Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2012-091 Luftfartens funksjonærforening NHO Reiseliv Riksavtalen mellom NHO Reiseliv og LFF…
2012-090 Norske Dansekunstnere Rikskonsertene Rikskonsertene…
2012-089 Musikernes fellesorganisasjon Rikskonsertene Rikskonsertene…
2012-088 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2012-087 Handel og Kontor i Norge Norges Sildesalgslag SA Overenskomsten for Norges Sildesalgslag SA…
2012-086 Fagforbundet NHO NHO 453 Norges Blindeforbund, Hero Norge AS, Aurora Kino IKS, Flyktnin…
2012-085 Handel og Kontor i Norge Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Landsoverenskomsten mellom AAF og HK…
2012-084 Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Overenskomst for Sandefjord Lufthavn, Torp…
2012-083 YS Spekter Spekter Bring Warehousing AS…
2012-082 Parat NHO Luftfart/Norwegian Air Shuttle ASA Flykabinavtalen (avtalenr. 442)…
2012-081 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Oljeserviceavtalen…
2012-080 Handel og Kontor i Norge NHO Luftfart Luftfartsoverenskomsten…
2012-079 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening 457 Avisbudavtalen…
2012-078 Norsk Sykepleierforbund NHO Service Pleie- og omsorgsoverenskomsten…
2012-077 Industri Energi OLF Borebedriftsavtalen, KCA Deutag…
2012-076 SAFE Vetco Gray Scandinavia AS Tariffrevisjonen 2012…
2012-075 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service, Abelia, BNL og LTL Service- og vedlikeholdsoverenskomsten…
2012-074 Landsorganisasjonen i Norge Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2012-073 Fellesforbundet NHO Reiseliv Landforpleiningsavtalen…
2012-072 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Miljøbedrifter i Norge (avtale 483)…
2012-071 Fagforbundet NHO Service Pleie- og omsorgsoverenskomsten…
2012-070 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport 477 - Miljøbedrifter i Norge…
2012-069 Naturviterne Norges Fjellstyresamband Tariffrevisjonen 2012…
2012-068 Norsk Flygelederforening Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2012-067 Handel og Kontor i Norge NHO Kiosk Bensin Service (Bensinforhandlernes Bransjeforening) Bensinstasjonsoverenskomsten…
2012-066 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Overenskomst 281…
2012-065 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtalen…
2012-064 Fagforbundet KS Bedrift Energiavtale I…
2012-063 Det norske maskinistforbund KS Bedrift Energiavtale I…
2012-062 Delta KS Bedrift Energiavtale I…
2012-061 EL&IT Forbundet Virke Overenskomst for IT Serviceelektronikk Bransjen…
2012-060 Fagforbundet Samfo Overenskomst for Virksomheter i Boligsamvirke…
2012-059 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Forpleiningsavtalen, avtale nr. 123…
2012-058 Industri Energi Oljeindustriens Landsforening Operatøravtalen, avtale nr. 129…
2012-057 Yrkestrafikkforbundet NHO Service Parkeringsoverenskomsten…
2012-056 Lederne Oljeindustriens Landsforening Sokkeloverenskomsten (avtale 271)…
2012-055 SAFE Oljeindustriens Landsforening Oljeoverenskomsten - sokkel (Overenskomst 284)…
2012-054 Industri Energi Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for kjemisk teknisk industri…
2012-053 Industri Energi Norsk Industri Overenskomsten for kjemisk teknisk industri (avtale nr. 106)…
2012-052 EL & IT Forbundet Energi Norge Energioverenskomsten…
2012-051 Parat Virke Verkstedsoverenskomsten…
2012-050 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Overenskomst for Parkering…
2012-049 Handel og Kontor i Norge NHO Butikkoverenskomsten…
2012-048 Fellesforbundet Forsvarsdepartementet Verkstedsoverenskomsten for Forsvaret.…
2012-047 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 NSB…
2012-046 Utdanningsforbundet Virke Landsoverenskomsten for Studentsamskipnadene…
2012-045 Luftfartens funksjonærforening Virke Landsavtalen mellom LFF og Virke…
2012-044 Parat Virke Landsoverenskomst for Studentskipnade…
2012-043 LO Stat Spekter Overnskomstområde 1, Orkestre og Teater…
2012-042 Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Overenskomst 198 FLT Tekniske Funksjonærer…
2012-041 Norsk Tjenestemannslag Virke Studentsamskipnader i LOS…
2012-040 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten…
2012-039 El & IT Forbundet Norsk Teknologi Overenskomst for Heisfaget…
2012-038 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Vekteroverenskomsten…
2012-037 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2012-036 Parat NHO Service Vekteroverenskomsten…
2012-035 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen Norwegian…
2012-034 Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold…
2012-033 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Asfaltarbeid og veivedlikehold…
2012-032 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileier-forbund Godsbilavtalen…
2012-031 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen og Transportoverenskomsten…
2012-030 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2012-029 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5, Nettbuss / Borg Buss…
2012-028 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Transportoverenskomsten - avtale 377 og Bussbransjeavtalen - avtale 50…
2012-027 Norsk Transportarbeiderforbund Norges Lastebileier-Forbund Godsavtalen…
2012-026 Akademikerne Oslo Kommune Oslo kommunes tariffområder…
2012-025 Unio Oslo kommune Oslo kommunes tariffområder…
2012-024 YS Kommune Oslo Oslo Kommune Oslo kommunes tariffområder…
2012-023 KAH Oslo Oslo Kommune Oslo Kommunes Tariffområder…
2012-022 EL&IT Forbundet Norsk Teknologi Landsoverenskomsten for Elektrofagene…
2012-021 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriends Landsforening Sør- og Nord-Norge avtalen…
2012-020 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Schenkeravtalen…
2012-019 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Havnetariffen…
2012-018 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Rammeavtale om fastlønnsystem…
2012-017 Norsk Transportarbeiderforbund Logistikk- og transportindustriens Landsforening Speditørtariffen…
2012-016 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2012-015 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2012-014 YS Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2012-013 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2012-012 Akademikerne Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2012-011 Unio Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2012-010 YS Stat Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2012-009 LO Stat Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsoppgjøret…
2012-008 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Overenskomst for Renholdsbedrifter…
2012-007 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomst for Bryggerier, Mineralvann- og Tobakksfabrikker…
2012-006 Fagforbundet NHO Håndverk Tariffavtale for frisører…
2012-005 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2012-004 YS/Parat Norsk Industri Verkstedoverenskomsten…
2012-003 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for Byggeindustrien…
2012-002 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Fellesoverenskomsten for Byggfag…
2012-001 Fellesforbundet Norsk Industri Verkstedoverenskomsten, Teko-overenskomsten, Teknologi- og Dataoverens…