Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2022-093 Fagforbundet NHO Overenskomst 453…
2022-092 Parat NHO Overenskomst 536…
2022-091 LO Stat Spekter Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS…
2022-090 YS Spekter Spekter Opprettelse av tariffavtale - Tian Helse AS…
2022-089 Det norske maskinistforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-088 Norsk Sjøoffisersforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-087 Norsk Sjømannsforbund Norges Rederiforbund NOR registrerte skip i utenriksfart…
2022-086 NITO NHO Avtale nr. 272 NITO-overenskomsten…
2022-085 Norsk Sjømannsforbund Kystrederiene Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet K…
2022-084 Fagforbundet NHO Mat og Drikke Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter NHO…
2022-083 Norsk Sjøoffisersforbund Kystrederiene Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet K…
2022-082 Det norske maskinistforbund Kystrederiene Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet K…
2022-081 Utdanningsforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale og hovedtariffavtale…
2022-080 Fagforbundet NHO Service og Handel Overenskomst 481, Helse og omsorg…
2022-079 Fagforbundet Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale og hovedtariffavtale…
2022-078 Delta Private Barnehagers Landsforbund Hovedavtale og hovedtariffavtale…
2022-077 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Opprettelse av tariffavtale for piloter i Pegasus Helicopter AS…
2022-076 Norsk Flygelederforening NHO Luftfart Flygelederoverenskomsten…
2022-075 LO Stat Spekter Overenskomstområde 7 - Tog…
2022-074 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NHO Mat og Drikke Overenskomst for Vin- og Brennevinsbransjen…
2022-073 Fellesforbundet NHO Reiseliv Landforpleiningsavtalen…
2022-072 Parat Virke Overenskomst for apotek…
2022-071 Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Overenskomst for Tekniske Funksjonærer…
2022-070 Fellesforbundet Virke Distribusjon og budtjenester FOODORA…
2022-069 LO Stat Spekter Overenskomstområde 8 Posten Norge…
2022-068 Handel og Kontor i Norge Virke Energistasjonsoverenskomsten…
2022-067 Parat NHO Luftfart NHO Pilotavtale SAS Norge Flygerforening…
2022-066 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Pilotavtale Norske SAS-flygeres Forening…
2022-065 Fellesforbundet NHO Luftfart Flyoverenskomsten…
2022-064 SAFE DeepOcean PRS-/Baseavtalen Deep Ocean…
2022-063 SAFE DeepOcean AS Offshoreavtalen DeepOcean AS…
2022-062 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Reiseliv Overenskomst for Skianlegg…
2022-061 Norsk Flytekniker Organisasjon NHO Luftfart Flyteknikeroverenskomsten…
2022-060 EL og IT Forbundet Energi Norge Energioverenskomsten…
2022-059 Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport Speditøroverenskomsten…
2022-058 Fellesforbundet NHO Logistikk og Transport Havne og terminaloverenskomsten…
2022-057 Yrkestrafikkforbundet NHO Logistikk og Transport Speditøroverenskomsten…
2022-056 LO Stat Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter…
2022-055 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter…
2022-054 De Samarbeidende Organisasjoner Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring …
2022-053 LO Stat Spekter Overenskomstområde 6 NRK…
2022-052 Industri Energi Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m…
2022-051 SAFE Norges Rederiforbund Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m…
2022-050 Handel og Kontor i Norge NHO Service og Handel Handelsoverenskomsten…
2022-049 Industri Energi Norsk olje og gass Oljeserviceavtalen…
2022-048 SAFE Norsk olje og gass Brønnserviceavtalen…
2022-047 SAFE Norsk olje og gass Sokkelavtalene…
2022-046 Fagforbundet Virke Landsoverenskomsten for Kinoer…
2022-045 Industri Energi Norsk Industri Glass & Keramisk Industri, avtalenr. 329…
2022-044 Industri Energi Norsk Industri Elektrokjemisk overenskomst, avtalenr. 101…
2022-043 EL og IT Forbundet Norsk Industri Kabelmontøroverenskomsten…
2022-042 Lederne Norsk olje og gass Sokkeloverenskomsten…
2022-041 Industri Energi Norsk olje og gass Sokkelavtalene…
2022-040 Fellesforbundet Norsk Industri Miljøbedrifter i Norge…
2022-039 Fagforbundet NHO Service og Handel Tariffavtale for frisører…
2022-038 EL og IT Forbundet Nelfo Landsoverenskomsten for Elektrofag…
2022-037 Akademikerne Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2022-036 Unio Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2022-035 YS-K Oslo Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2022-034 LO kommune Oslo Oslo kommune Tariffoppgjør i Oslo kommune…
2022-033 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2022-032 Unio KS Kommuneoppgjøret…
2022-031 YS Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2022-030 LO Kommune KS Kommuneoppgjøret…
2022-029 Akademikerne Kommunal- og distriktsdepartementet Hovedoppgjøret i staten…
2022-028 Unio Kommunal- og distriktsdepartementet Hovedoppgjøret i staten…
2022-027 YS stat Kommunal- og distriktsdepartementet Hovedoppgjøret i staten…
2022-026 LO Stat Kommunal- og distriktsdepartementet Hovedoppgjøret i staten…
2022-025 NNN NHO Mat og Drikke Overenskomsten for Bryggerier og mineralvannsfabrikker…
2022-024 LO Stat Spekter Teateroverenskomsten…
2022-023 LO Stat Spekter Overenskomst for Stiftelsen Harmonien…
2022-022 LO Stat Spekter Overenskomst for Stavanger Symfoniorkester…
2022-021 LO Stat Spekter Overenskomst for Arktisk filharmoni…
2022-020 LO Stat Spekter Overenskomst for Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet IKS…
2022-019 LO Stat Spekter Overenskomsten for Operaen i Kristiansund…
2022-018 LO Stat Spekter Overenskomst for Den Norske Opera og Ballett…
2022-017 YS Spekter Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2022-016 LO Stat Spekter Overenskomstområde 5 Vy Buss…
2022-015 Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2022-014 Fellesforbundet NHO Transport Bussbransjeavtalen…
2022-013 Fellesforbundet Forsvarsdepartementet Verkstedoverenskomsten for Forsvaret…
2022-012 Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Overenskomsten for piloter i West Atlantic Sweden Norway Branch…
2022-011 Handel og Kontor i Norge Virke Lederoverenskomsten…
2022-010 Handel og Kontor i Norge Virke Kontoroverenskomsten…
2022-009 Handel og Kontor i Norge Virke Landsoverenskomsten…
2022-008 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
2022-007 Fellesforbundet NHO Reiseliv Riksavtalen…
2022-006 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Overenskomsten for Byggeindustrien…
2022-005 Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Fellesoverenskomsten for Byggfagene…
2022-004 Parat Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2022-003 Fellesforbundet Norsk Industri Industrioverenskomsten…
2022-002 Personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbud Norsk Fysioterapeutforbud Lønnsforhandlinger mellom Personalklubben i NFF og Norsk Fysioterapeut…
2022-001 Regionale verneombud Norsk Arbeidsmandsforbund Opprettelse av ny tariffavtale RVO - NAF…