Nyheter

31. oktober 2020 kl. 03:42

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i Flyoverenskomsten

Under meklingen fremla Riksmekleren en skisse. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget videre til uravstemning med…

Les mer

28. oktober 2020 kl. 02:41

Forhandlingsløsning for Godstransporten

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Norges Lastebileierforbund kom - med meklerens mellomkomst - fram til…

Les mer

24. oktober 2020 kl. 11:03

Enighet i Riksavtalen

I meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv la riksmekler Mats W. Ruland frem et forslag. Parat og NHO Reiseliv anbefalte forslaget.…

Les mer

21. oktober 2020 kl. 02:32

Overenskomst for IKT i havn

Mekler Hilde Lund la frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker sender ut til uravstemming med anbefaling.

Les mer

16. oktober 2020 kl. 10:28

Sak 2020-042 utsatt

Grunnet smitteutbrudd av covid 19 viruset er meklingen i overenskomst for Baker- og konditorfagene (sak 2020-042) utsatt i samråd med partene. Ny…

Les mer

15. oktober 2020 kl. 06:28

Enighet i Statsoppgjøret

Tariffrevisjonen 2020 - Statsoppgjøret resulterte i at Riksmekleren la frem et forslag LO Stat, YS Stat og UNIO anbefalte. Akademikerne aksepterte…

Les mer

15. oktober 2020 kl. 03:16

Meklingsløsning i Oslo Kommune

Mekler Geir Engebretsen framla forslag som begge parter meddelte at de anbefalte.

Les mer

15. oktober 2020 kl. 02:04

Løsning i Kommuneoppgjøret

Akademikerne og KS har - med meklernes mellomkomst - nådde fram til en løsning i samsvar med meklernes forslag. Begge parter anbefalte…

Les mer

12. oktober 2020 kl. 01:01

Enighet mellom Parat og Norsk Industri

Parat og Norsk Industri nådde frem til en forhandlingsløsning med mekler Edvard Os’ mellomkomst. Arbeidstaker fikk svarfrist 30.10.2020 kl.…

Les mer

12. oktober 2020 kl. 00:53

Enighet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri

I meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri nådde partene – med mekler Edvard Os sin mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.…

Les mer

10. oktober 2020 kl. 05:33

Forhandlingsløsning i Overenskomsten for Bryggeri- og Mineralvannfabrikker

Under meklingen nådde partene – med mekler Kristin Rognans mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge parter anbefalte…

Les mer

9. oktober 2020 kl. 19:05

Enighet mellom Lederne og Norsk Olje og Gass i Sokkelavtalen

Under den gjenopptatte meklingen nådde partene - med Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sin mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

7. oktober 2020 kl. 01:11

Enighet mellom NNN og NHO Mat og Drikke

I meklingen mellom NNN og NHO Mat og Drikke vedrørende overenskomsten for Kjøttindustrien, kom partene - med mekler Bjørn Lillebergen og medmekler…

Les mer

1. oktober 2020 kl. 07:37

Busstreiken avsluttet

I meklingen for Bussbransjeavtalen og Overnskomstområde 5 Vy Buss nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Les mer

26. september 2020 kl. 03:35

Forhandlingsløsning for overenskomst for Miljøvirksomheter

Med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst har LO og Maskinentreprenørenes Forbund nådd frem til enighet.

Les mer

23. september 2020 kl. 03:30

Løsning for Landsoverenskomsten for Elektrofag

Under meklingen mellom EL og IT Forbundet og Nelfo, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som arbeidsgiver aksepterte, og arbeidstaker…

Les mer

20. september 2020 kl. 05:10

Konflikt i mekling for Bussbransjeavtalen og Overnskomstområde 5 Vy Buss

Riksmekler Mats W. Ruland konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne…

Les mer

18. september 2020 kl. 18:57

Enighet mellom Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport

Med mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst kom partene kl. 18.30 frem til en forhandlingsløsning.

Les mer

16. september 2020 kl. 06:58

Vektere i streik

Ingen minnelig løsning i interessetvisen mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat på arbeidstakersiden, og NHO Service og Handel. Mekler Edvard…

Les mer

12. september 2020 kl. 09:35

Enighet mellom Parat og Virke

september nådde Parat og Virke - med Riksmeklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i Funksjonæravtalen.

Les mer

Neste side