Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2011-028 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen, avtalenr. 494…
2011-027 Kopinor KS Forhandlinger om mønsteravtale…
2011-026 Naturviterne Norges Fjellstyresamband Tariffrevisjonen 2011…
2011-025 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen, avtalenr. 252…
2011-024 Unio HSH Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten i tariffområdet HSH-H…
2011-023 Parat Oljeindustriens Landsforening PGS Geophysical AS…
2011-022 Norsk Filmforbund Norske film- og tv-produsenters forening Tariffrevisjonen 2011…
2011-021 SAFE DOF Subsea Norway AS Tariffrevisjon 2011…
2011-020 SAFE Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger samt boring på permanent plasserte innr…
2011-019 SAFE BJ Services AS SAFE-sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren.…
2011-018 Veritas Funksjonærforening Det Norske Veritas AS Lønnsforhandlingene mellom DNV og VEFF…
2011-017 Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening Overenskomst for Tine Rådgivning og medlem.…
2011-016 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen nr 217…
2011-015 LO Stat Spekter Tariffoppgjøret 2011 - overenskomstområde 9 - øvrige, Norsk Tipping AS…
2011-014 Norske SAS-flygeres Forening Svenska Flygbranschen/SAS Tariffrevisjonen 2011 - Pilotforeningene i SAS…
2011-013 NISO NHO Idrett Fotball-, håndball og ishockeyoverenskomsten…
2011-012 LO Finansnæringens Arbeidsgiverforening Sentralavtalen 2. avtaleår…
2011-011 Finansforbundet Finansnæringens Arbeidsgiverforening Sentralavtalen 2. avtaleår…
2011-010 KAH Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2011-009 Akademikerne Oslo Kommune Oslo kommunes tariffområder…
2011-008 Unio Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2011-007 YS-K Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2011-006 LO Stat Spekter Avtaleopprettelse ved Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste…
2011-005 Sekretariatsansattes Forening - SAF Delta Tariffavtalen mellom SAF og Delta…
2011-004 Norsk Journalistlag DN nye medier AS Tariffavtalen mellom NJ og DNNM…
2011-003 Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Flyekspedisjonsavtalen nr. 375…
2011-002 Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Tariffrevisjonen 2010 - NTL og NHO Luftfart, Overenskomst for Sandefjo…
2011-001 Norsk sykepleierforbund NHO Service Pleie- og omsorgsoverenskomsten…