Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2020-096 Negotia NHO Selgeravtalen…
2020-095 Negotia NHO Funksjonæravtalen…
2020-094 Parat NHO Funksjonæravtalen…
2020-093 Parat NHO Luftfart Flyavtalen…
2020-092 SAN Spekter Overenskomstområde 10 Helseforetak…
2020-091 LO Stat Spekter Overenskomstområde 1 kultur…
2020-090 SAFE DeepOcean PRS-/Base avtalen…
2020-089 Fagforbundet NHO Mat og Drikke Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter…
2020-088 Parat NHO Luftfart Flykabinavtalen SAS Norge…
2020-087 Kabinansattes Forbund NHO Luftfart Flykabinavtale NKF SAS…
2020-086 SAFE DeepOcean AS Offshoreavtalen…
2020-085 Lederne Spekter Område 12 Helse, velferd og oppvekst…
2020-084 Fagforbundet NHO Service og Handel Pleie og omsorgsoverenskomsten…
2020-083 Fagforbundet NHO Overenskomst 453…
2020-082 Parat NHO Overenskomst for barne- og ungdomsverntjenesten…
2020-081 LO Stat Spekter Område 12 Helse, velferd og oppvekst…
2020-080 YS Spekter Spekter Område 12 Helse, velferd og oppvekst…
2020-079 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Meieriindustrien…
2020-078 Creo KA Den norske kirke…
2020-077 Unio Spekter Område 12 -helse, velferd og oppvekst…
2020-076 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten…
2020-075 SAFE DOF Subsea Norway AS Offshoreavtalen…
2020-074 Utdanningsgruppenes sekretariatsforening Utdanningsforbundet Tariffrevisjonen 2020…
2020-073 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund Maskinoffiserer på NOR-registrerte skip i utenriksfart…
2020-072 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Egg- og fjærfekjøttindustrien…
2020-071 YS Spekter Spekter Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag…
2020-070 Fagforbundet KA Den norske kirke…
2020-069 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte fartøyer i utenriksfart…
2020-068 FO KA Den norske kirke…
2020-067 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2020-066 Unio KA Den norske kirke…
2020-065 Kirkelig undervisningsforbund KA Den norske kirke…
2020-064 Utdanningsforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale…
2020-063 Norsk Sjømannsforbund Kystrederiene Overenskomst for NOR-registrerte skip, og overenskomst for NOR-registr…
2020-062 Det norske maskinistforbund Kystrederiene Overenskomst for maskinoffiserer på lastefartøy, tankbåter, vaktfartøy…
2020-061 Norsk Sjøoffisersforbund Kystrederiene Overenskomst for skipsførere og styrmenn på skip tilsluttet Kystrederi…
2020-060 NNN NHO Mat og Drikke Overenskomst for Vin- og Brennevinsbransjen…
2020-059 SAFE Norsk olje og gass Brønnserviceavtalen…
2020-058 LO Stat Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2020-057 Utdanningsforbundet KS Hovedtariffoppgjøret med KS…
2020-056 Parat Virke Overenskomst for apotek…
2020-055 Norsk Sykepleierforbund KS Hovedtariffoppgjøret med KS…
2020-054 Fellesforbundet NHO Reiseliv Overenskomsten for bilutleie…
2020-053 Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Miljøoverenskomsten…
2020-052 Fellesforbundet Norsk Industri Miljøoverenskomsten…
2020-051 NITO NHO NITO-overenskomsten…
2020-050 Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Avisbudavtalen…
2020-049 Lederne Virke Lederavtalen…
2020-048 Norsk Tjenestemannslag Abelia Overenskomst for forskning og undervisning…
2020-047 Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Overenskomst for Teknisk-, administrativt og trafikkpersonell…
2020-046 Fagforbundet Virke Tariffavtale for boligbyggelag…
2020-045 Fellesforbundet NHO Luftfart Flyoverenskomsten…
2020-044 Parat Norsk Industri Overenskomst for oljetransportavtalen…
2020-043 Fellesforbundet Norsk Industri Overenskomst for oljeavtalen…
2020-042 NNN NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Baker- og konditorfagene.…
2020-041 NNN NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Bryggerier og mineralvannsfabrikker…
2020-040 EL og IT Forbundet EnergiNorge Energioverenskomsten…
2020-039 NNN NHO Mat og Drikke Overenskomsten for kjøttindustrien…
2020-038 Akademikerne Oslo kommune Tariffrevisjonen 2020 - Oslo kommune…
2020-037 Unio Oslo kommune Tariffrevisjonen 2020 - Oslo kommune…
2020-036 YS-K Oslo Oslo kommune Tariffrevisjonen 2020 - Oslo kommune…
2020-035 KAH Oslo kommune Tariffrevisjonen 2020 - Oslo kommune…
2020-034 Akademikerne KS Hovedtariffoppgjøret 2020…
2020-033 Akademikerne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hovedtariffoppgjøret i staten 2020…
2020-032 Unio Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hovedtariffoppgjøret i staten 2020…
2020-031 YS Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hovedtariffoppgjøret i staten 2020…
2020-030 LO Stat Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hovedtariffoppgjøret i staten 2020…
2020-029 EL og IT Forbundet Abelia IKT-overenskomsten…
2020-028 Yrkestrafikkforbundet Norges Lastebileierforbund Godsbilavtalen…
2020-027 Yrkestrafikkforbundet NHO Logistikk og Transport Transportoverenskomsten…
2020-026 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
2020-025 Fellesforbundet Norges Lastebileierforbund Overenskomst for godstransport…
2020-024 Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport Overenskomst for Transportselskaper i Norge…
2020-023 Lederne Norsk olje og gass Sokkeloverenskomsten…
2020-022 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2020-021 SAFE Norsk olje og gass Sokkelavtalen…
2020-020 Industri Energi Norsk olje og gass Borebedriftsavtalen…
2020-019 Industri Energi Norsk olje og gass Forpleiningsavtalen…
2020-018 Industri Energi Norsk olje og gass Operatøravtalen…
2020-017 LO Maskinentreprenørenes Forbund Overenskomst for Miljøvirksomheter…
2020-016 EL og IT Forbundet Nelfo Landsoverenskomsten for Elektrofag…
2020-015 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2020-014 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2020-013 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2020-012 Fellesforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2020-011 Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport Schenkeroverenskomsten…
2020-010 Parat Virke Funksjonæravtalen…
2020-009 Handel og Kontor i Norge Virke Lederoverenskomsten…
2020-008 Handel og Kontor i Norge Virke Kontoroverenskomsten…
2020-007 Handel og Kontor i Norge Virke Landsoverenskomsten…
2020-006 Parat NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2020-005 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2020-004 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for byggeindustrien…
2020-003 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Fellesoverenskomsten for byggfagene…
2020-002 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2020-001 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…