Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2013-017 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart.…
2013-016 Norsk sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart.…
2013-015 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart.…
2013-014 Parat NHO Luftfart Pilotavtalen, avtalenr. 495…
2013-013 Parat LSG Sky Chefs Norge AS LSG Sky Chefs Norge AS…
2013-012 LO Stat Spekter Mellomoppgjøret 2013 - Overenskomstområde 6 NRK…
2013-011 Kopinor Departementenes servicesenter Kopieringsavtale for statsadministrasjonen, Stortinget og Domstolene.…
2013-010 Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Journalistavtalen for avis, Journalistavtalen for digitale medier, Jou…
2013-009 Parat NHO Luftfart Avtale 252 WF kabin…
2013-008 Landsorganisasjonen i Norge SAMFO Mellomoppgjøret 2013…
2013-007 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss i Spekter…
2013-006 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Nettbuss…
2013-005 YS NHO Mellomoppgjøret 2013…
2013-004 LO NHO Mellomoppgjøret 2013…
2013-003 Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Flyekspedisjonsavtalen, nr 375…
2013-002 Parat NHO Luftfart Opprettelse av overenskomst for helikopterpiloter i Lufttransport AS…
2013-001 Luftfartens funksjonærforening Air France og KLM Revisjon av tariffavtale mellom Air France og KLM og Luftfartens Funks…