Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2014-095 Kopinor KS Kopieringsavtale for opphavsrettslig beskyttet materiale i kommuner og…
2014-094 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomsten for Landansatte i rederier…
2014-093 Norsk Sjøoffisersforbund Fraktefartøyenes Rederiforening Avtalen for skipsførere og styrmenn på skip tilsluttet Fraktefartøyene…
2014-092 Norsk Lokomotivmannsforbund NHO Logistikk og Transport LKAB Malmtrafikk- overenskomsten…
2014-091 Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart avtale 368, Luftfartsavtalen…
2014-090 Parat Abelia Forskningsoverenskomsten…
2014-089 Fagforbundet Virke Landsoverenskomsten for kinoer…
2014-088 Parat NHO Logistikk og Transport LKAB-overenskomsten…
2014-087 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport LKAB-overenskomsten…
2014-086 Parat Norsk Industri Oljetransportavtalen…
2014-085 Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Oljeavtalen…
2014-084 Handel og Kontor i Norge Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening Landsoverenskomsten…
2014-083 Norsk Tjenestemannslag Abelia Overenskomst nr. 466 Forskning og undervisning…
2014-082 Kopinor Universitets- og høgskolerådet (UHR) Mønsteravtale for universiteter og høgskoler…
2014-081 Fagforbundet Virke Landsoverenskomst for BAB-Omsorg AS…
2014-080 Fagforbundet NHO NHO453 Norges Blindeforbund/Kino/Mottak…
2014-079 Norsk Filmforbund Virke Området for TV-produksjon…
2014-078 Akademikerne Spekter Overenskomstområde 4 Lovisenberg…
2014-077 Akademikerne Spekter Overenskomstområde 10 Helseforetak…
2014-076 LO Stat Spekter AIM Norway SF…
2014-075 Luftfartens Funksjonærforening Virke Landsavtalen…
2014-074 Handel og Kontor i Norge NHO Butikkoverenskomsten…
2014-073 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeirforbund NHO Mat og Drikke Arcus-gruppen AS…
2014-072 Industri Energi Norsk Industri Overenskomst for vaskerier og renserier…
2014-071 Delta Private Barnehagers Landsforbund Private Barnehager…
2014-070 Utdanningsforbundet Private Barnehagers Landsforbund Private Barnehager…
2014-069 Fagforbundet Private Barnehagers Landsforbund Private Barnehager…
2014-068 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 NSB…
2014-067 Industri Energi Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for Møbelindustrien…
2014-066 Parat NHO Mat og Landbruk Grossistoverenskomsten…
2014-065 YS Spekter Spekter B-overenskomst i AIM…
2014-064 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Mat og Landbruk Overenskomst 369, Grossistavtalen…
2014-063 NITO KS Bedrift Energiavtale II…
2014-062 Tekna KS Bedrift Energiavtale II…
2014-061 Det norske maskinistforbund KS Bedrift Energiavtale I…
2014-060 EL & IT Forbundet KS Bedrift Energiavtale I…
2014-059 Delta KS Bedrift Energiavtale I…
2014-058 Fagforbundet KS Bedrift Energiavtalen I…
2014-057 Fagforbundet Samfo Overenskomsten for virksomheter i Boligsamvirket.…
2014-056 LO Stat Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2014-055 Industri Energi Norsk olje og gass Landbaseavtalen…
2014-054 Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Avisbudavtalen…
2014-053 Industri Energi Norsk olje og gass Oljeserviceavtalen…
2014-052 Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Overenskomsten for Tekniske funksjonærer…
2014-051 Norsk transportarbeiderforbund NHO Transport Miljøbedrifter i Norge…
2014-050 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Miljøoverenskomsten…
2014-049 SAFE Norsk olje og gass Bransjeavtalen innen brønnservice…
2014-048 YS Spekter Spekter Spekter område 8 Posten…
2014-047 EL & IT Forbundet Abelia IKT-overenskomsten…
2014-046 Norsk Transportarbeiderfobund Virke Grossistavtalen…
2014-045 Fellesforbundet Glass og Fasadeforeningen Glassoverenskomsten…
2014-044 Fellesforbundet Forsvarsdepartementet v/Forsvarsstaben Verkstedoverenskomsten for Forsvaret…
2014-043 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Parkeringsoverenskomsten…
2014-042 Fagforbundet NHO Handel Tariffavtale for frisører…
2014-041 Yrkestrafikkforbundet NHO Service Parkeringsoverenskomsten…
2014-040 Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Lastebileier-Forbund Godsavtalen…
2014-039 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Transportselskaper i Norge…
2014-038 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Transportoverenskomsten…
2014-037 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileier-Forbund Godsbiloverenskomsten…
2014-036 SAFE Norsk olje og gass Sokkelavtalen…
2014-035 Lederne Norsk olje og gass Sokkeloverenskomsten…
2014-034 Fellesforbundet NHO Luftfart Flyoverenskomsten…
2014-033 EL & IT Forbundet Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk…
2014-032 Akademikerne Oslo Kommune Oslo Kommunes tariffområder…
2014-031 Unio Oslo Kommune Oslo Kommunes tariffområder…
2014-030 YS Kommune Oslo Oslo Kommune Oslo Kommunes tariffområder…
2014-029 KAH Oslo Kommune Oslo Kommunes tariffområder…
2014-028 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2014-027 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2014-026 YS Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2014-025 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2014-024 Akademikerne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2014-023 Unio Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2014-022 YS Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2014-021 LO Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsoppgjøret…
2014-020 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening Overenskomst Fiskeindustribedrifter…
2014-019 Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Innenriksfart…
2014-018 Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Innenriksfart…
2014-017 Norges Farmaceutiske Forening Virke Overenskomst Virke/Norges Farmaceutiske Forening…
2014-016 Parat Virke Overenskomst Virke/Farmasiforbundet…
2014-015 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Havnetariffen…
2014-014 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Sør- og Nord-Norge avtalen…
2014-013 Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Rammeavtale om fastlønnssystem…
2014-012 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen…
2014-011 Yrkestrafikkforbundet Spekter Bussbransjeavtalen og Konsernsoverenskomsten…
2014-010 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2014-009 Norsk Transportarbeiderforund NHO Transport Bussbransjeavtalen.…
2014-008 LO Stat Spekter Nettbuss…
2014-007 Parat NHO Service Vekteroverenskomsten…
2014-006 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service Vekteroverenskomsten…
2014-005 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2014-004 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Byggeindustrien…
2014-003 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2014-002 Fellesforbundet Byggenæringens landsforening Byggfag…
2014-001 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…