Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2018-041 SAN Spekter Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering…
2018-040 YS Spekter Spekter Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering…
2018-039 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering…
2018-038 Unio Spekter Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering…
2018-037 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte fartøyer i utenriksfart…
2018-036 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2018-035 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte fartøyer i utenriksfart…
2018-034 NISO Abelia Fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten…
2018-033 Norsk Sykepleierforbund NHO Service og Handel Pleie- og omsorgsoverenskomsten…
2018-032 MFO KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-031 Fagforbundet KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-030 Kirkelig Undervisningsforbund KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-029 Unio KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-028 FO KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-027 Parat KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-026 Delta KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke…
2018-025 Norsk Filmforbund Virke TV-dramaoverenskomsten…
2018-024 Norsk Filmforbund Virke TV-underholdningsoverenskomsten…
2018-023 LO Stat Spekter Flytoget…
2018-022 SAFE Norges Rederiforbund Flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel…
2018-021 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 NSB…
2018-020 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2018-019 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2018-018 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten…
2018-017 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontineltalso…
2018-016 Akademikerne Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement Statsoppgjøret…
2018-015 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommune…
2018-014 LO Stat Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2018-013 Norsk Journalistlag Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2018-012 Unio Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement Statsoppgjøret…
2018-011 YS Stat Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement Statsoppgjøret…
2018-010 LO Stat Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement Statsoppgjøret…
2018-009 Finansforbundet Finans Norge Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020…
2018-008 LO Finans Norge Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020…
2018-007 Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Tariffrevisjonen 2018…
2018-006 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2018-005 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2018-004 YS NHO YS - NHO hovedoppgjøret 2018…
2018-003 LO NHO Tariffoppgjøret LO-NHO 2018…
2018-002 LO Stat Spekter Opprettelse av overenskomst Bane Nor SF…
2018-001 YS Spekter Spekter Opprettelse av overenskomst i Bane Nor SF…