Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2016-114 Unio Spekter Landsforeningen for hjerte og lungesyke.…
2016-113 YS Spekter Spekter Overenskomstopprettelse Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke…
2016-112 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileier-forbund Renovasjonsoverenskomsten…
2016-111 LO Stat Spekter Landsforeningen for hjerte og lungesyke…
2016-110 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileier-forbund Renovasjonsoverenskomsten…
2016-109 Norsk Transportarbeiderforbund SAMFO Overenskomst for godstransport…
2016-108 Fagforbundet NHO Mat og Drikke Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter…
2016-107 Naturviterne Norges fjellstyresamband Fjellstyrene…
2016-106 LO Stat Spekter Falck Brann og Redningstjeneste…
2016-105 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Fjord Lines AS Stavanger…
2016-104 Norsk Filmforbund Virke TV-dramaoverenskomsten…
2016-103 Norsk Filmforbund Virke TV-underholdningsoverenskomsten…
2016-102 Tekna Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-101 Norsk Psykologforening Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-100 Arkitektenes Fagforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-099 NITO Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-098 Den norske legeforening Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-097 Samfunnsviterne Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-096 Econa Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-095 Norges Juristforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-094 Norges Farmaceutiske Forening Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-093 Norsk Lektorlag Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-092 Samfunnsøkonomene Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-091 Negotia NHO Funksjonæravtalen…
2016-090 Negotia NHO salgsfunksjonæravtalen…
2016-089 Lederne Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-088 Skolenes landsforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-087 Fagforbundet KS Bedrift Energiavtale I…
2016-086 Forskerforbundet Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-085 Norsk Ergoterapeutforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-084 Norsk Fysioterapeutforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-083 Akademikerforbundet Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-082 Presteforeningen Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-081 Norges Sykepleierforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-080 Utdanningsforbundet Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-079 Det Norske Diakonforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-078 Norsk Radiografforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-077 Kirkelig Undervisningsforbund Virke Tariffrevisjonen 2016 - HUK…
2016-076 SAFE Norsk Olje og Gass Oljeoverenskomsten…
2016-075 Handel og Kontor i Norge Norges Bilbransjeforbund Bilselgeravtalen…
2016-074 LO Stat Spekter Område 7 NSB…
2016-073 Industri Energi Norsk Olje og Gass Oljeserviceavtalen…
2016-072 LO Stat Spekter Område 9 Øvrige bedrifter…
2016-071 Unio Spekter Område 9 Øvrige bedrifter…
2016-070 Tekna KS Bedrift Energiavtale II…
2016-069 Delta Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale…
2016-068 Fellesforbundet Sjømat Norge Havbruksoverenskomsten…
2016-067 Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Miljøbedrifter…
2016-066 Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Miljøoverenskomsten…
2016-065 SAN Spekter Overenskomstområde 9…
2016-064 Utdanningsforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale…
2016-063 Handel og Kontor i Norge SAMFO Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS m.fler.…
2016-062 Lederne Spekter Område 9 Øvrige bedrifter…
2016-061 Norsk Sykepleierforbund NHO Service Pleie- og omsorgsoverenskomsten…
2016-060 NITO KS Bedrift Energiavtale II…
2016-059 Fagforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale…
2016-058 Fagforbundet NHO Service Pleie - og omsorgsoverenskomsten…
2016-057 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtale I…
2016-056 Akademikerne Spekter Overenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak…
2016-055 SAFE Norsk Olje og Gass Brønnserviceavtalen…
2016-054 Unio KS Bedrift Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.…
2016-053 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 9…
2016-052 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Mat- og drikkevareindustrien…
2016-051 YS Kommune KS Bedrift Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.…
2016-050 LO Kommune KS Bedrift Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter.…
2016-049 Det Norske Maskinistforbund KS Bedrift Energiavtale II…
2016-048 Delta KS Bedrift Energiavtale 1…
2016-047 Akademikerne KS Bedrift Hovedavtale for konkurranseutsatte bedrifter…
2016-046 Industri Energi Norsk Olje og Gass Overenskomst for forpleinings-, oljeborings- og operatørbedrifter.…
2016-045 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger…
2016-044 Norsk Helikopteransattes forbund NHO Luftfart Avtale nr. 281 Teknisk, administrativt- og trafikkpersonell…
2016-043 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Avisbudavtalen…
2016-042 SAFE Norsk Olje og Gass Sokkelavtalen…
2016-041 Lederne Norsk Olje og Gass Sokkeloverenskomsten…
2016-040 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileierforbund Godsavtalen…
2016-039 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport - NHO Logistikk og Transport - Byggnæringens landsforening - Norsk Industri Transportselskaper i Norge…
2016-038 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileierforbund Godsbiloverenskomsten…
2016-037 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Transportoverenskomsten…
2016-036 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Sør- og Nord-Norgeavtalen…
2016-035 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Havneoverenskomsten…
2016-034 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Rammeavtale om fastlønn, avtale nr. 190…
2016-033 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger…
2016-032 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.…
2016-031 Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Oljeavtalen…
2016-030 Parat Norsk Industri Oljetransportavtalen…
2016-029 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2016-028 YS Spekter Spekter Område 3 Avinor…
2016-027 Industri Energi Norsk Olje og Gass Landbaseavtalen…
2016-026 Parat NHO Service Vekteroverenskomsten…
2016-025 Norsk Cockpitforbund NHO Luftfart Lufttransport FW AS…
2016-024 Parat NHO Luftfart Overenskomst for piloter i SAS.…
2016-023 Norsk Cockpitforbund NHO Luftfart Overenskomst for piloter i SAS…
2016-022 Fagforbundet SAMFO Overenskomst for virksomheter i Boligsamvirke…
2016-021 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
2016-020 Unio Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2016-019 YS Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2016-018 LO Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2016-017 LO Stat Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2016-016 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Kjøttindustrien…
2016-015 Norsk Journalistlag Spekter Overenskomsten mellom Norsk Journalistlag og Spekter/NRK AS…
2016-014 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelsforbund NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Baker- og konditorfagene.…
2016-013 Handel og Kontor i Norge SAMFO Landsoverenskomsten…
2016-012 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomstfor bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker.…
2016-011 Kopinor Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Kopieringsavtale for statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene.…
2016-010 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2016-009 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2016-008 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2016-007 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2016-006 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Overenskomst for Renholdsbedrifter…
2016-005 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2016-004 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for byggeindustrien…
2016-003 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for byggfag…
2016-002 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2016-001 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…