Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2023-020 Delta Det kongelige utenriksdepartement Tariffavtale for lokalt ansatte i utenrikstjenesten - Delta UDLAF…
2023-019 SAFE Reach Subsea AS SAFE - Reach Subsea AS…
2023-018 Norsk Jernbaneforbund Stadler Service Norway AS NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023…
2023-017 Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten 279…
2023-016 Norsk Lokomotivførerforbund Onrail AS NLF og Onrail AS…
2023-015 LO Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2023-014 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-013 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-012 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2023-011 Finansforbundet Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, Finansforbundet - Finans Norge…
2023-010 LO Finans Norge Mellomoppgjøret 2023, LO - Finans Norge…
2023-009 Utdanningsforbundet Abelia Overenskomst for private skoler…
2023-008 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 VY Buss…
2023-007 YS Spekter Spekter Område 5 VY Buss…
2023-006 YS NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-005 LO NHO Mellomoppgjøret 2023…
2023-004 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Norsk Luftambulanse AS…
2023-003 Fagforbundet Abelia Overenskomst for barnehager (nr. 590)…
2023-002 Parat NHO Luftfart Overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway AS…
2023-001 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale ved 360 Logistics AS…