Nyheter

26. mai 2020 kl. 11:42

Redusert bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Riksmeklerens kontor vil være bemannet enkelte dager. Tjenestene opprettholdes og Riksmekleren kan kontaktes på e-post: post@riksmekleren.no…

Les mer

16. mars 2020 kl. 17:00

Ingen bemanning av Riksmeklerens kontor i Grensen 3

Grunnet utbrudd av korona-viruset vil Riksmeklerens kontor ikke være bemannet før 1. mai d.å. Riksmekleren opprettholder tjenestene og kan…

Les mer

13. mars 2020 kl. 19:15

Pressemelding - utsettelse av tariffmeklinger våren 2020

Riksmekleren har i samråd med partene i frontfaget Fellesforbundet og Norsk Industri, samtlige hovedorganisasjoner og Staten, besluttet å utsette…

Les mer

24. september 2019 kl. 23:00

Streiken avsluttet mellom YS Spekter og Spekter

I meklingen mellom YS Spekter og Spekter la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag som begge parter aksepterte.

Les mer

24. september 2019 kl. 02:19

Enighet mellom SAN og Spekter

I meklingen mellom SAN og Spekter la mekler Kristin Rognan fram et forslag begge parter aksepterte.

Les mer

17. september 2019 kl. 03:06

Streik mellom YS Spekter og Spekter

I meklingen mellom YS Spekter og Spekter konstanterte Riksmekler Mats W. Ruland at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å…

Les mer

17. september 2019 kl. 02:57

Enighet mellom SAN og Spekter

I meklingen mellom SAN og Spekter la mekler Tine Kari Nordengen fram et forslag begge parter aksepterte.

Les mer

9. september 2019 kl. 23:39

Ingen streik i VY

I meklingen mellom LO Stat og Spekter kom det, med meklernes mellomkomst, frem til en forhandlingsløsning. Det vises til signert protokoll med…

Les mer

30. august 2019 kl. 03:04

Enighet mellom NSF og NHO Service og Handel

Det ble enighet mellom NSF og NHO Service og Handel ved Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Riksmekler Mats Ruland framla forslag som arbeidsgiver…

Les mer

28. juni 2019 kl. 04:25

Enighet for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom SAFE, Industri Energi og Norges Rederiforbund, la mekler Anne Cathrine Frøstrup frem et forslag som begge parter aksepterte.

Les mer

4. juni 2019 kl. 04:16

Løsning for sokkeloverenskomsten

I meklingen mellom Lederne og Norsk Olje og Gass framla mekler Edvard Os et forslag som begge parter aksepterte.

Les mer

29. mai 2019 kl. 00:07

Streik for Helseforetak

Det ble brudd i meklingen mellom LO Stat og YS Spekter på arbeidstakersiden, og arbeidsgiverforeningen Spekter. Partene stod for langt fra…

Les mer

24. mai 2019 kl. 14:22

Enighet i statsoppgjøret

I årets statsoppgjør la riksmekler Mats Ruland fram et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Samtlige parter aksepterte forslaget.

Les mer

24. mai 2019 kl. 01:35

Streik i Oslo Kommune

I meklingen mellom Akademikerne og Oslo Kommune konstaterte mekler Geir Engebretsen at partene stod så langt fra hverandre, at det ikke var…

Les mer

23. mai 2019 kl. 22:53

Enighet i kommunesektoren

I meklingen mellom Akademikerene, Unio og KS, fant partene en løsning, som var i samsvar med meklerens forslag.

Les mer

26. april 2019 kl. 05:45

Piloter i SAS i streik

Det ble brudd i meklingen mellom Norsk Flygerforbund og Parat på den ene side og NHO Luftfart på den annen side. Riksmekleren konstaterte at…

Les mer

29. mars 2019 kl. 08:18

Streiken avsluttet ved Bristow Norway AS

Parat og NHO Luftfart møttes i går til mekling etter i mnd i streik for redningsmenn i Bristow Norway AS. Med meklerens mellomkomst kom partene…

Les mer

27. februar 2019 kl. 06:29

Streik ved Bristow Norway AS

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart, vedrørerende overenskomstoppretelse ved Bristow Norway AS, konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at…

Les mer

30. januar 2019 kl. 03:57

Enighet om opprettelse av tariffavtale ved Unicare Rehabilitering

Under opprettelse av tariffavtale ved Unicare Rehabilitering, la riksmekler Mats W. Ruland og mekler Inger-Marie Landfald frem et forslag som SAN…

Les mer

6. desember 2018 kl. 00:43

Enighet for NOR registrerte fartøyer i utenriksfart

I meklingen mellom Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norges Rederiforbund, la fungerende riksmekler…

Les mer

Neste side