Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2009-033 Kopinor KS Kopieringsavtalen for kommune og fylkeskommuner.…
2009-032 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart…
2009-031 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart…
2009-030 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart…
2009-029 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Norsk Luftambulanse…
2009-028 Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund KS Bedrift Energiavtalen…
2009-027 Delta KS Bedrift Energiavtalen…
2009-026 Parat KS Bedrift Energiavtalen…
2009-025 Det norske maskinistforbund KS Bedrift Energiavtalen…
2009-024 Fagforbundet KS Bedrift Energiavtalen…
2009-023 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtalen…
2009-022 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare innretninger mv.…
2009-021 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 9 - Relacom AS…
2009-020 LO Stat Spekter Overenskomstområde 9 - Relacom AS…
2009-019 Fellesforbundet Glass og Fasadeforeningen i Norge Glassoverenskomsten…
2009-018 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 7 - NSB AS…
2009-017 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 - NSB AS…
2009-016 Norges Farmaceutiske Forening Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2009-015 Akademikerne Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2009-014 Unio Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2009-013 YS-Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2009-012 LO Stat Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsoppgjøret…
2009-011 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2009-010 Unio Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2009-009 YS-K, Oslo Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2009-008 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2009-007 YS-K KS Kommuneoppgjøret…
2009-006 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2009-005 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2009-004 LO Kommune Forhandlingssammenslutning KS Kommuneoppgjøret…
2009-003 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2009-002 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…
2009-001 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund Nordisk NIS-avtale…