Riksmekleren logo

Meny

Saksliste

Saksnr. Arbeidstaker Arbeidsgiver Sak
2024-036 LO Stat Spekter Overenskomstområde 3 Avinor…
2024-035 Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for besetningene på skip i innenriksfart.…
2024-034 Akademikerne Oslo kommune Oslo kommune…
2024-033 Unio Oslo kommune Oslo kommune…
2024-032 YS-K Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-031 LO Kommune Oslo Oslo kommune Oslo kommune…
2024-030 Akademikerne KS Kommuneoppgjøret…
2024-029 Akademikerne Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-028 Unio Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-027 YS Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-026 LO Stat Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet Statsoppgjøret…
2024-025 EL og IT Forbundet NHO Elektro Landsoverenskomsten for elektrofag…
2024-024 Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for skipsførere og styrmenn i innenriksfart.…
2024-023 Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Overenskomstene for maskinistoffiserer i innenriksfart…
2024-022 Fellesforbundet NHO Luftfart Flyoverenskomsten…
2024-021 Parat NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2024-020 Norsk Arbeidsmandsforbund NHO Service og Handel Vekteroverenskomsten…
2024-019 Parat Virke Grossistoverenskomsten…
2024-018 Yrkestrafikkforbundet Virke Grossistoverenskomsten…
2024-017 Fellesforbundet Virke Grossistoverenskomsten…
2024-016 EL og IT Forbundet NHO Overenskomst for Telenor…
2024-015 Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Biloverenskomsten…
2024-014 Parat Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale…
2024-013 Parat Virke Funksjonæravtalen…
2024-012 Negotia Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale…
2024-011 Negotia Virke Funksjonæravtalen…
2024-010 Handel og Kontor i Norge Virke Lederoverenskomsten…
2024-009 Handel og Kontor i Norge Virke Kontoroverenskomsten…
2024-008 Handel og kontor i Norge Virke Landsoverenskomsten…
2024-007 Parat NHO Reiseliv Riksavtalen…
Forrige side Neste side