreiken avverget

I meklingen om hovedtariffavtale mellom KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og tolv tilhørende fagforbund, er det blitt nådd en…

Les mer

1. september 2018 kl. 13:42

Streik i TV-drama

Norsk Filmforbund og Virke meklet natt til søndag overenskomst for TV-drama. Mekler Torkjel Nesheim konstaterte at partene stod så langt fra…

Les mer

1. september 2018 kl. 05:19

Enighet mellom Norsk Filmforbund og Virke

I meklingen mellom Norsk Filmforbund og Virke om TV-underholdsningsoverenskomsten, la mekler Torkjel Nesheim frem et forslag partene aksepterte.…

Les mer

19. juli 2018 kl. 18:46

Streik for flyttbare offshoreinnretninger avsluttet

I perioden 16. til 19. juli 2018 ble det holdt fjernmøter med partene over telefon basert på frivillig mekling under ledelse av mekler Carl Petter…

Les mer

10. juli 2018 kl. 00:10

Streik for flyttbare offshoreinnretninger

SAFE og Norges Rederiforbund meklet i dag overnskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Mekler Carl Petter Martinsen…

Les mer

29. juni 2018 kl. 08:30

Pause i Avinor-mekling

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter, vedrørende overenskomstområde 3 Avinor, ble partene enige om å ta pause…

Les mer

27. juni 2018 kl. 05:43

Løsning for Flyteknikerene

Under meklingen nådde NFO og NHO Luftfart- med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst- frem til en forhandlinsløsning som begge parter…

Les mer

13. juni 2018 kl. 13:17

Meklingsløsning for Flyttbare offshoreinnretninger

De samarbeidende organisasjoner og Norges Rederiforbund møttes hos Riksmekleren til forberedende møte under ledelse av mekler Edvard Os. Etter…

Les mer

5. juni 2018 kl. 19:24

Finansstreik avsluttet

I meklingen mellom LO og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag som begge parter anbefalte. Partene vil sørge for relevant…

Les mer

31. mai 2018 kl. 03:55

Brudd mellom LO og Finans Norge

I meklingen om Hovedtariffrevisjonen av Sentralavtalen 2018-2020 konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at LO og Finans Norge sto så langt fra…

Les mer

31. mai 2018 kl. 02:27

Enighet mellom Finansforbundet og Finans Norge

I meklingen mellom Finansforbundet og Finans Norge la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Finansforbundet aksepterte forslaget. Finans Norge…

Les mer

24. mai 2018 kl. 16:37

Meklingsløsning i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la mekler Richard Saue frem et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte…

Les mer

24. mai 2018 kl. 09:37

NRK-konflikten avsluttet

Onsdag 23. mai kom Norsk Journalistlag og Spekter frem til en forhandlingsløsning som begge parter aksepterte.

Les mer

Forrige side Neste side